Aktualności
Informacja o RODN WOM (struktura, adresy, telefony)
Doskonalenie nauczycieli
STUDIA
PODYPLOMOWE
Reforma Programowa
Bezpieczeństwo w szkole
E-PLATFORMA MOODLE
Konkursy przedmiotowe
Konkursy inne
Forum nauczycieli
Kwartalnik Nauczycielski
Programy nauczycieli
Materiały edukacyjne
Inne
Kształcenie integracyjne
Edukacja Elementarna w teorii i praktyce
Edukacja Artystyczna i Regionalna
Testy sprawdzające
Projekt - Miejsca Pamięci
Zarządzanie w oświacie
Projekty Europejskie
European Projects
Działalność naukowo-badawcza
Konferencje interdyscyplinarne
Zamówienia Publiczne Konkursy na stanowiska
Galeria
Publikacje zwarte
Częstochowski Biuletyn Oświatowy [CBO]
Przydatne linki
Portal pocztowy*

*  tylko dla zarejestrowanych użytkowników


- Informacje RSS


Informacje o RODN "WOM"
w Częstochowie

Click for Częstochowa, Poland Forecast

Jeśli masz jakieś pytania napisz:

W sprawach dotyczących serwisu internetowego proszę o kontakt z webmaster'em

 

Odwiedziło nas do tej pory:
1369994
internautów


Aktualnie stronę ogląda:
website stats
Tu znajduja sie osoby zaglądajęce na nasz serwis:

  Przedszkola   Szkoły podstawowe   Gimnazja   Szkoły ponadgimnazjalne   Inne
  Jak przygotować materiały


Szkoły podstawowe


Gry dydaktyczne – „Kostki” i „Kartoniki”, „Domino matematyczne”, „Matematyczne potyczki”

mgr Katarzyna Rykała – nauczyciel matematyki - Szkoła Podstawowa w Borowem

 więcej 


Gry dydaktyczne wspierające rozwój uczniów z dyskalkulią w szkole podstawowej

Monika Przerada - nauczycielka matematyki w Szkole Podstawowej nr 7 im. Jana Brzechwy w Myszkowie

 więcej 


Pochylić się nad dzieckiem i zobaczyć - To, co w nim najlepsze

Agnieszka Smyła - Nauczycielka Zespołu Szkół w Węglowicach, Szkoła Podstawowa

 więcej 


Metoda płynnego czytania według Marii Navratilowej.

Jolanta Frącek

 więcej 


Rola motywacji w nauce języka angielskiego w szkole podstawowej

Aneta Gil - Szkoła Podstawowa w Lubojnie

 więcej 


Opieka nad dzieckiem w rodzinie naturalnej

Elżbieta Sawicka – Niedbała

 więcej 


Atrakcyjność zajęć świetlicowych (różnorodność form i metod) jako warunek prawidłowej realizacji funkcji wychowawczej świetlicy.

Elżbieta Sawicka-Niedbała

 więcej 


SCENARIUSZ GODZINY WYCHOWAWCZEJ DLA KLASY IV –tej TEMAT ZAJĘĆ : SPOTKANIA PRZY STOLE .

Beata Radecka – nauczyciel języka angielskiego w SP nr 31 w Częstochowie

 więcej 


OPIS I ANALIZA PRZYPADKU NAUCZANIA J. ANGIELSKIEGO UCZNIA Z CECHAMI AUTYZMU (AUTYZM A EDUKACJA)

Beata Radecka-nauczyciel języka angielskiego w SP nr 31 w Częstochowie

 więcej 


Scenariusz ślubowania dla uczniów klasy I.

Renata Wolniak- nauczyciel kształcenia zintegrowanego, Szkoła Filialna w Osinach

 więcej 


Konspekt lekcji wychowania fizycznego

Anna Hamerla - Szkoła Podstawowa w Bliżycach

 więcej 


Praca z uczniem zdolnym

Anna Hamerla - Szkoła Podstawowa w Bliżycach

 więcej 


Przyczyny powstawania wad postaw u dzieci w młodszym wieku szkolnym.

Anna Hamerla - Szkoła Podstawowa w Bliżycach

 więcej 


SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH W KLASIE II

Małgorzata Marlińska - nauczyciel nauczania zintegrowanego, SP nr 31 w Częstochowie

 więcej 


Scenariusz zajęć zintegrowanych w klasie II - Wkrótce Wielkanoc - Wielkanocne symbole

Iwona Owczarek - nauczyciel kształcenia zintegrowanego, SP nr 31 w Częstochowie

 więcej 


Scenariusz zajęć zintegrowanych w klasie III - Sekrety wody - Czy człowiek może żyć bez wody?

Iwona Owczarek - nauczyciel nauczania zintegrowanego, SP nr 31 w Częstochowie

 więcej 


JESIENIĄ scenariusz inscenizacji słowno-muzycznej z elementami teatrzyku kukiełkowego

mgr Joanna Kądzioła - nauczyciel muzyki
mgr Halina Kowalik - wychowawca świetlicy szkolnej ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Częstochowie

 więcej 


Międzyszkolny Konkurs Języka Niemieckiego „Deutsch – warum nicht?”

mgr Anna Narodowiec - nauczyciel języka niemieckiego w Szkole Podstawowej w Cynkowie oraz w Szkole Podstawowej w Gniazdowie

 więcej 


OCENIANIE WE WSPÓŁCZESNEJ SZKOLE. OCENIAĆ CZY DOCENIAĆ?

