AKADEMIA SKUTECZNEGO DYREKTORA 2018/2019

AKADEMIA SKUTECZNEGO DYREKTORA

cykl konferencji i warsztatów
realizowany przez Kuratorium Oświaty w Katowicach – Delegaturę w Częstochowie
we współpracy z Samorządowym Ośrodkiem Doskonalenia w Częstochowie
i Regionalnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie
w roku szkolnym 2018/2019


Harmonogram konferencji w ramach szkolenia „AKADEMIA SKUTECZNEGO DYREKTORA”


„AKADEMIA SKUTECZNEGO DYREKTORA” – sprawozdanie z realizacji

AKADEMIA SKUTECZNEGO DYREKTORA 2018/201917 stycznia 2019 r. w RODN „WOM” w Częstochowie została zainaugurowana druga edycja cyklu szkoleniowego pt. „Akademia Skutecznego Dyrektora”, zaplanowana do realizacji w roku szkolnym 2018/2019, kierowana do nowo powołanych dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek.

Konferencję otworzyła Pani Alicja Janowska, dyrektor Delegatury w Częstochowie Kuratorium Oświaty w Katowicach, inicjator przedsięwzięcia. Pani dyrektor zapoznała uczestników z celem, tematyką oraz organizacją konferencji i warsztatów. Podkreśliła wagę zaproponowanej tematyki szkoleń dla prawidłowego kierowania przez dyrektora placówką oświatową. Ośrodki doskonalenia nauczycieli, współorganizujące „Akademię Skutecznego Dyrektora” reprezentowali: Pan Grzegorz Papalski, wicedyrektor SOD w Częstochowie i Pani Grażyna Bochenkiewicz, wicedyrektor ds. doskonalenia nauczycieli RODN „WOM” w Częstochowie.

W ramach pierwszej konferencji przybliżono uczestnikom następujące zagadnienia: „Współpraca dyrektora z organem nadzoru – strona internetowa Kuratorium Oświaty w Katowicach, karty informacyjne o sposobie załatwiania spraw, Platforma SOK”, prelegent – Pani Anna Muzyka, st. wizytator Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Częstochowie; „Zadania dyrektora w zakresie sprawowanego nadzoru pedagogicznego – organizowanie, prowadzenie i dokumentowanie”, prelegent – Pan Paweł Klekot, nauczyciel-konsultant RODN „WOM” w Częstochowie; „Zadania dyrektora jako przewodniczącego rady pedagogicznej, kompetencje,  regulamin, uchwały, protokoły”, prelegent – Pani Aleksandra Łebek-Jurgielewicz, nauczyciel-konsultant SOD w Częstochowie.

AKADEMIA SKUTECZNEGO DYREKTORA 2018/2019 AKADEMIA SKUTECZNEGO DYREKTORA 2018/2019 AKADEMIA SKUTECZNEGO DYREKTORA 2018/2019


Archiwum 2017/2018