78. rocznica wydarzeń na Wołyniu. Pamięć o ofiarach

11 i 12 lipca przypada 78. rocznica zbrodni wołyńskiej dokonanej przez ludność ukraińską na ludności polskiej.  Te dwa dni dały początek rzezi, która trwała aż do 1945 r. i pochłonęła ponad 100 tys. ofiar, w tym około 50–60 tys. dzieci, kobiet i mężczyzn przed śmiercią było w makabryczny sposób  maltretowanych.


II konferencja wprowadzająca do projektu grantowego ORE

Zapraszamy do udziału w II konferencji wprowadzającej do projektu grantowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie pn. Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość. Projekt jest dofinansowany z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego. CEL PROJEKTU: podniesienie jakości pracy nauczycieli


Wsparcie wychowawcze i psychoprofilaktyczne środowiska szkolnego w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią – oferta szkoleń (VI, VII, VIII 2021 r.)

Zapraszamy dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych do uczestnictwa w wideokonferencjach poświęconych zagadnieniom związanym z treścią nowego 7. podstawowego kierunku polityki oświatowej państwa „Działania w zakresie wsparcia wychowawczego i psychoprofilaktycznego środowiska szkolnego w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią”, wprowadzonego przez Ministra Edukacji i Nauki w dniu 21 maja 2021 r. Celem


Oferta online nauczycieli-konsultantów – czerwiec 2021 r.

Oferta edukacyjna online dla nauczycieli przedszkoli, szkół, placówek CZERWIEC 2021 r. – pobierz PDF ZASADY UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH Informujemy, że warunkiem koniecznym uczestnictwa nauczycieli w formach szkoleniowych organizowanych przez RODN „WOM” w Częstochowie jest uzupełnienie i przesłanie w wyznaczonym terminie rekrutacji karty zgłoszenia online na wybrane szkolenie, dostępnej


Oferta online nauczycieli-doradców metodycznych – maj/czerwiec 2021 r.

Oferta nauczycieli-doradców metodycznych w zakresie wspomagania nauczycieli przedszkoli i szkół maj/czerwiec 2021 r. – pobierz PDF INFORMACJE DOTYCZĄCE PRACY NAUCZYCIELI-DORADCÓW METODYCZNYCH W Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie pracują nauczyciele-doradcy metodyczni powołani zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r.


Konsultacje indywidualne – nauczyciele-doradcy metodyczni

Szanowni Państwo, Nauczyciele-doradcy metodyczni pozostają nadal w gotowości do udzielania konsultacji indywidualnych przy użyciu poczty elektronicznej i poprzez kontakt telefoniczny. Zachęcamy Państwa do współpracy z nauczycielami-doradcami metodycznymi. Dane kontaktowe zawiera TABELA.


Formularz rejestracji nauczycieli korzystających z oferty edukacyjnej nauczycieli-doradców metodycznych

Nauczyciele-doradcy metodyczni RODN „WOM” w Częstochowie uprzejmie informują, że został uruchomiony formularz rejestracji dla nauczycieli chcących na bieżąco korzystać ze wsparcia metodycznego w zakresie nauczanego przedmiotu na określonym etapie edukacyjnym. Rejestracja umożliwi przekazywanie zapisanym nauczycielom informacji o szkoleniach, konsultacjach, innych przedsięwzięciach edukacyjnych, materiałach i otwartych zasobach edukacyjnych. Link


I Konferencja wprowadzająca do projektu grantowego ORE

Zapraszamy do udziału w I konferencji wprowadzającej do projektu grantowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie pn. Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość. Projekt jest dofinansowany z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego. CEL PROJEKTU: podniesienie jakości pracy nauczycieli realizujących


Zaproszenie do udziału w projekcie grantowym ORE

  Szanowni Państwo, Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli “WOM” w Częstochowie przystąpił do realizacji projektu grantowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie pn. Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość. Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku


III Powiatowy Konkurs Wiedzy i Umiejętności „Jestem bezpieczny”

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Mstowie oraz Gmina Mstów serdecznie zapraszają trzyosobowe reprezentacje szkół podstawowych do wzięcia udziału w III Powiatowym Konkursie Wiedzy i Umiejętności „Jestem bezpieczny” pod patronatem Poseł do Parlamentu Europejskiego Jadwigi Wiśniewskiej. Tegoroczna edycja konkursu poza propagowaniem wiedzy o bezpieczeństwie ma stać się również