Jolanta Frącek - Nauczyciel kształcenia zintegrowanego

 więcej 


Czytanie ze zrozumieniem na lekcji języka obcego – to nie jest trudne

Anna Narodowiec - nauczycielka języka niemieckiego w Szkole Podstawowej w Cynkowie oraz w Szkole Podstawowej w Gniazdowie.

 więcej 


Samodzielny program pozalekcyjnej działalności artystycznej dla uczniów kształcenia zintegrowanego Szkoły Podstawowej w Cynkowie

Beata Meresińska, Bożena Chmurzewska-Łabuś - Szkoła Podstawowa w Cynkowie

 więcej 


Scenariusz akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Bożena Chmurzewska – Łabuś, Beata Meresińska, Iwona Kumor - Szkoła Podstawowa w Cynkowie

 więcej 


Scenariusz części artystycznej ślubowania klasy I.

Beata Meresińska, Bożena Chmurzewska-Łabuś, Iwona Kumor - Szkoła Podstawowa w Cynkowie

 więcej 


Konspekt zajęć zintegrowanych

mgr Dorota Wojaczek - Szkoła Podstawowa nr 39 w Częstochowie

 więcej 


„BĄDŹ BEZPIECZNY NA DRODZE”
Scenariusz międzyszkolnego konkursu dla klas I – III szkół podstawowych zorganizowanego w SP nr 31 w Częstochowie pod patronatem Komendanta Miejskiego Policji w Częstochowie mł. insp. Tadeusza KOWALIKA

mgr Małgorzata Marlińska, mgr Iwona Owczarek, mgr Lilla Śliwa - Szkoła Podstawowa nr 31 w Częstochowie

 więcej 


Wpływ treści obrazka na zrozumienie treści wiersza

mgr Małgorzata Wiśniewska –Cabała, mgr Liliana Kołodziejczyk

 więcej 


„Moja przygoda z oceną opisową”

JOLANTA LICHOTA-ABOUD - KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE, SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52

 więcej 


Scenariusz zajęć nauczania zintegrowanego dla klasy drugiej integracyjnej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 53 im. Marii kłodowskiej- Curie w Częstochowie

Małgorzata Kalinowska, Ewa Szklarek

 więcej 


Scenariusz zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla klasy IV integracyjnej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 53 im Marii Skłodowskiej-Curie

Małgorzata Augustyn, Ewa Szklarek

 więcej 


Tradycje Świąt Wielkanocnych w poezji i piosence

Lidia Michalska - Szkoła Podstawowa w Woźnikach

 więcej 


MARKU POWIEDZ… - moje doświadczenia z pracy z dzieckiem z mutyzmem wybiorczym na etapie nauczania zintegrowanego

Lidia Michalska - Szkoła Podstawowa w Woźnikach

 więcej 


22 kwietnia - DZIEŃ ZIEMI

Lidia Michalska - Szkoła Podstawowa w Woźnikach

 więcej 


DZIECKO NIEPEŁNOSPRAWNE W RODZINIE JEGO WYCHOWANIE I EDUKACJA

Lidia Michalska - Szkoła Podstawowa w Woźnikach

 więcej 


Diagnoza psychologiczno – kliniczna upośledzenia umysłowego.

Lidia Michalska - Szkoła Podstawowa w Woźnikach

 więcej 


Coraz więcej agresji

Lidia Michalska - Szkoła Podstawowa w Woźnikach

 więcej 


OCENIANIE UCZNIÓW KSZTAŁCENIA ZINTEGROWANEGO W SP NR 31 - CZĘSTOCHOWA

Małgorzata Trzeszczyńska - kształcenie zintegrowane, Szkoła Podstawowa nr 31 w Częstochowie

 więcej 


Stworzenie sytuacji sprzyjających doskonaleniu procesów spostrzegania, porównywania, analizowania i klasyfikowania – zbiory.

Bogusława Szydłowska - Nauczycielka, Szkoła Podstawowa w Żarkach

 więcej 


„Jak Stacho Marzyciel został królem pasterzy”

Iwona Boral - Szkoła Podstawowa im. H. Sawickiej w Woli Mokrzeskiej, Opiekunka szkolnego koła regionalnego dla klas starszych

 więcej 


Scenariusz zajęć kształcenia zintegrowanego w klasie II

Zofia Sobalska - Szkoła Podstawowa w Woli Mokrzeskiej

 więcej 


Scenariusz przedstawienia na temat: „Zwyczaje i obyczaje ludowe regionu częstochowskiego w okresie Wielkanocy”

Zofia Sobalska - Szkoła Podstawowa w Woli Mokrzeskiej

 więcej 


POBUDZANIE DYSPOZYCJI TWÓRCZEJ DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

Teresa Wandycz, Dorota Rećko - Nauczycielki Miejskiego Przedszkola nr 30 w Częstochowie

 więcej 


Ocena opisowa w nauczaniu zintegrowanym - ogólny zarys.

Mirosława Knap.

 więcej 


Uczymy czytać ze zrozumieniem

mgr Anna Chłądzyńska - nauczyciel kształcenia zintegrowanego

 więcej 


PROGRAM ZAJĘĆ KOŁA TEATRALNEGO „TEATR MŁODEGO AKTORA”

MGR ANNA CHŁĄDZYŃSKA - NAUCZYCIEL KSZTAŁCENIA ZINTEGROWANEGO

 więcej 


Ocenianie uczniów w kształceniu zintegrowanym - ocena z zachowania

mgr Irena Karcz, mgr Dorota Morawiec - SP 13 w Częstochowie

 więcej 


Wpływ oceny opisowej na harmonijny rozwój dziecka

Anna Cierpiał, Iwona Dyja, Mariola Śledzikowska - Szkoła Podstawowa nr 12 w Częstochowie

 więcej 


ZAJĘCIA TERENOWE NA ŚCIEŻCE DYDAKTYCZNO-PRZYRODNICZEJ W NADLEŚNICTWIE HERBY

mgr Wioletta Dobiech (Szkoła Podstawowa nr 38 w Częstochowie)
mgr Katarzyna Bender (Gimnazjum nr 2 w Częstochowie)

 więcej 


Zestaw zadań rozwijający i sprawdzający wiadomości i umiejętności z geometrii u ucznia klasy IV, uwzględniający potrzeby ucznia z dyskalkulią.

