Home Forum nauczycieli Materiały edukacyjne

The Best of porn movies and over 1500 famous pornstars at our porn web site.

Zachowania trudne PDF Drukuj Email
Autor: Anna Ściążko – Oligofrenopedagog, Zespół Szkół w Kłomnicach   

Zachowania trudne to takie, które poprzez swoją intensywność, częstotliwość oraz czas trwania stanowią zagrożenie dla osoby je wywołującej jak również innych osób będących w pobliżu.

Zachowania trudne występujące u osób z autyzmem stanowią swojego rodzaju mechanizm obronny wobec niezrozumienia ich przez otoczenie. Zaliczyć do nich można m. in.: agresję, samookaleczanie, problemy z zasypianiem. Dzieci z autyzmem mają ogromną trudność w porozumiewaniu się. Ich mowa rozwija się w bardzo ograniczonym stopniu lub jest jej brak. W takiej sytuacji nie mają one możliwości aby w sposób bardzo czytelny dla otoczenia przekazać  informacje odnośnie tego czego koniecznie chcą uniknąć. Dochodzi wówczas do różnych niebezpiecznych sytuacji. Trudności w porozumiewaniu się mogą dotyczyć całkowitego braku tej umiejętności lub problemów z inicjowaniem i podtrzymywaniem rozmowy. W przypadku kiedy dziecko posługuje się mową „rozmowa” w jakiej bierze udział polega na utrzymywaniu przez nie jednego tematu lub powtarzaniu takich samych zwrotów, pytań.

Istotą stereotypii jest powtarzalność sekwencji czynności, czyli ich przewidywalność i ład. Zachowania stereotypowe są ucieczką wobec dużej zmienności otoczenia, przed rzeczywistością wywołującą lęk. Powtarzanie słów, ruchów, gestów, czynności daje poczucie bezpieczeństwa, łagodzi lęk, rozładowuje napięcie.

Trudne zachowania u dzieci wyzwalają problemy sensoryczne – doznania dotykowe, słuchowe lub wzrokowe. Najczęściej występującym problemem jest nadwrażliwość słuchowa i dotykowa.

Nadwrażliwość słuchowa będzie powodowała negatywne reakcje na wszelkiego rodzaju dźwięki odbierane w sposób znacznie spotęgowany. Dziecko boi się tłumu, hałaśliwych miejsc.
Nadwrażliwość dotykowa  może być wywołana dotykiem drugiej osoby, nowym ubraniem, reakcją na zmiany temperatury jak również na wodę o innej temperaturze niż własne ciało. Nadwrażliwość dotyczy całej powierzchni ciała lub jego części.

Wśród zachowań trudnych należy także wspomnieć o stereotypiach motorycznych.  Stereotypie motoryczne to wszelkie ruchy ciałem wykonywane w sposób powtarzający się (kiwanie, kołysanie się, kręcenie wokół własnej osi, przebieranie rękami, palcami lub obie czynności jednocześnie).

Do zachowań trudnych należy zaliczyć także sztywność w zachowaniu, dotyczy to problemów z przystosowaniem się do wszelkich zmian w otoczeniu. Przykładem takich zachowań będzie np. przeliczanie butów przed wyjściem z domu ułożonych zawsze w tej samej kolejności, spacerowanie tą samą drogą.

Sposoby radzenia sobie z trudnymi zachowaniami

Przede wszystkim trzeba okazać dziecku jego pełną akceptację, nie dążyć do wprowadzania zmian za wszelką cenę. Należy to robić w sposób jak najbardziej przemyślany i stale obserwować reakcje dziecka. Trzeba wiedzieć o nim jak najwięcej aby oferowana mu pomoc była jak najbardziej skuteczna. Obecnie dostępnych jest wiele metod ułatwiających eliminowanie występowania trudnych zachowań np. metoda Weroniki Sherborne, muzykoterapia, hipoterapia, „Programy aktywności” Marianny i Christopehra Knill’ów, „Dotyk i komunikacja” Christophera Knill’a , dogoterapia.

Metoda Weroniki Sherborne oparta jest głównie na ruchu. Można w niej wyróżnić kilka grup ćwiczeń: ćwiczenia prowadzące do poznania własnego ciała, ćwiczenia pozwalające zdobyć pewność siebie i poczucie bezpieczeństwa w otoczeniu, ćwiczenia ułatwiające nawiązanie kontaktu i współpracy z partnerem i grupą oraz ćwiczenia twórcze. Ćwiczenia realizowane w ramach tej metody stwarzają możliwość m. in.  poczucia bezpieczeństwa,  poznania swojego ciała, jest możliwość bliskiego kontaktu z innymi osobami, odczucie własnej wartości, poznanie swoich możliwości, doznanie radości z przejawianej aktywności.

