Aktualności
Informacja o RODN WOM (struktura, adresy, telefony)
Doskonalenie nauczycieli
STUDIA
PODYPLOMOWE
Reforma Programowa
Bezpieczeństwo w szkole
E-PLATFORMA MOODLE
Konkursy przedmiotowe
Konkursy inne
Forum nauczycieli
Kwartalnik Nauczycielski
Programy nauczycieli
Materiały edukacyjne
Inne
Kształcenie integracyjne
Edukacja Elementarna w teorii i praktyce
Edukacja Artystyczna i Regionalna
Testy sprawdzające
Projekt - Miejsca Pamięci
Zarządzanie w oświacie
Projekty Europejskie
European Projects
Działalność naukowo-badawcza
Konferencje interdyscyplinarne
Zamówienia Publiczne Konkursy na stanowiska
Galeria
Publikacje zwarte
Częstochowski Biuletyn Oświatowy [CBO]
Przydatne linki
Portal pocztowy*

*  tylko dla zarejestrowanych użytkowników


- Informacje RSS


Informacje o RODN "WOM"
w Częstochowie

Click for Częstochowa, Poland Forecast

Jeśli masz jakieś pytania napisz:

W sprawach dotyczących serwisu internetowego proszę o kontakt z webmaster'em

 

Odwiedziło nas do tej pory:
1371345
internautów


Aktualnie stronę ogląda:
website stats
Tu znajduja sie osoby zaglądajęce na nasz serwis:

Wydawnictwo umożliwiające nauczycielom wymianę własnych doświadczeń


  Spis treści   Autorzy publikacji
  Zasady przygotowania publikacji   Terminy przyjmowania artykułów


 MARZEC 2009   CZERWIEC 2008   CZERWIEC 2007   MARZEC 2007   STYCZEŃ 2007   WRZESIEŃ 2006   CZERWIEC 2006   MARZEC 2006   GRUDZIEŃ 2005   CZERWIEC 2005   GRUDZIEŃ 2004   WRZESIEŃ 2004   CZERWIEC 2004   MARZEC 2004   GRUDZIEŃ 2003   WRZESIEŃ 2003   CZERWIEC 2003   MARZEC 2003   GRUDZIEŃ 2002   WRZESIEŃ 2002   CZERWIEC 2002 

Spis treści

WRÓĆ

 


Kącik przyrodniczy i jego wykorzystanie w rozwijaniu zainteresowań dzieci w klasach I – III.

Magdalena Topolska - nauczycielka kształcenia zintegrowanego, SP nr 36 w Częstochowie


W poniższym artykule pragnę podzielić się uwagami na temat realizacji zajęć dzieci w kąciku przyrody, oraz ich wykorzystanie w rozwijaniu zainteresowań przyrodniczych. Myślę, że artykuł stanie się źródłem inspiracji dla wielu nauczycieli, pragnących pogłębić w swoich uczniach wrażliwość na piękno przyrody oraz pozwoli zapoznać ich z zasadami jej ochrony.


W zdobywaniu wiedzy wybitną rolę odgrywają zainteresowania poznawcze dzieci. Uczniowie klas początkowych interesują się w sposób naturalny i spontaniczny otaczającym ich światem. Ale to nastawienie na poznawanie i działanie może okazać się przejściowe. Dlatego trzeba stale mieć na uwadze podtrzymywanie tego zaciekawienia i uczynienie z niego coraz bardziej trwałego zainteresowania bogactwem faktów i zjawisk przyrodniczych.

Kącik przyrodniczy umożliwia dzieciom stały kontakt z przyrodą w klasie szkolnej. Zgodnie z celami zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej powinien on spełniać wiele znaczących funkcji. Dominujące są funkcje dydaktyczno – wychowawcze. Rośliny, zwierzęta, różne okazy przyrodnicze i zgromadzone materiały są źródłem treści poznawczych, a prace hodowlane i pielęgnacyjne oraz odpowiednie wykorzystywanie zgromadzonych okazów przyrodniczych, korzystanie z podręcznej biblioteczki przyrodniczej inspirują do wielu różnorodnych działań kształcących i wychowawczych.

Rośliny rozwijają wrażliwość estetyczną. Hodowle roślin i zwierząt wywołują zaangażowanie emocjonalne. Rozbudzają uczucia opiekuńcze. Dzieci uczą się obowiązkowości i przestrzegania pewnych reguł. Zajęcia w kąciku przyrody wpływają na rozwój zainteresowań światem przyrody i rozbudowują miłość do świata roślinnego i zwierzęcego. Dziecko pracując w kąciku przyrody będzie potrafiło opiekować się roślinami i zwierzętami a przede wszystkim nauczyć się szanować przyrodę. Ale nie tylko.