Monika Przerada nauczyciel matematyki w Szkole Podstawowej nr 7 im. Jana Brzechwy w Myszkowie

 więcej 


Zestaw ćwiczeń dla uczniów z dyskalkulią- rozwijanie pamięci i operacji pamięciowych

Krystyna Kalamat- Szkoła Podstawowa nr 12 w Częstochowie
Dorota Sobczyk- Zespół Szkół nr 2 w Częstochowie

 więcej 


Przykładowy zestaw ćwiczeń dla uczniów klasy czwartej, pozwalający rozwinąć pamięć obrazową, pomocną w przyswajaniu wiedzy z działu liczby naturalne.

Wacława Wójcik - SP w Janowie; Lidia Stanior - SP w Lusławicach

 więcej 


ZESTAW ĆWICZEŃ I ZABAW ROZWIJAJĄCY PAMIĘĆ I OPERACJE PAMIĘCIOWE PRZEZNACZONY DLA UCZNIÓW KLASY DRUGIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ MAJĄCYCH SPECYFICZNE TRUDNOŚCI W UCZENIU SIĘ MATEMATYKI

mgr Alicja Małasiewicz - nauczycielka nauczania zintegrowanego w Szkole Podstawowej nr 50 w Częstochowie

 więcej 


Zestaw ćwiczeń rozwijających doskonalenie pamięci i operacji pamięciowych dla klas IV-VI pt.: Obliczenia kalendarzowe

Anna Majchrzak - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Częstochowie

 więcej 


ZESTAW zadań z doskonalenia pamięci z matematyki kl. I – III

Ewa Michalska – Grabiec, Anna Walaszczyk - Szkoła Podstawowa w Mokrzeszy

 więcej 


Zestawy ćwiczeń rozwijających pamięć i operacje pamięciowe dla uczniów z dyskalkulią.
Liczby naturalne, kl. IV szkoła podstawowa.

Jadwiga Ścibielska – n-l matematyki w SP 39 w Częstochowie

 więcej 


Zestaw ćwiczeń rozwijających pamięć z zakresu liczb parzystych i nieparzystych.

Krystyna GOCYŁA, Joanna BARYŁA - ZSP nr 3 w Myszkowie, Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. T. Kościuszki

 więcej 


Przykłady zadań rozwijających myślenie operacyjne.

Lucyna Klama, Anna Kowalczyk – SP 38 Częstochowa
Alicja Małasiewicz – SP 50 Częstochowa
Agnieszka Nabiałek – GS SPSK Częstochowa

 więcej 


Porównywanie różnicowe

Lucyna Klama, Anna Kowalczyk – SP 38 Częstochowa
Agnieszka Nabiałek – GS SPSK Częstochowa

 więcej 


Scenariusz zajęć zintegrowanych w klasie I

Iwona Owczarek - nauczyciel nauczania zintegrowanego, SP nr 31 w Częstochowie

 więcej 


GDZIE PRZEPROWADZIĆ CIEKAWĄ LEKCJĘ ZWIĄZANĄ Z DZIEDZICTWEM KULTUROWYM NAJBLIŻSZEGO REGIONU

mgr Dorota Kmieć, mgr Dorota Sas - nauczanie zintegrowane, Zespół Szkół w Przystajni

 więcej 


Pasowanie pierwszoklasistów- scenariusz uroczystości.

mgr Czesława Opiełka nauczycielka nauczania zintegrowanego w Szkole Podstawowej w Kamienicy.

 więcej 


„Kulinarne podróże Daniela” – Irlandia

Jadwiga Zenderowska - ZSP nr 3 w Myszkowie, Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. T. Kościuszki

 więcej 


SYSTEM KOLOROWYCH CEGIEŁEK JAKO MOTYWACJA DZIECIĘCEJ AKTYWNOŚCI I OBRAZOWY SPOSÓB PRZEDSTAWIANIA CZĄSTKOWYCH OSIĄGNIĘĆ W NAUCE W KSZTAŁCENIU ZINTEGROWANYM

EWA TOMALA, BARBARA NALEWAJEK - KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE, SP 14 CZĘSTOCHOWA

 więcej 


MIĘDZYKLASOWY TURNIEJ MATEMATYCZNY DLA KLAS IV – VI

mgr Dorota Krzysztofik – nauczycielka matematyki w Szkole Podstawowej w Łojkach

 więcej 


W OCZEKIWANIU NA PANA
(SCENARIUSZ JASEŁEK)

Grażyna Bednarek, Małgorzata Wajs- Olejnik - SP nr 21, Częstochowa

 więcej 


HOSPITACJA DIAGNOZUJĄCA: Scenariusz lekcji otwartej w klasie piątej szkoły podstawowej „Trójkąty i ich własności”

mgr Dorota Krzysztofik – nauczycielka matematyki w Szkole Podstawowej w Łojkach

 więcej 


Płaskostopie u dzieci

Wanda Woźniak- nauczyciel mianowany z wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej w Turowie

 więcej 


Dzieci z zaburzeniami mowy z szkole podstawowej

Wanda Woźniak –nauczyciel w SP w Turowie

 więcej 


Konspekt lekcji dla klasy IV z zakresu gier i zabaw ruchowych

Grażyna Stefanik - Wychowanie fizyczne; Szkoła Podstawowa w Olsztynie

 więcej 


Formy turystyki i rekreacji możliwe do uprawiania w okolicach Olsztyna

Grażyna Stefanik - Wychowanie fizyczne; Szkoła Podstawowa w Olsztynie

 więcej 


Skutki wad postawy

Wanda Woźniak - nauczyciel mianowany z wychowania fizycznego, Szkoła Podstawowa w Turowie
Grażyna Stefanik- nauczyciel mianowany z wychowania fizycznego, Szkoła Podstawowa w Olsztynie

 więcej 


NAJCIEKAWSZE TECHNIKI STOSOWANE NA ZAJĘCIACH KOŁA PLASTYCZNEGO „PLASTUŚ”

