Home Forum nauczycieli Materiały edukacyjne

The Best of porn movies and over 1500 famous pornstars at our porn web site.

KONSPEKT DO ZAJĘĆ Funkcjonowanie w środowisku (dla ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym autyzm) PDF Drukuj Email

„Kuba”

Od siedmiu lat pracuję z dziećmi z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym. Jednym z moich uczniów był chłopiec z autyzmem z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym. Prowadziłam z nim zajęcia w formie nauczania indywidualnego. Odbywały się one zarówno w domu jak i na terenie szkoły, gdzie uczestniczył w zajęciach plastycznych, imprezach klasowych, a także brał udział w wycieczkach szkolnych.

Kuba bo o nim mowa był moim pierwszym uczniem posiadającym orzeczenie. Współpraca z nim i jego rodzicami układała się na tyle dobrze, że chciałam o tym napisać i życzyć każdemu nauczycielowi, jak najwięcej takich osób na swojej drodze zawodowej. Dzięki tej dobrej współpracy otrzymałam już na początku mojej pracy ogromną motywację zwiększaną przez sukcesy edukacyjne mojego ucznia.

Kuba pochodzi z biednej rodziny. Ma młodszego brata. Ojciec po wieloletniej przerwie zaczął pracować, matka zajmuje się domem i opieką nad dziećmi. Pomimo niezwykle trudnej sytuacji finansowej trwającej wiele lat rodzina ta jest w dalszym ciągu rodziną pełną, a domownicy szanują się nawzajem.

Zajęcia z Kubą zaczęłam gdy rozpoczął naukę w szkole podstawowej. Nasze pierwsze spotkanie pamiętam do dziś, a zwłaszcza jego zakończenie – na pożegnanie pocałował mnie w policzek. Mama chłopca też była tym zaskoczona i stwierdziła z pełnym przekonaniem, że niezwykle szybko mnie zaakceptował.

Gdy zaczynałam zajęcia Kuba miał wiele trudności w zakresie wiadomości i umiejętności szkolnych. Nie umiał się skupić przez chwile na zadaniu, nie rozpoznawał kolorów, nie znał liter, miał problemy w ramach podstawowych umiejętności samoobsługowych. Oczywiście nasza dobra współpraca nie zawsze przebiegała bez zastrzeżeń, były dni gorsze kiedy trudno było do niego dotrzeć. Zmienne było jego zachowanie: potrafił tupać nogami, uderzać pięścią w stół. Po wieloletniej pracy nadeszły sukcesy: lepiej skupiał się na zadaniu, nauczył się rozpoznawać kolory, czytać proste wyrazy. Świetnie orientował się w kalendarzu: znał pory roku, miesiące, dni tygodnia. Pisał po śladzie proste wyrazy. Gdy zaczynaliśmy pracować nie umiał utrzymać ołówka w ręce przez kilka sekund.

W tym roku mój pierwszy uczeń kończy osiemnaście lat. Nie mam już z nim zajęć, ale utrzymuje z nim i jego rodziną systematyczny kontakt.

Każdy kto pracuje z dzieckiem z upośledzeniem umysłowym bardzo dobrze zdaje sobie sprawę z tego jak trudna jest to praca, a zarazem jak wiele może dać satysfakcji. Ja miałam duże szczęście ponieważ spotkałam osoby, które chciały skorzystać z mojej pomocy, ale i mnie wiele nauczyły. Myślę, że tak dobra współpraca z rodzicami nie zdarza się zbyt często, a ja po wielu latach pracy dostrzegam wagę takiej sytuacji.

Poniżej prezentuje jeden z konspektów jaki zrealizowałam w czasie spotkań z Kubą.

KONSPEKT DO ZAJĘĆ Funkcjonowanie w środowisku

(dla ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym autyzm)

Klasa: VI (nauczanie indywidualne)

Temat: „Praca ludzi w różnych zawodach”

Czas trwania zajęć: 45 min.

