Szkolenia rad pedagogicznych


Proponujemy jednorazowe szkolenia rad pedagogicznych.
W celu zamówienia szkolenia prosimy o zgłoszenie online.
Szkolenia rad pedagogicznych są odpłatne.

Karta zgłoszenia


Efektywna współpraca przedszkola/szkoły z rodzicami dzieci/uczniów
Osoba odpowiedzialna: G. Bochenkiewicz

Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju
Osoba odpowiedzialna: G. Bochenkiewicz

Coaching w pracy nauczyciela
Osoba odpowiedzialna: E. Doroszuk

Profilaktyka agresji i przemocy
Osoba odpowiedzialna: E. Doroszuk

Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły/placówki
Osoba odpowiedzialna: E. Doroszuk

Budowanie oferty zajęć dodatkowych dla uczniów
Osoba odpowiedzialna: B. Harasimowicz

Jak przeprowadzić ewaluację wewnętrzną w szkole/placówce?
Osoba odpowiedzialna: B. Harasimowicz

Wykorzystanie wyników badań edukacyjnych do podnoszenia jakości pracy szkoły
Osoba odpowiedzialna: B. Harasimowicz

Aktywizujące metody nauczania a motywacja uczniów
Osoba odpowiedzialna: B. Kosta

Bezpieczne przedszkole/szkoła/placówka
Osoba odpowiedzialna: A. Krawczyk

Cyberbezpieczeństwo w szkole/placówce
Osoba odpowiedzialna: A. Krawczyk

Eksperymenty przyrodnicze i zabawy badawcze
Osoba odpowiedzialna: A. Krawczyk

Pierwsza pomoc przedmedyczna
Osoba odpowiedzialna: A. Krawczyk

Organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego
Osoba odpowiedzialna: S. Kurcab

Skuteczne doradztwo zawodowe na wszystkich etapach kształcenia
Osoba odpowiedzialna: S. Kurcab

Zabawy wspierające rozwój emocjonalny dzieci w wieku wczesnoszkolnym
Osoba odpowiedzialna: A. Leszcz-Krysiak

Kurs języka angielskiego dla nauczycieli
Osoba odpowiedzialna: M. Lipska

Szkolenie kulturowe w ramach projektów międzynarodowych
Osoba odpowiedzialna: M. Lipska

Praktyczne wykorzystanie tablicy interaktywnej w nauczaniu różnych przedmiotów
Osoba odpowiedzialna: E. Makowska

Otwarte zasoby edukacyjne w nauczaniu różnych przedmiotów
Osoba odpowiedzialna: K. Michalak

Dostosowanie programu wychowania przedszkolnego do potrzeb dziecka z niepełnosprawnością
Osoba odpowiedzialna: J. Mielczarek

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu
Osoba odpowiedzialna: J. Mielczarek

Zabawy wspierające rozwój emocjonalny dzieci w wieku przedszkolnym
Osoby odpowiedzialne: J. Mielczarek, A. Leszcz-Krysiak

Dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych ucznia
Osoba odpowiedzialna: U. Mielczarek

Elementy arteterapii, relaksacja, mandala w motywowaniu ucznia do nauki
Osoba odpowiedzialna: U. Mielczarek

Interpretacja opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej podstawą planowania pracy z uczniem
Osoba odpowiedzialna: U. Mielczarek

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole/placówce
Osoba odpowiedzialna: U. Mielczarek

Organizacja pracy z uczniem nadpobudliwym psychoruchowo
Osoba odpowiedzialna: U. Mielczarek

Praca z uczniem z dysleksją
Osoba odpowiedzialna: U. Mielczarek

Lekcje z wychowawcą – jak ciekawie realizować zajęcia z zespołem klasowym
Osoba odpowiedzialna: A. Perczak

Przyczyny i skutki absencji uczniów w klasie
Osoba odpowiedzialna: A. Perczak

Wzmocnienie wychowawczej roli szkoły poprzez wychowanie patriotyczne
Osoba odpowiedzialna: E. Straszak

Aplikacje i usługi internetowe w nauczaniu różnych przedmiotów
Osoba odpowiedzialna: K. Wilk

Metoda design thinking w edukacji
Osoba odpowiedzialna: K. Wilk

Dziecko/uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w przedszkolu/szkole/placówce
Osoba odpowiedzialna: A. Żurek

Dziecko/uczeń ze spektrum autyzmu w przedszkolu/szkole/placówce
Osoba odpowiedzialna: A. Żurek

Interpretacja orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej podstawą planowania pracy z uczniem
Osoba odpowiedzialna: A. Żurek