Urszula Mazurek- Deska - nauczyciel nauczania zintegrowanego; Szkoła Podstawowa w Miedźnie

 więcej 


Scenariusz: „ŚLUBOWANIA KLAS PIERWSZYCH”

mgr Beata Kotasińska, mgr Anna Głąb, mgr Danuta Słomian - nauczycielki nauczania zintegrowanego w Szkole Podstawowej nr 1 w Kłobucku

 więcej 


Temat : Lekcja języka obcego w bibliotece

Joanna Wójcik – nauczyciel bibliotekarz w Zespole Szkół w Garnku
Jolanta Jakubowska – konsultant języków obcych RODN „WOM” w Częstochowie

 więcej 


Nauczycielskie przykłady opisu zajęć edukacyjnych z języka obcego do wykorzystania w przedszkolu i w klasach I – III.

Autorzy – nauczyciele uczestniczący w spotkaniu „Język obcy w przedszkolu i kształceniu zintegrowanym „:
1. Iwona Nędzyńska-Mól SP 29 Częstochowa
2. Renata Chrostowska ZS w Garnku
3. Ewa Ossowska SP 39 Częstochowa
4. Zofia Stachura SP 35 Częstochowa
5. Izabela Jasińska – Knot SP 34 Częstochowa
6. Joanna Annissimo –SP 34 Częstochowa
7. Alicja Kordjaka – SP w Aleksandrowie
8. Małgorzata Krajewska SP 33Częstochowa
9. Iwona Musiał SP nr 1 Kłobuck
10. Joanna Śmiechowska SP nr 1 Kłobuck
11. Ewa Jakubowska SP nr 2 Kłobuck
12. Karolina Przygodzka SP Stary Cykarzew
Opracowanie – Jolanta Jakubowska- konsultant RODN „WOM” Częstochowa
Jadwiga Mielczarek – konsultant RODN „WOM” Częstochowa

 więcej 


W jaki sposób nauczyciel może szybko i skutecznie poprawiać błędy językowe ucznia w trakcie lekcji z języka obcego.

J.Jakubowska – konsultant RODN „WOM” w Częstochowie
B.Janus-Lewczyńska – Szkoła Podstawowa nr 24 im. J.M.Szancera w Częstochowie
B. Zięba – Zespół Szkół w Garnku

 więcej 


Scenariusze lekcji języka polskiego w klasie V z wykorzystaniem programu multimedialnego „Mitologia starożytnej Grecji i Rzymu”i multimedialnego Słownika języka polskiego PWN pod red. Mieczysława Szymczaka

mgr Jolanta Filipiak - n-l języka polskiego; SP 1 w Kłobucku

 więcej 


Scenariusz inscenizacji o życiu i twórczości Władysława Sebyły
patrona Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kłobucku
wystawionej z okazji Dni Patrona

mgr Jolanta Filipiak n-l języka polskiego - w SP 1 w Kłobucku

 więcej 


Instrukcja do projektu

mgr Jolanta Filipiak - n-l języka polskiego; SP 1 w Kłobucku

 więcej 


SCENARIUSZE ZAJĘĆ SOCJOTERAPEUTYCZNYCH

Małgorzata Pastuszka - Nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 43 w Częstochowie

 więcej 


Szkoła współczesna wobec kształtowania działania twórczego w edukacji polonistycznej

Małgorzata Kłósek

 więcej 


Nie jest jeszcze za późno

Violetta Wójcik - SP nr 4 w Myszkowie

 więcej 


Jak pomóc dziecku nadpobudliwemu?

Violetta Wójcik – SP nr 4 w Myszkowie

 więcej 


Z „Zieloną Szkołą” na Podhale!

Małgorzata Sperczyńska-Mitreva – SP 32 w Częstochowie

 więcej 


SCENARIUSZ PASOWANIA NA UCZNIA KLASY I

mgr Katarzyna Sosnowska - nauczycielka nauczania zintegrowanego, Zespół Szkół w Kamyku

 więcej 


Inscenizacja dla klas młodszych
SAVOIR VIVRE NA CO DZIEŃ

mgr Katarzyna Sosnowska - nauczycielka nauczania zintegrowanego, Zespół Szkół w Kamyku

 więcej 


ROLA INSCENIZACJI W PROCESIE DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZYM

Iwona Skoczylas - nauczycielka Szkoły Podstawowej w Radostkowie

 więcej 


Topienie Marzanny – powitanie wiosny

mgr Dorota Sas, mgr Dorota Kmieć; nauczanie zintegrowane; Zespół Szkół w Przystajni

 więcej 


Scenariusz lekcji historii w klasie I gimnazjum
Temat: Walki Greków w obronie niepodległości.

Jolanta Ociepka

 więcej 


DRAMA JAKO METODA AKTYWIZUJĄCA

Joanna Selera - nauczycielka języka polskiego w Szkole Podstawowej w Radostkowie

 więcej 


WYKORZYSTANIE METODY PROJEKTU W NAUCZANIU PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZYCH

Krystyna GOCYŁA, Joanna BARYŁA - ZSP nr 3 w Myszkowie, Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. T. Kościuszki

 więcej 


WSPOMNIENIE O GENERALE GĄSIOROWSKIM

Jolanta Bogatek - nauczyciel j. polskiego i historii; Szkoła Podstawowa w Konopiskach

 więcej 


CZY MOŻNA POLUBIĆ ORTOGRAFIĘ ?

