Aktualności
Informacja o RODN WOM (struktura, adresy, telefony)
Doskonalenie nauczycieli
STUDIA
PODYPLOMOWE
Reforma Programowa
Bezpieczeństwo w szkole
E-PLATFORMA MOODLE
Konkursy przedmiotowe
Konkursy inne
Forum nauczycieli
Kwartalnik Nauczycielski
Programy nauczycieli
Materiały edukacyjne
Inne
Kształcenie integracyjne
Edukacja Elementarna w teorii i praktyce
Edukacja Artystyczna i Regionalna
Testy sprawdzające
Projekt - Miejsca Pamięci
Zarządzanie w oświacie
Projekty Europejskie
European Projects
Działalność naukowo-badawcza
Konferencje interdyscyplinarne
Zamówienia Publiczne Konkursy na stanowiska
Galeria
Publikacje zwarte
Częstochowski Biuletyn Oświatowy [CBO]
Przydatne linki
Portal pocztowy*

*  tylko dla zarejestrowanych użytkowników


- Informacje RSS


Informacje o RODN "WOM"
w Częstochowie

Click for Częstochowa, Poland Forecast

Jeśli masz jakieś pytania napisz:

W sprawach dotyczących serwisu internetowego proszę o kontakt z webmaster'em

 

Odwiedziło nas do tej pory:
1369835
internautów


Aktualnie stronę ogląda:
website stats
Tu znajduja sie osoby zaglądajęce na nasz serwis:

Wydawnictwo umożliwiające nauczycielom wymianę własnych doświadczeń


  Spis treści   Autorzy publikacji
  Zasady przygotowania publikacji   Terminy przyjmowania artykułów


 MARZEC 2009   CZERWIEC 2008   CZERWIEC 2007   MARZEC 2007   STYCZEŃ 2007   WRZESIEŃ 2006   CZERWIEC 2006   MARZEC 2006   GRUDZIEŃ 2005   CZERWIEC 2005   GRUDZIEŃ 2004   WRZESIEŃ 2004   CZERWIEC 2004   MARZEC 2004   GRUDZIEŃ 2003   WRZESIEŃ 2003   CZERWIEC 2003   MARZEC 2003   GRUDZIEŃ 2002   WRZESIEŃ 2002   CZERWIEC 2002 

Spis treści

WRÓĆ

 


SCENARIUSZ ZAJĘĆ KLASA 4:
HASŁO PROGRAMU: ODDZIAŁYWANIE W PRZYRODZIE
TEMAT: Jak oddziałują magnesy?

Grażyna Radomska, nauczyciel przyrody, Szkoła Podstawowa w Kalei


CELE:

Poziom wiadomości:

 • uczeń wie, że w przyrodzie występują ciała o właściwościach magnetycznych,

 • uczeń wie, że każdy magnes posiada dwa różne bieguny magnetyczne,

 • uczeń rozumie pojęcie: magnesowanie ciał.

Poziom umiejętności:

 • uczeń potrafi wytłumaczyć przyciąganie i odpychanie magnesów siłami wzajemnego oddziaływania i istnieniem biegunów,

 • uczeń potrafi podać przykłady zastosowania magnesów,

 • uczeń potrafi praktycznie wykonać magnesy z przedmiotów żelaznych.

CZAS: 1godzina lekcyjna.

METODY: doświadczenia, pomiar, pokaz, pogadanka.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: film „video” - tytuł „Zastosowanie magnesów”, magnesy trwałe, kompasy, szkło, opiłki żelaza, plastelina, drewno, tworzywa sztuczne, materiały dla ucznia.

PRZEBIEG ZAJĘĆ

PLANOWANIE I PRZYGOTOWANIE

 • z indywidualnych spacerów uczniowie przynoszą z hołdy kopalnianej odłamki rudy żelaza,

 • nauczyciel przygotowuje: magnesy, kompas, igłę do szycia, pojemnik na wodę,

 • nauczyciel przygotowuje materiały dla ucznia, sprzęt audiowizualny.

PRZEPROWADZENIE

CZĘŚĆ I (WPROWADZJĄCA)

 • nauczyciel czyta wiersz pt. „Magnes” w materiałach dla ucznia,

 • uczeń podaje przykłady urządzeń w których są zastosowane magnesy,

 • nauczyciel pokazuje magnesy trwałe różnych kształtów, zwracając uwagę dzieci na dwie barwy (dyskusja).