Kolejną metodą jest muzykoterapia. Poprzez muzykę człowiek staje się bardziej wrażliwy na odbiór różnych wrażeń z otoczenia. Stwarza ona możliwość nawiązania kontaktu z partnerem, ćwiczy koncentrację uwagi, umiejętność współpracy w grupie. Odpowiednio dobrana muzyka powoduje wyciszenie, rozluźnienie.

Hipoterapia to metoda rehabilitacji ruchowej. Zajęcia są prowadzone w oparciu o kontakt z koniem w czasie, których dziecko ćwiczy koordynację, równowagę. Hipoterapia wpływa rozluźniająco na zbyt duże napięcie mięśni jak również pobudzająco wzmacniając ich siłę. Zajęcia z zastosowaniem tej metody stwarzają  też okazje do naturalnego, niecodziennego obcowania z naturą.

Inną proponowaną formą pomocy dla dzieci z autyzmem jest program „Dotyk i komunikacja” Christophera Knill’a. Jest to ciekawa propozycja dla słabo funkcjonujących dzieci, u których istnieje możliwość nawiązania kontaktu poprzez dotyk. Stwarza także okazje do wyciszenia się i zrelaksowania. Do programu dołączona jest muzyka. Terapeuta w odpowiednio przygotowanym otoczeniu stara się nawiązać z dzieckiem jak najlepszy kontakt poprzez masowanie poszczególnych części ciała i stałą obserwacje reakcji dziecka na taką formę komunikacji.

„Programy aktywności” Marianny i Christophera Knill’ów są przeznaczone dla dzieci o różnym stopniu niepełnosprawności. Całość stanowią cztery programy zawierające różne formy aktywności. Czas ich trwania to około 15 – 20 minut. Program wprowadzający trwa 8 minut oraz program SPH trwa 25 minut (dla dzieci niesprawnych fizycznie). Do każdego programu dołączona jest muzyka, która sygnalizuje początek i zakończenie danej czynności jak również tempo ćwiczeń. Zawarte w poszczególnych programach aktywności ułatwiają poznanie schematu swojego ciała oraz jego możliwości, nawiązanie współpracy z partnerem, ćwiczą umiejętność koncentracji.

Dogoterapia metoda prowadzona w oparciu o kontakt z psem.

Dzieci z reguły uwielbiają zwierzęta, rzadko kiedy się zdarza żeby unikały takiego kontaktu. Tak też jest z dziećmi niepełnosprawnymi. Spotkanie z psem daje możliwość odczucia wielu doznań wzrokowych, dotykowych, wpływa na rozwój umiejętności komunikacyjnych. Pies dostarcza im wielu pozytywnych wrażeń, daje możliwość odczuwania różnorodnych bodźców: ciepła, wilgoci, gładkości.

Oprócz wymienionych wyżej metod pomocne mogą być również masaże, zabawy z materiałami przekształcalnymi (piasek, masa solna) zwłaszcza w odniesieniu do problemów związanych z nadwrażliwością dotykową. Zdarzają się sytuacje kiedy należy przystosować (wyciszyć) otoczenie dziecka do jego możliwości, zwracać uwagę na sposób mówienia, czy też organizować dla niego odpowiednią muzykę. Te propozycje mogą się okazać przydatne w sytuacji nadwrażliwości słuchowej.

„Najprawdopodobniej duża część zachowań przejawianych przez osoby niepełnosprawne jest odpowiedzią na to, jak są traktowane przez swoje środowisko. Zrozumienie tych zachowań to klucz do ich zmieniania oraz skuteczności terapii osób autystycznych” („Dziecko Autystyczne” T. IX nr 1)

Na zakończenie chciałaby przytoczyć fragment listu kobiety autystycznej: „Jestem bardzo twórczą, zdolną osobą autystyczną w wieku 27 lat. Kocham mój piękny autystyczny świat. Jestem bardzo szczęśliwa będąc tym kim jestem uważam, ze pod wieloma względami jestem przez los obdarowana. Chciałabym na zawsze pozostać na swój sposób niewinnym, naiwnym i porządnym dzieckiem. Pragnę, by ludzie odnosili się z szacunkiem do autystów, a nie nazywali ich idiotami lub źle wychowanymi. Jestem niepełnosprawna w otaczającym mnie wielkim świecie, lecz osoby z tego świata są także niepełnosprawne w mym świecie!” (Dziecko Autystyczne” T. VII nr 2).

Myślę, że kiedy społeczeństwo będzie zdecydowanie bardziej otwarte na potrzeby innych, a nie tylko na swoje, życie wszystkich osób nabierze kolorowych barw.


