Wsparcie wychowawcze i psychoprofilaktyczne środowiska szkolnego w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią – oferta szkoleń (VI, VII, VIII 2021 r.)

Zapraszamy dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych do uczestnictwa w wideokonferencjach poświęconych zagadnieniom związanym z treścią nowego 7. podstawowego kierunku polityki oświatowej państwa „Działania w zakresie wsparcia wychowawczego i psychoprofilaktycznego środowiska szkolnego w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią”, wprowadzonego przez Ministra Edukacji i Nauki w dniu 21 maja 2021 r.

Celem szkoleń jest przede wszystkim wsparcie środowiska szkolnego w obszarze wychowawczym i psychoprofilaktycznym po długotrwałym okresie nauczania zdalnego, ze szczególnym uwzględnieniem i uwrażliwieniem na rozpoznawanie oraz zaspokajanie potrzeb uczniów, rozwijanie umiejętności nauczycieli w zakresie adaptacji ucznia w przestrzeni szkolnej i budowaniu relacji interpersonalnych na poziomie nauczyciel-uczeń-grupa rówieśnicza

Szkolenia online będą realizowane w czerwcu, lipcu i sierpniu 2021 r. Prowadzić je będą nauczyciele-konsultanci: Urszula Mielczarek i Magdalena Sawicka, zajmujący się w RODN „WOM” w Częstochowie problematyką wychowawczo-profilaktyczną. Nauczyciele-konsultanci zostali przeszkoleni w zakresie powyższej tematyki przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie.

Udział w szkoleniach jest bezpłatny.

Jak wypełnić kartę zgłoszenia: po przejściu na stronę karty zgłoszenia, prosimy wybrać formę doskonalenia: „Wideokonferencja”, następnie rozwinąć listę: „Nazwa kursu” i wybrać z niej docelową kartę zgłoszenia; kartę prosimy wypełnić online i kliknąć „wyślij”.
O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

Informacje dot. podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021 znajdują się na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki.