Konferencja pt. „Seksualność nastolatka”

Fundacja Czyste Serca zaprasza na konferencję psychologiczno-pedagogiczną zatytułowaną „Seksualność nastolatka”. Konferencja odbędzie się dnia 8 listopada br. od godziny 9.00.w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, ul. Jana Pawła II 126/130 Konferencja organizowana jest w ramach projektu „Kampania informacyjna przeciwdziałania przestępczości wśród dzieci i nastolatków”


Oferta wspomagania przedszkoli, szkół, placówek – wrzesień/październik 2019 r.

Oferta wrzesień/październik 2019 r. – pobierz pdf ZASADY UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH Informujemy, że warunkiem koniecznym uczestnictwa nauczycieli w formach szkoleniowych organizowanych przez RODN „WOM” w Częstochowie jest uzupełnienie i przesłanie w wyznaczonym terminie rekrutacji karty zgłoszenia online na wybrane szkolenie, dostępnej pod adresem: kartazgloszenia.womczest.edu.pl oraz otrzymanie informacji zwrotnej potwierdzającej uczestnictwo.


Konferencja pod tytułem „Żołnierze Warszyca – czas nadziei…

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie serdecznie zaprasza nauczycieli wraz z uczniami na konferencję pod tytułem „Żołnierze Warszyca – czas nadziei. Pamięć i tożsamość – Historia mówiona. Śladami „Jaguara” i „Małego”, II Komendy Konspiracyjnego Wojska Polskiego. Zaproszenie do projektu”. Konferencja współorganizowana jest we współpracy ze Stowarzyszeniem „Wolność i Niezawisłość”


Konkurs z języka niemieckiego dla uczniów szkół ponadpodstawowych „Deutschland früher und heute: 30 Jahre Mauerfall (1989-2019)”

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w konkursie z języka niemieckiego „Deutschland früher und heute: 30 Jahre Mauerfall (1989-2019)”, organizowanym z okazji 30. rocznicy upadku muru berlińskiego. Termin i miejsce konkursu: 13.11.2019 r., godzina 11.00, Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli


Zaproszenie na szkolenie „Źródła skutecznej edukacji globalnej”

Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła” wraz Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie zapraszają na szkolenia dla nauczycielek i nauczycieli szkół podstawowych (klas I-VI) poświęcone edukacji globalnej. Jeżeli uczysz w szkole podstawowej. Interesują Cię zależności między Globalną Północą a Globalnym Południem i chciałabyś/chciałbyś pokazać swoim uczniom i uczennicom


Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej


Europejski Tydzień Kodowania – #CodeWeek2019

Szanowni Państwo! W bieżącym roku szkolnym, podobnie jak w latach ubiegłych, nasz Ośrodek podejmuje działania w ramach Europejskiego Tygodnia Kodowania – #CodeWeek2019. Akcja organizowana jest na terenie całej Europy. Kierowana jest do osób, które chcą rozpocząć lub kontynuować przygodę z programowaniem, podjąć zabawę z grami logicznymi,


Zapraszamy na warsztaty o realizacji programów Erasmus+

Serdecznie zapraszamy do RODN „WOM” w Częstochowie 10 października br. (czwartek, godz. 13.00-14.30) na warsztaty pt. „#ErasmusDaysPoland – prezentacja projektów Erasmus+ i POWER”, podczas których nauczyciele SP nr 31 podzielą się swoimi doświadczeniami związanymi z przygotowaniem wniosku, realizacją zadań w trakcie roku szkolnego, mobilnością i upowszechnianiem rezultatów. Uczestnicy dowiedzą się także o sposobach


Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia ogólnego dla szkół ponadpodstawowych i kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego – harmonogram szkoleń

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele   szkół ponadpodstawowych, w ramach przygotowania nauczycieli do realizacji nowych podstaw programowych kształcenia ogólnego dla szkół ponadpodstawowych i kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie przy wsparciu Samorządowego Ośrodka Doskonalenia w Częstochowie realizuje szkolenia (wideokonferencje, konferencje, warsztaty,


Śląskie. Inwestujemy w talenty – V edycja

Szanowni Państwo, od 23 września 2019 roku, trwa nabór wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty – V edycja”, realizowanego przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Celem niniejszego projektu jest przyznanie wsparcia stypendialnego 625 szczególnie uzdolnionym uczniom/uczennicom w zakresie