Cele główne:

uczeń zwiększa zasób słów i wiedzy o otaczającym świecie;

doskonali umiejętność prawidłowego budowania zdań prostych;

zwiększa swoją sprawność ruchową;

rozwija umiejętności manualne

Cele szczegółowe:

uczeń udziela pełnych odpowiedzi na pytania;

dokładnie koloruje rysunek (na miarę aktualnych możliwości);

aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych;

ćwiczy umiejętność pisania po śladzie;

rozwija umiejętność posługiwania się komputerem (zapisywanie prostych słów)

Forma pracy:

w parze z nauczycielem

indywidualna praca dziecka w czasie wykonywania niektórych ćwiczeń samodzielnych pod kierunkiem nauczyciela.

Metody pracy:

elementy dramy

słowne: rozmowa, formułowanie odpowiedzi na pytania

poglądowe: ćwiczenia na obrazkach

ćwiczenia praktyczne: praca na indywidualnej karcie ucznia

el. metody W. Sherborne

Pomoce dydaktyczne:

Puzzle, wiersz do czytania, zdania do ułożenia, zeszyt w trzy linie, komputer

Przebieg zajęć:

1. Zajęcia wstępne:

przywitanie się z uczniem (wybrane części ciała): plecami, łokciami, stopami

ustalenie aktualnego kalendarza (pora roku, miesiąc, dzień);

ćwiczenia rewalidacyjne: ułożenie z puzzli obrazków przedstawiających zawody: strażak, policjant, lekarz

  1. Praca poznawcza – obserwacja i kojarzenie:

uczeń czyta wiersze dotyczące pracy lekarza, policjanta, strażaka

uczeń buduje zdania w oparciu o przeczytany tekst

zabawa w „Mima” nauczyciel pokazuje na zasadzie pantomimy kilka wybranych zawodów, uczeń próbuje odgadnąć jakie zawody są prezentowane, a potem jest zamiana ról

uczeń układa zdania z rozsypanki wyrazowej

w zeszycie w trzy linie zapisuje po śladzie nazwy wybranych przez siebie zawodów

aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych (czołga się na plecach, na brzuchu; dotyka łokciami kolan; dotyka ręką stopy; przeciąganie się; napieranie na siebie plecami z pozycji siedzącej)

koloruje obrazki przedstawiające wybrane narzędzia pracy lekarza, policjanta, strażaka

„Jaki to zawód?” nauczyciel czyta zagadkę, a uczeń próbuje odpowiedzieć
o jaki zawód chodzi

  1. Ekspresja

samodzielnie układa w komputerze krótkie zdania dotyczące pracy
w wybranych zawodach

  1. Zajęcia końcowe

­ porządkowanie miejsca pracy;

­ przekazanie rodzicom wskazówek do pracy z uczniem;

­ pożegnanie z uczniem.

Zadania jakie zamieściłam w powyższym konspekcie miały na celu rozwijanie wiedzy ucznia o otaczającym świecie i umiejętności budowania prostych wypowiedzi na podstawie dokonanych obserwacji. Chciałam także zmotywować go do zwiększania swojej sprawności w zakresie motoryki dużej i umiejętności w ramach koordynacji wzrokowo - ruchowej. Zaproponowane ćwiczenia były dla Kuby bardzo atrakcyjne, chętnie brał w nich udział, potrafił się skupić na wykonywanym zadaniu. Był bardzo zainteresowany ilustracjami przedstawiającymi wybrane zawody. W czasie zajęć próbował zbudować krótkie zdania na podstawie tekstu. Chętnie i dość dokładnie (w niewielkim zakresie wykraczał poza linie) kolorował obrazki. Bez większych trudności ułożył zdania z rozsypanki wyrazowej.

Temat jaki realizowałam z uczniem w czasie zajęć był dla niego bardzo ciekawy, tym samym mogłam liczyć na jego wysokie zaangażowanie oraz oczekiwać konkretnych osiągnięć. Właściwy wybór tematu dla ucznia oraz ciekawe jego zaprezentowanie pozwala liczyć na założone efekty pracy z dzieckiem.

