Kategoria: Aktualności

Zakończenie zajęć edukacyjnych – podziękowania za współpracę i życzenia wakacyjne

Szanowni Nauczyciele, kierujemy do Państwa serdeczne podziękowania za twórcze spotkania i pełne zaangażowania uczestnictwo w szkoleniach realizowanych przez naszą Placówkę w formie stacjonarnej i zdalnej. Mamy nadzieję, że współpraca z nami była dla Państwa prawdziwą edukacyjną przygodą, a także źródłem inspiracji w pracy zawodowej. Życzymy, aby okres wakacyjnego odpoczynku był wypełniony


Szkolenia online – oferta – czerwiec 2020

Oferta edukacyjna online dla nauczycieli przedszkoli, szkół, placówek CZERWIEC 2020 r. – oferta PDF ZASADY UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH Informujemy, że warunkiem koniecznym uczestnictwa nauczycieli w formach szkoleniowych organizowanych przez RODN „WOM” w Częstochowie jest uzupełnienie i przesłanie w wyznaczonym terminie rekrutacji karty zgłoszenia online na wybrane szkolenie, dostępnej pod adresem: kartazgloszenia.womczest.edu.pl


Szkolenia online – oferta – maj 2020

Oferta edukacyjna online nauczycieli-konsultantów dla przedszkoli, szkół, placówek MAJ 2020 r. – PDF ZASADY UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH Informujemy, że warunkiem koniecznym uczestnictwa nauczycieli w formach szkoleniowych organizowanych przez RODN „WOM” w Częstochowie jest uzupełnienie i przesłanie w wyznaczonym terminie rekrutacji karty zgłoszenia online na wybrane szkolenie, dostępnej pod adresem:


Praca zdalna z uczniami – informacje i zasoby internetowe

Szanowni Państwo dyrektorzy i nauczyciele szkół, placówek, w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty RODN „WOM” w Częstochowie i SOD w Częstochowie we współpracy z Delegaturą w Częstochowie Kuratorium Oświaty w Katowicach podjęli kroki w celu wsparcia szkół i placówek oświatowych w realizacji kształcenia z wykorzystaniem metod i technik nauczania zdalnego. Proponujemy Państwu


Jak uczyć zdalnie? Sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych (nabór zamknięty)

Szanowni Państwo, nauczyciele przedszkoli i szkół nauczyciele-doradcy metodyczni wraz z nauczycielami-konsultantami RODN „WOM” w Częstochowie przygotowali dla Państwa sieci współpracy i samokształcenia podejmujące temat realizacji zdalnego nauczania na poszczególnych poziomach edukacji i w zakresie wybranego przedmiotu nauczania. Celem sieci jest wymiana doświadczeń, identyfikacja problemów i ich rozwiązanie, analiza


Konsultacje online – doradcy metodyczni – aktualizacja

Szanowni Państwo, Nauczyciele-doradcy metodyczni pozostają nadal w gotowości do udzielania konsultacji indywidualnych przy użyciu poczty elektronicznej i poprzez kontakt telefoniczny. Zachęcamy Państwa do współpracy z nauczycielami-doradcami metodycznymi. Dane kontaktowe zawiera TABELA.


Ankieta dotycząca edukacji ekologiczno-przyrodniczej

Szanowni Państwo, w imieniu Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska prosimy o wypełnienie (do 31.05.2010 r.) ankiety dotyczącej edukacji ekologiczno-przyrodniczej prowadzonej w Waszej szkole/placówce, opublikowanej na stronie: http://www.cdpgs.katowice.pl/przeglad-aktualnosci/365-ankieta-dla-nauczycieli-edukatorow W III kwartale tego roku planowane jest wydanie informatora pt. „Śląskie. Tu edukujemy. Regionalna edukacja ekologiczno-przyrodnicza”, promującego ofertę regionalnej


Szkolenia online – oferta 16.04.2020-30.04.2020 (archiwum)

Oferta edukacyjna online nauczycieli-konsultantów dla przedszkoli, szkół, placówek 16.04.2020 r.-30.04.2020 r. – oferta w PDF ZASADY UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH Informujemy, że warunkiem koniecznym uczestnictwa nauczycieli w formach szkoleniowych organizowanych przez RODN „WOM” w Częstochowie jest uzupełnienie i przesłanie w wyznaczonym terminie rekrutacji karty zgłoszenia online na wybrane szkolenie, dostępnej


Życzenia wielkanocne 2020 r.


Szkolenia online – oferta 1.04.2020-15.04.2020 (archiwum)

Oferta edukacyjna online nauczycieli-konsultantów dla przedszkoli, szkół, placówek 1.04.2020 r.-15.04.2020 r. – oferta w PDF ZASADY UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH Informujemy, że warunkiem koniecznym uczestnictwa nauczycieli w formach szkoleniowych organizowanych przez RODN „WOM” w Częstochowie jest uzupełnienie i przesłanie w wyznaczonym terminie rekrutacji karty zgłoszenia online na wybrane szkolenie, dostępnej