Joanna Gryl - Nauczyciel języka polskiego; Szkoła Podstawowa w Niegowie

 więcej 


Teatrzyk „Zielona Gęś” wiosennie przedstawia…
(Scenariusz montażu słowno-muzycznego

dla szkoły podstawowej i gimnazjum)

 więcej 


Ballada o domu
(Scenariusz montażu słowno-muzycznego dla szkoły podstawowej i gimnazjum)

Małgorzata Dendek – nauczycielka języka polskiego w SP nr 38

 więcej 


„EUROPA DA SIĘ LUBIĆ – POZNAJMY SIĘ ”

IWONA SALA, JOLANTA WALCZEWSKA-BAJDA - Szkoła Podstawowa nr 34

 więcej 


ZAJĘCIA POZALEKCYJNE- ICH ROLA W PROCESIE KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA

Urszula Piwowarczyk - SP. w Rzekach Wielkich, Filia SP. im. B .Prusa w Garnku

 więcej 


KONKURS EKOLOGICZNO-PRZYRODNICZY „WRASTANIE W NATURĘ”
szczebel szkolny

mgr Barbara Wójcik, mgr Irena Warzecha - SZKOŁA PODSTAWOWA W PRUSICKU

 więcej 


KONKURS EKOLOGICZNO-PRZYRODNICZY „WRASTANIE W NATURĘ” - Szczebel międzyszkolny

mgr Barbara Wójcik, mgr Irena Warzecha - SZKOŁA PODSTAWOWA W PRUSICKU

 więcej 


Lekcja otwarta jako skuteczna forma zachęcania rodziców do aktywnego uczestnictwa w procesie wychowania fizycznego własnego dziecka.

Dorota Grzesik; Urszula Piwowarczyk - Szkoła Podstawowa w Rzekach Wielkich

 więcej 


„Wiosna w nas i wokół nas” – projekt edukacyjny

mgr Grażyna Bednarek; mgr Małgorzata Zander-Skwarczyńska

 więcej 


Moje spojrzenie na ocenę opisową.

Jadwiga Śmiejkowska

 więcej 


DZIECKO NIEPEŁNOSPRAWNE W RODZINIE - JEGO WYCHOWANIE I EDUKACJA

mgr Agata Tądel - SP w Borownie

 więcej 


Problem oceniania ucznia z wadą słuchu w szkole masowej.

mgr Urszula Ginter

 więcej 


Projekt sondażu „Jak uczniowie spędzają wolny czas? ”

Maria Górak - n-l matematyki SP 33 w Częstochowie
Jadwiga Ścibielska - n-l matematyki SP 39 w Częstochowie

 więcej 


REMONT W MOIM MIESZKANIU

Lidia Stanior - SP w Lusławicach

 więcej 


PROJEKT pt. „MALUJEMY KLASOPRACOWNIĘ”

mgr inż. IZABELA SMARZYŃSKA z ZESPOŁU SZKÓŁ - SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 2 im. J. Piłsudskiego w Koniecpolu

 więcej 


Projekt edukacyjny „Symetria wokół nas” przeznaczony jest dla uczniów klas IV SP w celu integracji treści matematyczno – przyrodniczych.

Maria Kosińska - Nauczyciel przyrody
Agnieszka Bożek - Nauczyciel matematyki
Szkoła Podstawowa w Poczesnej

 więcej 


WYKORZYSTANIE METODY PROJEKTU W NAUCZANIU PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZYCH

mgr Beata Staśkiewicz - Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Władysława Sebyły w Kłobucku
mgr Agnieszka Szyja - Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Jamkach - Korzonku

 więcej 


MISTERIUM WIELKIEJ NOCY

mgr Joanna Tarasek - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jaskrowie

 więcej 


Badanie osiągnięć edukacyjnych ucznia klasy II, po I semestrze nauki.

Małgorzata Kruzel-Gocyła - Nauczyciel nauczania zintegrowanego; Zespół Szkół w Lgocie Górnej, Szkoła Podstawowa

 więcej 


Zainteresowania uczniów w literaturze i w życiu.

Małgorzata Kruzel-Gocyła - Nauczyciel nauczania zintegrowanego, Zespół Szkół w Lgocie Górnej, Szkoła Podstawowa

 więcej 


Wpływ środowiska rodzinnego, na rozwój dziecka.

mgr Małgorzata Kruzel-Gocyła - nauczyciel nauczania zintegrowanego; Zespół Szkół w Lgocie Górnej, Szkoła Podstawowa

 więcej 


SCENARIUSZ DNIA EUROPEJSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W LGOCIE GÓRNEJ

mgr Małgorzata Kruzel-Gocyła – nauczyciel nauczania zintegrowanego
mgr Beata Bubel – nauczyciel języka niemieckiego

 więcej 


Konspekt zajęć zintegrowanych „Zwiastuny wiosny”

mgr Bożena Chrząstek – Szkoła Podstawowa im. G. Piramowicza w Kłomnicach.

 więcej 


Program wychowawczy nauczania zintegrowanego

mgr Bożena Chrząstek , nauczycielka kształcenia zintegrowanego, Szkoła Podstawowa im. Grzegorza Piramowicza w Kłomnicach

 więcej 


„BAWIMY SIĘ ZDROWO I BEZPIECZNIE” - WIELOPRZEDMIOTOWY PROJEKT DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZY

HALINA TOMA -nauczycielka SP w Sierakowie Śl.
BOŻENA KŁOBUS-nauczycielka SP nr 3 w Lublińcu
KAMILA PAJĄK - nauczycielka SP w Kaletach

 więcej 


Wstępna diagnoza trudności w uczeniu się matematyki pod kątem ryzyka dyskalkulii.

