Szkolenia – oferta nauczycieli-konsultantów – październik 2020

Oferta edukacyjna dla nauczycieli przedszkoli, szkół, placówek PAŹDZIERNIK 2020 r. – oferta PDF ZASADY UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH Informujemy, że warunkiem koniecznym uczestnictwa nauczycieli w formach szkoleniowych organizowanych przez RODN „WOM” w Częstochowie jest uzupełnienie i przesłanie w wyznaczonym terminie rekrutacji karty zgłoszenia online na wybrane szkolenie, dostępnej pod adresem:


Rusza kolejna edycja programu Bardzo Młoda Kultura. W puli aż 67 tysięcy złotych na edukację kulturową!

Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego zaprasza do udziału w programie Bardzo Młoda Kultura, który realizowany jest także w Województwie Śląskim. To ogólnopolska inicjatywa, prowadzona przez Narodowe Centrum Kultury, która ma na celu zbliżać sektory kultury i edukacji, tworząc warunki do rozwoju i wzmacniania roli edukacji kulturowej. 24 sierpnia ruszają DOTACJE NA EDUKACJĘ,


Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021

3 lipca 2020 r. Minister Edukacji Narodowej ustalił podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021 oraz zadania z  nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty w zakresie kontroli, ewaluacji i monitorowania. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021 Wdrażanie nowej podstawy


Zestawienie bibliograficzne – podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa (2020-2021)

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z zestawieniami bibliograficznymi opracowanymi przez PBP RODN „WOM” w Częstochowie, dotyczącymi tematyki podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa (2020-2021). Zestawienia zostały opracowane, aby wesprzeć Państwa w pracy dydaktyczno-wychowawczej realizowanej w bieżącym roku szkolnym. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji


Szkolenia online – oferta nauczycieli-konsultantów – wrzesień 2020

Oferta edukacyjna online dla nauczycieli przedszkoli, szkół, placówek WREZESIEŃ 2020 r. – oferta PDF ZASADY UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH Informujemy, że warunkiem koniecznym uczestnictwa nauczycieli w formach szkoleniowych organizowanych przez RODN „WOM” w Częstochowie jest uzupełnienie i przesłanie w wyznaczonym terminie rekrutacji karty zgłoszenia online na wybrane szkolenie, dostępnej


Szkolenie online – oferta nauczycieli-doradców metodycznych – wrzesień 2020 r.

Realizacja oferty szkoleń stacjonarnych została czasowo zawieszona. Oferta sierpień 2020 r. – pobierz pdf INFORMACJE DOTYCZĄCE PRACY NAUCZYCIELI-DORADCÓW METODYCZNYCH W Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie pracują nauczyciele-doradcy metodyczni powołani zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie


Życzenia Dyrektora RODN „WOM” w Częstochowie na nowy rok szkolny

Szanowni Państwo Dyrektorzy przedszkoli, szkół, placówek, Nauczyciele, Pracownicy oświaty, Rodzice, przed nami nowy rok szkolny 2020/2021. Z radością i dumą informuję, że 21 lipca 2020 r. Śląski Kurator Oświaty przyznał ponownie naszej Placówce akredytację, będącą odzwierciedleniem najwyższej jakości naszej pracy na rzecz doskonalenia nauczycieli.


Konsultacje online – nauczyciele-doradcy metodyczni

Szanowni Państwo, Nauczyciele-doradcy metodyczni pozostają nadal w gotowości do udzielania konsultacji indywidualnych przy użyciu poczty elektronicznej i poprzez kontakt telefoniczny. Zachęcamy Państwa do współpracy z nauczycielami-doradcami metodycznymi. Dane kontaktowe zawiera TABELA.


Zakończenie zajęć edukacyjnych – podziękowania za współpracę i życzenia wakacyjne

Szanowni Nauczyciele, kierujemy do Państwa serdeczne podziękowania za twórcze spotkania i pełne zaangażowania uczestnictwo w szkoleniach realizowanych przez naszą Placówkę w formie stacjonarnej i zdalnej. Mamy nadzieję, że współpraca z nami była dla Państwa prawdziwą edukacyjną przygodą, a także źródłem inspiracji w pracy zawodowej. Życzymy, aby okres wakacyjnego odpoczynku był wypełniony


Szkolenia online – oferta – czerwiec 2020

Oferta edukacyjna online dla nauczycieli przedszkoli, szkół, placówek CZERWIEC 2020 r. – oferta PDF ZASADY UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH Informujemy, że warunkiem koniecznym uczestnictwa nauczycieli w formach szkoleniowych organizowanych przez RODN „WOM” w Częstochowie jest uzupełnienie i przesłanie w wyznaczonym terminie rekrutacji karty zgłoszenia online na wybrane szkolenie, dostępnej pod adresem: kartazgloszenia.womczest.edu.pl