Śląskie. Inwestujemy w talenty – V edycja

Szanowni Państwo, od 23 września 2019 roku, trwa nabór wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty – V edycja”, realizowanego przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Celem niniejszego projektu jest przyznanie wsparcia stypendialnego 625 szczególnie uzdolnionym uczniom/uczennicom w zakresie


Konkurs literacki „Czerwcowe dni 1979 roku moich bliskich z Janem Pawłem II w Częstochowie”

W ramach projektu „NADZIEJA, ZWYCIĘSTWO” Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie we współpracy z Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Częstochowie i Towarzystwem Patriotycznym Kresy w Częstochowie organizuje KONKURS LITERACKI „Czerwcowe dni 1979 roku moich bliskich z Janem Pawłem II w Częstochowie”. Honorowy Patronat nad konkursem objęli: Pani Urszula Bauer –


Życzenia dyrektora RODN „WOM” w Częstochowie z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele, Pracownicy Oświaty, u progu nowego roku szkolnego 2019/2020 życzę, aby  stał się on dla Państwa czasem inspiracji do wprowadzania nowych rozwiązań edukacyjnych, aby  przyniósł satysfakcję  z każdego działania podejmowanego na rzecz szkoły, uczniów i ich rodziców oraz pozwolił odczuć radość z faktu bycia


Elżbieta Doroszuk, nowy dyrektor RODN „WOM” w Częstochowie

Z dniem 1 września 2019 r. serdecznie witamy na stanowisku dyrektora RODN „WOM” w Częstochowie Panią Elżbietę Doroszuk, wieloletniego, cenionego nauczyciela-konsultanta, pracownika zasłużonego dla rozwoju naszego Ośrodka, inicjatora i realizatora wielu przedsięwzięć edukacyjnych o zasięgu ogólnopolskim, w tym m. in. dziesięciu edycji Ogólnopolskiego Kongresu Nauczycieli Wychowania


Zakończenie kadencji Katarzyny Wilk, dyrektora RODN „WOM” w Częstochowie

31 sierpnia 2019 r. Pani dyrektor Katarzyna Wilk zakończyła swoją 5-letnią misję kierowania naszym Ośrodkiem. Podczas uroczystego spotkania przyjęła od wszystkich pracowników serdeczne podziękowania za aktywny rozwój instytucji, wspólną realizację ważnych inicjatyw edukacyjnych na rzecz środowiska oświatowego oraz odebrała życzenia wielu kolejnych sukcesów zawodowych


Oferta wspomagania przedszkoli, szkół, placówek – wrzesień/październik 2019 r.

Oferta wrzesień/październik 2019 r. – pobierz pdf ZASADY UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH Informujemy, że warunkiem koniecznym uczestnictwa nauczycieli w formach szkoleniowych organizowanych przez RODN „WOM” w Częstochowie jest uzupełnienie i przesłanie w wyznaczonym terminie rekrutacji karty zgłoszenia online na wybrane szkolenie, dostępnej pod adresem: kartazgloszenia.womczest.edu.pl oraz otrzymanie informacji zwrotnej potwierdzającej uczestnictwo.


Rusza Latająca Akademia Edukacji Kulturowej!

To cykl nieodpłatnych warsztatów Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach, które zostaną zorganizowane w 4 subregionach województwa śląskiego. 14 września będziemy na północy województwa śląskiego w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, gdzie odbędzie się warsztat przeżyć kulturowych: „Pedagogika kulturowa w praktyce”. Warsztaty są częścią projektu realizowano


Zaproszenie do udziału w kampanii edukacyjnej „MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech”

W imieniu Samorządu Województwa Śląskiego serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w kampanii edukacyjno-promocyjnej „MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech”. Celem kampanii jest podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców województwa śląskiego, w szczególności dzieci w wieku przedszkolnym, ich rodziców i opiekunów w zakresie wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie. Kampania zostanie


Nabór na stanowisko doradcy metodycznego

Na stronie kuratorium została zamieszczona informacja dotycząca naboru na stanowiska doradcy metodycznego. Informacje szczegółowe dostępne poniżej: stanowisko doradcy metodycznego


Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020

3 lipca 2019 r. Minister Edukacji Narodowej ustalił podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020 oraz zadania z nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty w zakresie kontroli, ewaluacji i monitorowania. Podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa: Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych. Wychowanie do wartości przez kształtowanie