Alicja Małasiewicz - Kształcenie zintegrowane, SP nr 50

 więcej 


Konspekt lekcji matematyki – kl. V: Klasyfikacja czworokątów – zebranie wiadomości.

Monika Wójcik – SP nr 19 w Częstochowie

 więcej 


Scenariusze zajęć z zakresu wychowania prozdrowotnego dla klas I-III.

Dorota Kulik – nauczycielka w Zespole Szkół w Białej

 więcej 


Moja przygoda ze „SCENĄ PREZENTACJI”

Elżbieta Kobylańska – SP w Pankach

 więcej 


Scenariusz zajęć lekcyjnych z przyrody dla klasy czwartej: Rola zieleni w mieście

Alina Radosz – Karwala - Szkoła Podstawowa nr 12 w Częstochowie

 więcej 


Eksperymenty na lekcjach przyrody II etap kształcenia kl. IV – VI

Alina Radosz – Karwala - Szkoła Podstawowa nr 12 w Częstochowie

 więcej 


SCENARIUSZ ZAJĘĆ TERENOWYCH Z PRZYRODY W KLASIE IV: „ROŚLINY TOWARZYSZĄCE CZŁOWIEKOWI”

Urszula Kundys - Szkoła Podstawowa, Kusięta 208, tel. 3285-036

 więcej 


WIELKANOCNE OBYCZAJE

MGR MAGDALENA MODERSKA - NAUCZYCIELKA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RADOSTKOWIE

 więcej 


Halina Chmielarz – nauczycielka SPS Nr 23 w Częstochowie

SCENARIUSZ AKADEMII
„Wielkanocne obyczaje-prezentacja stołu wielkanocnego”

 więcej 


Las jako zespół biologiczny

Zofia Kajdana – nauczycielka kształcenia zintegrowanego w Szkole Podstawowej w Starym Cykarzewie

 więcej 


FORMY ĆWICZEŃ GRAMATYCZNYCH JAKO ŹRÓDŁO WZBOGACANIA SŁOWNICTWA UCZNIÓW: ĆWICZENIA SŁOWNIKOWO – FRAZEOLOGICZNE ISYNTAKTYCZNE W KLASACH 1 – 3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Małgorzata Dziuba - SP w Rędzinach Osiedlu

 więcej 


„40 ZADAŃ O UNII”

Krystyna GOCYŁA, Joanna BARYŁA - ZSP nr 3 w Myszkowie, Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. T. Kościuszki

 więcej 


SCENARIUSZ ZAJĘĆ KSZTAŁCENIA ZINTEGROWANEGO W KLASIE II

Małgorzata Polaczkiewicz ze Szkoły Podstawowej w Słowiku.

 więcej 


SCENARIUSZ ZAJĘĆ KSZTAŁCENIA ZINTEGROWANEGO W KLASIE II

Małgorzata Polaczkiewicz ze Szkoły Podstawowej w Słowiku

 więcej 


KARTY PRACY DO EDUKACJI EUROPEJSKIEJ

opracowała mgr Beata Kotasińska - nauczycielka nauczania zintegrowanego Szkoły Podstawowej nr 1 w Kłobucku

 więcej 


Scenariusz pasowania na ucznia.

DOROTA KULIK

 więcej 


FUNKCJONOWANIE PLACÓWKI SZKOLNEJ W BIAŁEJ

TERESA ŚCIEBURA

 więcej 


Ćwiczenia usprawniające aparat mowy w pracy z recytatorami.

Anna Nabiałek – nauczyciel nauczania zintegrowanego - Szkoła Podstawowa w Olsztynie

 więcej 


Jak dobrze recytować?

Anna Nabiałek – nauczyciel nauczania zintegrowanego – Szkoła Podstawowa w Olsztynie

 więcej 


ROCZNY PLAN PRACY ŚWIETLICY

Ewa Kaczyńska – nauczyciel świetlicy - Zespół Szkół nr2 w Niegowonicach

 więcej 


Scenariusz apelu klas I – III pod hasłem
„ ZIMA - BEZPIECZEŃSTWO W CZASIE FERII ”

mgr Beata Kotasińska - nauczycielka nauczania zintegrowanego, Szkoły Podstawowej nr 1 w Kłobucku

 więcej 


Refleksje nauczyciela o komputeryzacji w szkole wiejskiej

mgr Barbara Wawrzak

 więcej 


Polubić matematykę

mgr Zofia Kolewińska - nauczyciel nauczania zintegrowanego
Szkoły Podstawowej im. K. Pułaskiego w Rędzinach - Osiedlu

 więcej 


SCENARIUSZ ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH

mgr Ewa Kaczyńska – Zespół Szkół nr 2 w Niegowonicach

 więcej 


REFERAT NA SPOTKANIE Z RODZICAMI LUB POSIEDZENIE RADY PEDAGOGICZNEJ:
„PRZEMOC WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ .”


 więcej 


Scenariusz lekcji przyrody dla klasy V
Krajobrazy wyżyn.
Krajobraz przemysłowy Wyżyny Śląskiej i jego główne cechy.