Kącik przyrody spełnia funkcję zdrowotną tak w zakresie profilaktyki jak również terapii. Rośliny bowiem tworzą swoisty, korzystny dla zdrowia ludzkiego mikroklimat jak również działają uspokajająco na system nerwowy człowieka.

Omawiany kącik jest też inspiracją do samodzielnych poszukiwań, kolekcjonerstwa, korzystania z różnych źródeł wiedzy (albumów, atlasów, encyklopedii, czasopism, literatury itp.), prenumeraty czasopism przedmiotowych. A więc poprzez bezpośredni kontakt z przyrodą i praktyczną działalność prowadzi do rozwoju zainteresowań, badawczych prób i samokształcenia. Kącik przyrody nie wymaga żadnych nakładów finansowych. Tworzą go dzieci przy pomocy nauczyciela co niewątpliwie wiąże je emocjonalnie z tym, co same stworzyły. W początkowej fazie organizacji kącika wiele okazów i eksponatów dostarczają dzieci, rodzice i nauczyciel. Kącik będzie systematycznie wzbogacany w miarę realizacji programu i organizowania wycieczek.

Aby lepiej budzić i zaspokajać zainteresowania wychowanków kącik przyrodniczy powinien być dynamiczny. Muszą więc w nim mieć miejsce hodowle długoterminowe i okresowe – sezonowe. Ekspozycje winny się często zmieniać. Biblioteczka wzbogacać o nowe pozycje i czasopisma, które są również dostarczane przez dzieci.

Kącik musi być też miejscem praktycznych działań dzieci, doświadczeń i eksperymentów. Zwłaszcza tam gdzie szkoła nie posiada ogrodu ani warunków na wydzielenie chociażby małej działki. Kącik w klasie jest również miniogrodem. W takim przypadku rola kącika jest szczególna i należy przeznaczyć mu wystarczającą ilość przestrzeni, odpowiednio go wyposażyć i systematycznie wzbogacać.

Należy też pamiętać o zapewnieniu dzieciom dobrego dostępu do kącika aby mogły swobodnie się w nim poruszać i miały możliwość wykonywania określonych czynności.

Powodzenie zajęć przyrodniczych zależy w dużej mierze od samego wychowawcy. Nauczyciel, który nie interesuje się przyrodą, nie wzbogaca swoich wiadomości z tej dziedziny nie pobudza dzieci do aktywnego udziału w wycieczkach, zajęciach, poszukiwaniach ciekawych okazów, nie osiągnie dobrych rezultatów również i w kąciku przyrody. Wiedza o przyrodzie wciąż pogłębia się i rozszerza. Wiele poglądów ulega zmianom pod wpływem nowych badań i doświadczeń. Wychowawca powinien interesować się tymi przemianami, wiele czytać i wykorzystywać dostępną literaturę z zakresu przyrody w zajęciach i rozmowach z dziećmi.

Powinno go cechować poczucie piękna, żywe zainteresowanie światem przyrody i wciąż uzupełniana wiedza o nim. Kącik przyrody, choćby najskromniej wyposażony, będzie wtedy tętnić życiem, będzie otoczony troską i szczerym zainteresowaniem dzieci. Przy intensywnej i systematycznej pracy wychowawczej będzie on dawał dzieciom nie tylko zadowolenie, ale i dużo wiadomości.

Profesor Szuman w swojej książce pt. „Psychologia wychowawcza wieku dziecięcego” powiedział, „iż jednym ze szczególnych zadań wychowania szkolnego jest związanie uczuciowe dziecka z przyrodą i człowiekiem i z tym, co jest znane i dobre na świecie”.

Kącik przyrody ma na celu ułatwić zadania tym nauczycielom, wychowawcom i rodzicom, którzy rozumieją doniosłość poznawania przyrody, jako podstawowego miejsca ośrodków zainteresowań dzieci, za pomocą którego można realizować treści wszystkich dziedzin wychowania stanowiące podstawę obrazu w pełni rozwiniętej osobowości człowieka.

Bibliografia

 1. Chrzanowska D – „Kontakt dziecka z przyrodą”

  Warszawa 1974 WSiP

 2. Frątczakowie E. J - Doświadczenia hodowlane w kąciku przyrody

  „Życie Szkoły” 1983 nr 11/12

 3. Kufel J, Leonowicz – Babiak K – Wybrane zagadnienia z ekologii.

  Warszawa 1985 WSiP

 4. Szuman S – „Psychologia wychowawcza wieku dziecięcego”

  Warszawa 1979 PWN

 5. Ziejka M – Ekologiczne treści w nauczaniu początkowym

  „Życie Szkoły” 1983 nr 7/8

  WRÓĆ

   


 
   
 © Copyright by RODN "WOM" w Częstochowie, 2000-2014        Design by czGeorge