Oferta wspomagania przedszkoli, szkół, placówek – listopad/grudzień 2019 r.

Oferta listopad/grudzień 2019 r. – pobierz pdf ZASADY UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH Informujemy, że warunkiem koniecznym uczestnictwa nauczycieli w formach szkoleniowych organizowanych przez RODN „WOM” w Częstochowie jest uzupełnienie i przesłanie w wyznaczonym terminie rekrutacji karty zgłoszenia online na wybrane szkolenie, dostępnej pod adresem: kartazgloszenia.womczest.edu.pl oraz otrzymanie informacji zwrotnej potwierdzającej uczestnictwo.


Nauczyciele-doradcy metodyczni zatrudnieni w RODN „WOM” w Częstochowie

Od 12 listopada 2019 r. w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie pracuje 21 nauczycieli-doradców metodycznych powołanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, na podstawie powierzenia wydanego przez Urszulę Bauer, Śląskiego Kuratora Oświaty. Obejmą oni


XXII Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy im. Wojciecha Korfantego w 2020 roku

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie serdecznie zaprasza uczniów szkół podstawowych – klas VIII oraz uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w XXII Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym im. Wojciecha Korfantego. Konkurs jest przedsięwzięciem edukacyjnym motywującym do pielęgnowania pięknej polszczyzny, kształcącym wysoką sprawność językową, skłaniającym do refleksji nad miejscem wartości


SZKOŁY – Konferencja dla szkolnych koordynatorów programów Państwowej Inspekcji Sanitarnej realizowanych w ramach promocji i profilaktyki zdrowotnej

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie serdecznie zaprasza na konferencję organizowaną we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Częstochowie. Termin: 10 grudnia 2019 r. (wtorek), godz. 10.00–13.00 Miejsce: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, Aula „Forum” Program konferencji: 9.30 – Rejestracja uczestników spotkania 10.00 –


PRZEDSZKOLA – Konferencja dla koordynatorów programów Państwowej Inspekcji Sanitarnej realizowanych w ramach programów promocji i profilaktyki zdrowotnej w przedszkolach

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie serdecznie zaprasza na konferencję organizowaną we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Częstochowie. Termin: 11 grudnia 2019 r. (środa), godz. 10.00–12.00 Miejsce: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „ WOM” w Częstochowie, Aula „Forum” Program konferencji: 9.30 – Rejestracja uczestników spotkania 10.00


Konkurs na najlepszą pracę projektową na temat „Matematyka jest wszędzie”

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej oraz Fundacja „Matematyka dla wszystkich” zapraszają do udziału w 9. edycji konkursu na najlepszą pracę projektową na temat „Matematyka jest wszędzie”. Celami konkursu są: rozbudzanie i rozwijanie u uczniów zainteresowania matematyką, zachęcanie uczniów do szukania powiązań matematyki z innymi dziedzinami, umożliwienie uczniom dzielenia


Konferencja pod tytułem „W poszukiwaniu matematycznych inspiracji”.

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie serdecznie zaprasza nauczycieli na konferencję „W poszukiwaniu matematycznych inspiracji”. PROGRAM konferencji: 1. Powitanie zaproszonych gości i rozpoczęcie konferencji – Elżbieta Doroszuk, dyrektor RODN „WOM” w Częstochowie (15.00–15.10) 2. Kodowanie i szyfrowanie na lekcjach matematyki – Agnieszka Perczak, RODN „WOM”


Konferencja pod tytułem „Wykorzystanie rekonstrukcji historycznych w dydaktyce przedmiotów humanistycznych”.

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie serdecznie zaprasza nauczycieli wraz z uczniami na konferencję pod tytułem „Wykorzystanie rekonstrukcji historycznych w dydaktyce przedmiotów humanistycznych”. Konferencja współorganizowana jest we współpracy ze Stowarzyszeniem Rekonstruktorów Historii Helle Berg w Opatowie, Muzeum 303 w Napoleonie. PROGRAM konferencji: Powitanie zaproszonych gości i rozpoczęcie konferencji, Elżbieta


Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Rodzinie

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele szkół ponadpodstawowych, informujemy, że Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (Kierunek kształcenia – Nauki o Rodzinie) po raz drugi wygrał konkurs ogłoszony przez Ministra Edukacji Narodowej na organizację i przeprowadzenie Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Rodzinie w latach 2019-2022. W roku szkolnym 2019/2020 hasło Olimpiady brzmi: „W rodzinie


Konferencja pt. „Seksualność nastolatka”.

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie zaprasza na konferencję psychologiczno-pedagogiczną zatytułowaną „Seksualność nastolatka” organizowaną przez Fundację Czyste Serca. Konferencja odbędzie się 8 listopada br. od godziny 9.00 w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, Al. Jana Pawła II 126/130. Konferencja organizowana jest w ramach projektu „Kampania informacyjna