Marzena Czernik

 więcej 


Maria Głowienkowska
Magdalena Moderska
Dorota Sitek
Iwona Skoczylas
- nauczycielki SP w Radostkowie

I GMINNY KONKURS ORTOGRAFICZNY ,,W KRÓLESTWIE ORTOGRAFII”

 więcej 


mgr Beata Maślankiewicz
mgr Dorota Brzegowska

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU „I WOJEWÓDZKIEJ SCENY PREZENTACJI NAUCZYCIELI” I UCZNIÓW”

 więcej 


mgr Katarzyna Samek
mgr Małgorzata Gurbała

ROZWIJANIE AKTYWNOŚCI TWÓRCZEJ DZIECI

 więcej 


mgr Ewa Kaczyńska - Zespół Szkół nr 2 w Niegowonicach

Usuwanie wad wymowy

 więcej 


mgr Maria Krystyna Szewczyk - Szkoła Podstawowa nr 53 w Częstochowie

Wychowanie zdrowotne wśród dzieci

 więcej 


mgr Maria Krystyna Szewczyk - Szkoła Podstawowa nr 53 w Częstochowie

Współdziałanie rodziców w nauczaniu zintegrowanym

 więcej 


mgr E. Dróżdż, mgr A.Kowalczyk - nauczycielki SP w Woli Mokrzeskiej

Scenariusz uroczystości „Ziemia oczekuje pomocy”.

 więcej 


mgr Olga Kasperczyk mgr Alicja Kowal mgr Wioletta Dobiech
- nauczycielki Szkoły Podstawowej Nr 38 w Częstochowie

SCENARIUSZ MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU ZE ZNAJOMOSCI LEKTUR W KLASACH I - III "PRZYGODA Z LEKTURĄ"

 więcej 


Kazimiera Połtorzycka - Szkoła Podstawowa nr 49 w Częstochowie

AKTYWNOŚĆ UCZNIÓW UZDOLNIONYCH ARTYSTYCZNIE W SZKOLE I POZA NIĄ

 więcej 


Wanda Grabowska - Szkoła Podstawowa w Zalesicach

Problemy edukacyjne i wychowawcze a nadpobudliwość psychoruchowa

 więcej 


WANDA GRABOWSKA - Szkoła Podstawowa w Zalesicach; Wychowawca świetlicy szkolnej

Planowanie pracy świetlicy w Szkole Podstawowej w Zalesicach

 więcej 


Balik Bogumiła - Nauczyciel SP nr 38

SCENARIUSZ zajęć Wychowanie do Życia w Rodzinie

 więcej 


Edyta Skrzypczyk - Szkoła Podstawowa w Zalesicach

Ratujmy naszą planetę Ziemię!
Scenariusz z okazji Światowego Dnia Ziemi – 22 kwietnia

 więcej 


Edyta Skrzypczyk - Szkoła Podstawowa w Zalesicach

Aktywność twórcza i metody aktywizujące dzieci w przedszkolu.

 więcej 


Regina Deska - Szkoła Podstawowa, Zalesice

KSIĄŻKOWE ZMAGANIA – turniej czytelniczy dla klas IV – VI

 więcej 


Regina Deska - Szkoła Podstawowa, Zalesice

Wychowanie przez telewizję

 więcej 


mgr Ewa Gawińska - Nauczyciel przyrody
Szkoła Podstawowa nr 38 W Częstochowie

Scenariusz wycieczki przyrodniczej - "Rośliny lecznicze w otoczeniu człowieka"

 więcej 


Kazimiera Połtorzycka - Szkoła Podstawowa Nr 49 w Częstochowie

Szkoła ośrodkiem kulturotwórczym

 więcej 


mgr Wiesław Stanuchiewicz - nauczyciel historii w Szkole Podstawowej w Przyrowie i Gimnazjum w Przyrowie.

ZARYS DZIEJÓW PRZYROWA

 więcej 


M .Piechowicz - Zespół Szkół w Rzerzęczycach

ZABURZENIA ZACHOWANIA I TRUDNOŚCI SZKOLNE DZIECI NADPOBUDLIWYCH PSYCHORUCHOWO

 więcej 


Alicja Kowal , Olga Kasperczyk

Scenariusz zajęć integracyjnych "Wielkanocne tradycje"

 więcej 


mgr ANNA WÓJCIK - SZKOŁA PODSTAWOWA nr 38 w CZĘSTOCHOWIE

SCENARIUSZE INSCENIZACJI OKOLICZNOŚCIOWYCH DLA KLAS MŁODSZYCH

 więcej 


mgr Anna Wójcik - Szkoła Podstawowa nr 38 w Częstochowie

ZAGADKI NA KAŻDĄ PORĘ ROKU

 więcej 


mgr Danuta Banasiak - nauczycielka matematyki w Szkole Podstawowej nr 19 w Częstochowie

OPIS I ANALIZA PRZYPADKU:
"JAK WSPIERAĆ ROZWÓJ DZIECKA UZDOLNIONEGO MATEMATYCZNIE ?"

 więcej 


Małgorzata Deska, Anna Glinka, Grażyna Wolf

O czym rozmawiać z rodzicami uczniów klas I-III?
Propozycja tematyki pedagogizacji rodziców.

 więcej 


Zuzanna Nigot

PROJEKT LEKCJI SYNTETYZUJĄCEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV Szkoły Podstawowej (2 godz. lekcyjne)

 więcej 


Zuzanna Nigot

Scenariusz uroczystości szkolnej "Walentynkowy poranek"

 więcej 


Małgorzata Karczmarczyk - SP Włodowice

Zrozumieć dziecko z ADHD ....

 więcej 


Ewa Kaczyńska - SP w Niegowonicach

DZIECKO JĄKAJĄCE SIĘ

 więcej 


mgr Marzena Radecka - nauczycielka kształcenia zintegrowanego ze Szkoły Podstawowej w Mstowie

Wychowanie i terapia w rewalidacji dzieci i młodzieży.

 więcej 


Marzena Radecka - nauczycielka kształcenia zintegrowanego Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Mstowie

PRZYGODY NIEBIESKIE
Aniołek w klatce. Wyrównanie rachunków.

 więcej 


mgr Bożena Chrząstek, nauczycielka nauczania zintegrowanego, Szkoła Podstawowa im Grzegorza Piramowicza w Kłomnicach.