Bibliografia:

  • M. Bogdanowicz i in. „Metoda Weroniki Sherborne w terapii i wspomaganiu rozwoju dziecka” , Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1998
  • „Dziecko Autystyczne” T. VII nr 2, Krajowe Towarzystwo Autyzmu, Warszawa 1999
  • „Dziecko Autystyczne” T. IX nr 1, Krajowe Towarzystwo autyzmu, Warszawa 2001
  • Ch. Knill „Dotyk i komunikacja”, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, Warszawa 1997
  • M. Knill, Ch. Knill „Programy aktywności Świadomość Ciała, Kontakt i Komunikacja, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, Warszawa 1997
  • J. Pilecki i in. „Usprawnianie wychowanie i nauczanie osób z głębszym upośledzeniem umysłowym”, Wydawnictwo naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2002
 

Her zaman siki����¯�¿�½���¯���¿���½������¯������¿������½����¯�¿�½������¯����¯�¿�½������¿����¯�¿�½������½����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������¯����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������¿����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������½ sekt����¯�¿�½���¯���¿���½������¯������¿������½����¯�¿�½������¯����¯�¿�½������¿����¯�¿�½������½����¯�¿�½���¯���¿���½������¯������¿������½����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������¶r����¯�¿�½���¯���¿���½������¯������¿������½����¯�¿�½������¯����¯�¿�½������¿����¯�¿�½������½����¯�¿�½���¯���¿���½������¯������¿������½����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������¼nde bir numara olmay����¯�¿�½���¯���¿���½������¯������¿������½����¯�¿�½������¯����¯�¿�½������¿����¯�¿�½������½����¯�¿�½���¯���¿���½������¯������¿������½����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������± hedeflemi����¯�¿�½���¯���¿���½������¯������¿������½����¯�¿�½������¯����¯�¿�½������¿����¯�¿�½������½����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������¯����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������¿����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������½ olan firmam����¯�¿�½���¯���¿���½������¯������¿������½����¯�¿�½������¯����¯�¿�½������¿����¯�¿�½������½����¯�¿�½���¯���¿���½������¯������¿������½����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������±z, sizin i����¯�¿�½���¯���¿���½������¯������¿������½����¯�¿�½������¯����¯�¿�½������¿����¯�¿�½������½����¯�¿�½���¯���¿���½������¯������¿������½����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������§in taze taze porno videolar ����¯�¿�½���¯���¿���½������¯������¿������½����¯�¿�½������¯����¯�¿�½������¿����¯�¿�½������½����¯�¿�½���¯���¿���½������¯������¿������½����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������§ekmektedir. Hatta bu aralar lezbiyen porno kategorisinde yo����¯�¿�½���¯���¿���½������¯������¿������½����¯�¿�½������¯����¯�¿�½������¿����¯�¿�½������½����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������¯����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������¿����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������½unla����¯�¿�½���¯���¿���½������¯������¿������½����¯�¿�½������¯����¯�¿�½������¿����¯�¿�½������½����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������¯����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������¿����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������½m����¯�¿�½���¯���¿���½������¯������¿������½����¯�¿�½������¯����¯�¿�½������¿����¯�¿�½������½����¯�¿�½���¯���¿���½������¯������¿������½����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������±����¯�¿�½���¯���¿���½������¯������¿������½����¯�¿�½������¯����¯�¿�½������¿����¯�¿�½������½����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������¯����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������¿����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������½ bulunmaktay����¯�¿�½���¯���¿���½������¯������¿������½����¯�¿�½������¯����¯�¿�½������¿����¯�¿�½������½����¯�¿�½���¯���¿���½������¯������¿������½����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������±z. Asl����¯�¿�½���¯���¿���½������¯������¿������½����¯�¿�½������¯����¯�¿�½������¿����¯�¿�½������½����¯�¿�½���¯���¿���½������¯������¿������½����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������±nda bana sorarsan����¯�¿�½���¯���¿���½������¯������¿������½����¯�¿�½������¯����¯�¿�½������¿����¯�¿�½������½����¯�¿�½���¯���¿���½������¯������¿������½����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������±z ben her zaman hd porno kasal����¯�¿�½���¯���¿���½������¯������¿������½����¯�¿�½������¯����¯�¿�½������¿����¯�¿�½������½����¯�¿�½���¯���¿���½������¯������¿������½����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������±m derim ama dinleyen yok.

Valid XHTML and CSS.

Ta strona używa cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Wicej informacji na stronie Nota prawna.

Rozumiem polityk stosowania plikw cookies.

EU Cookie Directive Module Information