CZĘŚĆ II (DOŚWIADCZALNA)

 • przeprowadzenie w 4 grupach doświadczenia 1 w materiałach dla ucznia, pokazującego oddziaływania magnesu na opiłki żelaza,

 • przeprowadzenie doświadczenia 2, pokazującego działanie magnesu na różne substancje,

 • uczniowie opisują zachowanie magnesów, kiedy są zwrócone do siebie biegunami jednoimiennymi i nie jednoimiennymi - doświadczenie 3,

 • uczniowie obserwują zachowanie igły magnetycznej kompasu,

 • nauczyciel przeprowadza pokaz: oddziaływanie Ziemi na igłę magnetyczną - doświadczenie 4 w materiałach dla ucznia.

CZĘŚĆ III (PODSUMOWANIE)

 • uczniowie oglądają film video „Zastosowanie magnesów” i go omawiają,

 • uczniowie wykonują samodzielnie własną igłę magnetyczną wg instrukcji w materiałach dla ucznia - ćwiczenie 5,

 • uczniowie uzupełniają tekst w materiałach dla ucznia - zadanie 6,

 • zadanie domowe nr 7 - dla chętnych.

MATERIAŁY DLA UCZNIA:

 1. Wymień urządzenia i przedmioty w których zastosowane są magnesy:
  ...............................................................................................................

 2. Doświadczenie I

  Na szybce szklanej rozsypano opiłki żelaza. Zbliż magnes pod płytką i nim przesuwaj, zmieniaj położenie magnesu (poziomo, pionowo). Zaobserwuj co się stanie? Przedstaw doświadczenie na rysunku.

  Obserwacja: ....................................................................................................

  Wniosek: .........................................................................................................

 3. Doświadczenie II

  Zbliż magnes kolejno do substancji które masz przed sobą (plastelina, drewno, sukno, linijka, gwóźdź, klucze, aluminiowa łyżka, złoty pierścionek, szpilki).

  Zapisz swoje spostrzeżenia.

  Obserwacja:.....................................................................................................

  Wniosek:..........................................................................................................

 4. Doświadczenie III

  Na 4 ołówkach okrągłych umieść 2 magnesy sztabkowe. Opisz zachowanie magnesów w przypadkach A B C. Doświadczenie przedstaw za pomocą rysunku.

  A - ustaw do siebie niebieskimi stronami,

  B - ustaw do siebie czerwonymi stronami,

  C - ustaw do siebie stroną niebieską i czerwoną.

  Obserwacja:......................................................................................................

  Wniosek:...........................................................................................................

 5. Doświadczenie IV

  Wprawiamy 3 igły magnetyczne, ustawione w różnych miejscach w ruch obrotowy. Zaobserwuj jak się ustawią igły.

  Obserwacja:.......................................................................................................

  Wniosek:............................................................................................................

 6. Doświadczenie V

  Wykonaj własną igłę magnetyczną z igły do szycia przez pocieranie jej magnesem w jedną stronę, jednym biegunem. Następnie przekuj ją przez papier i połóż delikatnie na powierzchnię wody w naczyniu. Zaobserwuj jak zachowuje się igła magnetyczna.

 7. Wykonaj zadanie domowe (dla chętnych).

  Zaprojektuj doświadczenie: jak ustalisz gdzie w magnesie ferrytowym (pastylka) używanym w szkole jest biegun północny a gdzie południowy.

MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELA

„Magnes”

Bardzo lubię towarzystwo metali,

Bez trudu je chwytam nawet z oddali.

W zamknięciu lodówki i szafki pomagam.

Na waszej tablicy obrazki przypinam?

DOŚWIADCZENIE I

Obserwacja: opiłki ustawiają się wokół biegunów magnesu.

Wniosek: magnes oddziaływuje na opiłki żelaza, które się namagnesowały i zachowują się podobnie jak magnes.

DOŚWIADCZENIE II

Wniosek: magnes oddziaływuje na przedmioty z żelaza i stali, inne substancje nie mają właściwości magnetycznych.

DOŚWIADCZENIE III

Obserwacja: w przypadkach A B się odpychają (oddalają się).

Obserwacja: w przypadku C przyciągają się (przybliżają się).

Wniosek: magnesy oddziaływują na siebie wzajemnie ponieważ mają dwa różne bieguny magnetyczne. Bieguny różnoimienne się przyciągają, a jednoimienne się odpychają.

DOŚWIADCZENIE IV

Wniosek: Ziemia oddziaływuje na igły podobnie jak magnes trwały. Pod wpływem tego oddziaływania igła magnetyczna ustawia się zawsze w kierunku północ – południe. Ziemia posiada bieguny magnetyczne.

WRÓĆ

 


 
   
 © Copyright by RODN "WOM" w Częstochowie, 2000-2014        Design by czGeorge