Oferta wspomagania nauczycieli-konsultantów – styczeń/luty 2020 r.

Oferta styczeń/luty 2020 r. – pobierz pdf ZASADY UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH Informujemy, że warunkiem koniecznym uczestnictwa nauczycieli w formach szkoleniowych organizowanych przez RODN „WOM” w Częstochowie jest uzupełnienie i przesłanie w wyznaczonym terminie rekrutacji karty zgłoszenia online na wybrane szkolenie, dostępnej pod adresem: kartazgloszenia.womczest.edu.pl oraz otrzymanie informacji zwrotnej potwierdzającej uczestnictwo.


Oferta wspomagania nauczycieli-doradców metodycznych – styczeń/luty 2020 r.

 Oferta styczeń/luty 2020 r. – pobierz pdf INFORMACJE DOTYCZĄCE PRACY NAUCZYCIELI-DORADCÓW METODYCZNYCH Od 12 listopada 2019 r. w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie pracuje 21 nauczycieli-doradców metodycznych powołanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia


Konsultacje indywidualne nauczycieli-doradców metodycznych

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie zatrudnił 21 nauczycieli-doradców metodycznych. Obejmują oni wsparciem nauczycieli przedszkoli i szkół z terenu Częstochowy oraz powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego zgodnie z powierzeniem wydanym przez Śląskiego Kuratora Oświaty. Zapraszamy do korzystania ze wsparcia w ramach konsultacji indywidualnych prowadzonych przez nauczycieli-doradców metodycznych, po wcześniejszym uzgodnieniu


Nauczyciele-doradcy metodyczni zatrudnieni w RODN „WOM” w Częstochowie

Od 12 listopada 2019 r. w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie pracuje 21 nauczycieli-doradców metodycznych powołanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, na podstawie powierzenia wydanego przez Urszulę Bauer, Śląskiego Kuratora Oświaty. Obejmą oni


Ogólnopolski konkurs języka angielskiego FOX

Serdecznie zapraszamy Nauczycieli języka angielskiego i ich uczniów do udziału w XX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego FOX organizowanego pod patronatem naukowym Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Konkurs odbędzie się 3 marca 2020 roku. Zapisy trwają do 17 stycznia 2020 r. Więcej informacji, w tym


Śląski Konkurs Matematyczny

Zachęcamy do udziału w XVII edycji Śląskiego Konkursu Matematycznego im. Krystyny Skórnik. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas pierwszych i drugich szkół ponadpodstawowych, a w wyjątkowych wypadkach uczniowie szkół podstawowych. W bieżącym roku szkolnym konkurs odbędzie się w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia „WOM” w Częstochowie, Aleja Jana Pawła II 126/130


Życzenia na Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok 2020


Uwaga! Zmiana godzin pracy RODN „WOM” w okresie świąteczno-noworocznym


Oferta wspomagania przedszkoli, szkół, placówek – listopad/grudzień 2019 r.

Oferta listopad/grudzień 2019 r. – pobierz pdf ZASADY UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH Informujemy, że warunkiem koniecznym uczestnictwa nauczycieli w formach szkoleniowych organizowanych przez RODN „WOM” w Częstochowie jest uzupełnienie i przesłanie w wyznaczonym terminie rekrutacji karty zgłoszenia online na wybrane szkolenie, dostępnej pod adresem: kartazgloszenia.womczest.edu.pl oraz otrzymanie informacji zwrotnej potwierdzającej uczestnictwo.


XXII Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy im. Wojciecha Korfantego w 2020 roku

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie serdecznie zaprasza uczniów szkół podstawowych – klas VIII oraz uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w XXII Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym im. Wojciecha Korfantego. Konkurs jest przedsięwzięciem edukacyjnym motywującym do pielęgnowania pięknej polszczyzny, kształcącym wysoką sprawność językową, skłaniającym do refleksji nad miejscem wartości