Elżbieta Doroszuk, nowy dyrektor RODN „WOM” w Częstochowie

Pani Elżbieta Doroszuk w dniu powierzenia przez Marszałka Województwa Śląskiego stanowiska dyrektora RODN "WOM" w CzęstochowieZ dniem 1 września 2019 r. serdecznie witamy na stanowisku dyrektora RODN „WOM” w Częstochowie Panią Elżbietę Doroszuk, wieloletniego, cenionego nauczyciela-konsultanta, pracownika zasłużonego dla rozwoju naszego Ośrodka, inicjatora i realizatora wielu przedsięwzięć edukacyjnych o zasięgu ogólnopolskim, w tym m. in. dziesięciu edycji Ogólnopolskiego Kongresu Nauczycieli Wychowania do Życia w Rodzinie. Pani dyrektor Elżbieta Doroszuk jest z wykształcenia psychologiem, certyfikowanym coachem, nauczycielem dyplomowanym, edukatorem z listy MENiS, czynnym ekspertem komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy oraz przewodniczącą Komitetu Okręgowego Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Rodzinie.

Życzymy Pani dyrektor owocnej realizacji planów związanych z pełnieniem tej zaszczytnej i odpowiedzialnej funkcji, dalszych sukcesów zawodowych i satysfakcji z naszej wspólnej pracy na rzecz oświaty.

Zespół kierowniczy,
nauczyciele-konsultanci, nauczyciele bibliotekarze,
pracownicy administracji i obsługi