Scenariusz – happeningu ulicznego z okazji Światowego Dnia Ziemi (dla młodszych klas)

 więcej 


mgr Bożena Chrząstek, nauczycielka kształcenia zintegrowanego, Szkoła Podstawowa im. Grzegorza Piramowicza w Kłomnicach.

Oddziaływanie uroczystości klasowych na proces wychowania dzieci.

 więcej 


Anna Michnicka - nauczycielka SP nr 13 w Częstochowie

Konspekt lekcji z matematyki dla klas VI uzdolnionych matematycznie lub dla dzieci uczęszczających na „kółko matematyczne”.

 więcej 


Anna Michnicka - nauczycielka SP nr 13, w Częstochowie

Hospitacja diagnozująca z matematyki w klasie V

 więcej 


mgr Ewa Pakulska - nauczycielka matematyki, w Szkole Podstawowej nr 34 w Częstochowie

SCENARIUSZ MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU DLA KLAS PIĄTYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ „Z MATEMATYKĄ ZA PAN BRAT”

 więcej 


Maria Nowak

„A GDY WOLNOŚCI PRZYSZEDŁ CZAS”....

 więcej 


Małgorzata Skrobich

Konflikt pokoleń. - KONSPEKT LEKCJI, Klasa: VI

 więcej 


Barbara Kusa

Akceptuję samego siebie. - KONSPEKT LEKCJI, Klasa: V

 więcej 


Barbara Kusa i Małgorzata Skrobich

Co zrobić, aby zostać zauważoną (zauważonym) przez chłopca (dziewczynę), który (która) podoba mi się? - KONSPEKT LEKCJI, Klasa: VI (podział na grupy)

 więcej 


Ewa Sitowska, Ewa Złotorowicz - Zespół Szkół - Szkoła Podstawowa W Skrzydlowie

Formy ćwiczeń ortograficznych w kształceniu zintegrowanym.

 więcej 


EWA SITOWSKA, EWA ZŁOTOROWICZ - ZESPÓŁ SZKÓŁ – SZKOŁA PODSTAWOWA W SKRZYDLOWIE

RODZAJE ĆWICZEŃ W MÓWIENIU I WPŁYW ICH NA PÓŹNIEJSZE WYPOWIEDZI PISEMNE DZIECI W KSZTAŁCENIU ZINTEGROWANYM

 więcej 


mgr Alina Mazoń, nauczycielka języka polskiego i dyrektor Szkoły Podstawowej w Lubojnie

Scenariusz lekcji języka polskiego w kl.V; blok tematyczny ,,Mity”.

 więcej 


mgr Teresa Tasak

WSPÓLNE POROZUMIENIE PRZECIW AGRESJI U DZIECI

 więcej 


Opracowanie: mgr Alina Drabik - nauczycielka przyrody, Szkoła Podstawowa im. Jana Długosza przy GZS-P nr 1 w Popowie

"WSZYSCY CHCEMY ŻYĆ ZDROWO I BEZPIECZNIE"

 więcej 


mgr Balik Bogumiła, mgr Dobiech Wioletta

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS EKOLOGICZNY POD HASŁEM „TY I ŚRODOWISKO”

 więcej 


Barbara Szczerba - SP nr 1 w Koniecpolu

SCENARIUSZ UROCZYSTOŚCI ŚRODOWISKOWEJ - „DZIEŃ BABCI I DZIEŃ DZIADKA„

 więcej 


Maria Nowak - SP nr 1 w Koniecpolu

ZOSTAĆ WIERNYM PRAWDZIE” - Scenariusz apelu z okazji Świąt Wielkanocnych.

 więcej 


ĆWICZENIA MUZYCZNO-RUCHOWE W TOKU ZAJĘĆ SZKOLNYCH.

Maryla Tajber, nauczyciel muzyki, Szkoła Podstawowa nr 1 w Kamienicy Polskiej.

 więcej 


Cykl lekcji poświęcony śladom przeszłości w naszym mieście., klasa VI

mgr Maria Uflewska

 więcej 


SCENARIUSZ ZAJĘĆ Z MATEMATYKI
PRZEPROWADZONYCH W KLASIE V SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Opracowany przez: mgr Ewę Pakulską, nauczycielkę matematyki w Szkole Podstawowej nr 34 w Częstochowie

 więcej 


Moje koło przyrodnicze

Janusz Rapalski, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 53 w Częstochowie

 więcej 


Janusz Rapalski, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 53 w Częstochowie

Szkolny ekoreporter czyli audycje na wesoło na poważne tematy

 więcej 


Janusz Rapalski, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 53 w Częstochowie

Najciekawsze doświadczenia w nauczaniu przyrody

 więcej 


Ewa Makieła, Halina Płazińska


Program ścieżki edukacyjnej: Edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie.

 więcej 


Urszula Białek
Szkoła Podstawowa nr 36 w Częstochowie


Zajęcia zintegrowane "MOJA RODZINA"


 więcej 


ZANIECZYSZCZENIA ATMOSFERYCZNE W CZĘSTOCHOWIE I OKOLICY.

mgr Marzena Szymczak
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 42 W CZĘSTOCHOWIE

 więcej 


Relacje między figurami geometrycznymi

mgr Krystyna Wróbel

 więcej 


Kąty w bryłach

mgr Bożena Kowalik

 więcej  
   
 © Copyright by RODN "WOM" w Częstochowie, 2000-2014        Design by czGeorge