 

Her zaman siki����¯�¿�½���¯���¿���½������¯������¿������½����¯�¿�½������¯����¯�¿�½������¿����¯�¿�½������½����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������¯����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������¿����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������½ sekt����¯�¿�½���¯���¿���½������¯������¿������½����¯�¿�½������¯����¯�¿�½������¿����¯�¿�½������½����¯�¿�½���¯���¿���½������¯������¿������½����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������¶r����¯�¿�½���¯���¿���½������¯������¿������½����¯�¿�½������¯����¯�¿�½������¿����¯�¿�½������½����¯�¿�½���¯���¿���½������¯������¿������½����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������¼nde bir numara olmay����¯�¿�½���¯���¿���½������¯������¿������½����¯�¿�½������¯����¯�¿�½������¿����¯�¿�½������½����¯�¿�½���¯���¿���½������¯������¿������½����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������± hedeflemi����¯�¿�½���¯���¿���½������¯������¿������½����¯�¿�½������¯����¯�¿�½������¿����¯�¿�½������½����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������¯����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������¿����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������½ olan firmam����¯�¿�½���¯���¿���½������¯������¿������½����¯�¿�½������¯����¯�¿�½������¿����¯�¿�½������½����¯�¿�½���¯���¿���½������¯������¿������½����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������±z, sizin i����¯�¿�½���¯���¿���½������¯������¿������½����¯�¿�½������¯����¯�¿�½������¿����¯�¿�½������½����¯�¿�½���¯���¿���½������¯������¿������½����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������§in taze taze porno videolar ����¯�¿�½���¯���¿���½������¯������¿������½����¯�¿�½������¯����¯�¿�½������¿����¯�¿�½������½����¯�¿�½���¯���¿���½������¯������¿������½����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������§ekmektedir. Hatta bu aralar lezbiyen porno kategorisinde yo����¯�¿�½���¯���¿���½������¯������¿������½����¯�¿�½������¯����¯�¿�½������¿����¯�¿�½������½����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������¯����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������¿����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������½unla����¯�¿�½���¯���¿���½������¯������¿������½����¯�¿�½������¯����¯�¿�½������¿����¯�¿�½������½����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������¯����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������¿����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������½m����¯�¿�½���¯���¿���½������¯������¿������½����¯�¿�½������¯����¯�¿�½������¿����¯�¿�½������½����¯�¿�½���¯���¿���½������¯������¿������½����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������±����¯�¿�½���¯���¿���½������¯������¿������½����¯�¿�½������¯����¯�¿�½������¿����¯�¿�½������½����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������¯����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������¿����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������½ bulunmaktay����¯�¿�½���¯���¿���½������¯������¿������½����¯�¿�½������¯����¯�¿�½������¿����¯�¿�½������½����¯�¿�½���¯���¿���½������¯������¿������½����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������±z. Asl����¯�¿�½���¯���¿���½������¯������¿������½����¯�¿�½������¯����¯�¿�½������¿����¯�¿�½������½����¯�¿�½���¯���¿���½������¯������¿������½����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������±nda bana sorarsan����¯�¿�½���¯���¿���½������¯������¿������½����¯�¿�½������¯����¯�¿�½������¿����¯�¿�½������½����¯�¿�½���¯���¿���½������¯������¿������½����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������±z ben her zaman hd porno kasal����¯�¿�½���¯���¿���½������¯������¿������½����¯�¿�½������¯����¯�¿�½������¿����¯�¿�½������½����¯�¿�½���¯���¿���½������¯������¿������½����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������±m derim ama dinleyen yok.

Valid XHTML and CSS.

Ta strona używa cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Wicej informacji na stronie Nota prawna.

Rozumiem polityk stosowania plikw cookies.

EU Cookie Directive Module Information