Życzenia wielkanocne 2020 r.


Szkolenia online – oferta 1.04.2020 – 15.04.2020

Oferta edukacyjna online nauczycieli-konsultantów dla przedszkoli, szkół, placówek 1.04.2020 r. – 15.04.2020 r. – oferta w PDF ZASADY UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH Informujemy, że warunkiem koniecznym uczestnictwa nauczycieli w formach szkoleniowych organizowanych przez RODN „WOM” w Częstochowie jest uzupełnienie i przesłanie w wyznaczonym terminie rekrutacji karty zgłoszenia online na wybrane szkolenie,


Praca zdalna z uczniami – informacje i zasoby internetowe

Szanowni Państwo dyrektorzy i nauczyciele szkół, placówek, w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty RODN „WOM” w Częstochowie i SOD w Częstochowie we współpracy z Delegaturą w Częstochowie Kuratorium Oświaty w Katowicach podjęli kroki w celu wsparcia szkół i placówek oświatowych w realizacji kształcenia z wykorzystaniem metod i technik nauczania zdalnego. Proponujemy Państwu


Konsultacje online – doradcy metodyczni – aktualizacja

Szanowni Państwo, Nauczyciele-doradcy metodyczni pozostają nadal w gotowości do udzielania konsultacji indywidualnych przy użyciu poczty elektronicznej i poprzez kontakt telefoniczny. Zachęcamy Państwa do współpracy z nauczycielami-doradcami metodycznymi. Dane kontaktowe zawiera TABELA.


MEN – udostępnienie materiałów do przeprowadzenia próbnego egzaminu maturalnego

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne przygotowują się do udostępnienia materiałów do przeprowadzenia próbnego egzaminu maturalnego w Formule 2015. Zainteresowane szkoły będą mogły przeprowadzić próbę od 2 do 8 kwietnia br. Wszystkie niezbędne materiały do przeprowadzenia egzaminów zostaną zamieszczone na stronie internetowej CKE oraz na stronach okręgowych komisji egzaminacyjnych


Oferta wspomagania nauczycieli-konsultantów – marzec/kwiecień 2020 r. (oferta czasowo zawieszona)

Realizacja oferty szkoleń stacjonarnych została czasowo zawieszona. Aktualnie realizujemy szkolenia zdalne. Oferta marzec/kwiecień 2020 r. – pobierz pdf ZASADY UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH Informujemy, że warunkiem koniecznym uczestnictwa nauczycieli w formach szkoleniowych organizowanych przez RODN „WOM” w Częstochowie jest uzupełnienie i przesłanie w wyznaczonym terminie rekrutacji karty zgłoszenia


Oferta wspomagania nauczycieli-doradców metodycznych – marzec/kwiecień 2020 r. (oferta czasowo zawieszona)

Realizacja oferty szkoleń stacjonarnych została czasowo zawieszona. Oferta marzec/kwiecień 2020 r. – pobierz pdf INFORMACJE DOTYCZĄCE PRACY NAUCZYCIELI-DORADCÓW METODYCZNYCH Od 12 listopada 2019 r. w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie pracuje 20 nauczycieli-doradców metodycznych powołanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej


Nauczyciele-doradcy metodyczni zatrudnieni w RODN „WOM” w Częstochowie

Od 12 listopada 2019 r. w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie pracuje 20 nauczycieli-doradców metodycznych powołanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, na podstawie powierzenia wydanego przez Urszulę Bauer, Śląskiego Kuratora Oświaty. Obejmą oni


XI Ogólnopolski Kongres Nauczycieli Wychowania do Życia w Rodzinie

Komunikat Przepraszamy, ale XI Ogólnopolski Kongres Nauczycieli Wychowania do Życia w Rodzinie w tym roku nie odbędzie się.   Serdecznie zapraszamy na  XI Ogólnopolski Kongres Nauczycieli Wychowania do Życia w Rodzinie: 26 kwietnia 2020 r. (niedziela) 15.00–18.00 – nauczycieli-konsultantów i  doradców metodycznych (SEMINARIUM – forma nieodpłatna), 27 kwietnia 2020 r. (poniedziałek)


Konferencja pt. „Dwujęzyczność zamierzona w żłobku i przedszkolu, czyli jak efektywnie realizować podstawę programową poprzez wychowanie w dwujęzyczności z językiem angielskim”

        Szanowni Państwo, W imieniu Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli “WOM” w Częstochowie oraz zespołu twórców i koordynatorów Międzynarodowego Programu Powszechnej Dwujęzyczności zapraszamy Dyrektorów Placówek Przedszkolnych na konferencję pt. „Dwujęzyczność zamierzona w żłobku i przedszkolu, czyli jak efektywnie realizować podstawę programową poprzez wychowanie w dwujęzyczności z językiem angielskim”.