Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie jest zespołem publicznych placówek oświatowych, w skład którego wchodzą: wojewódzka placówka doskonalenia nauczycieli i publiczna biblioteka pedagogiczna. Obszarem działania jest województwo śląskie ze szczególnym uwzględnieniem miasta Częstochowa oraz powiatów: częstochowskiego ziemskiego, kłobuckiego, myszkowskiego, lublinieckiego.

Aktualności

06.07.2022

Oferta nauczycieli-doradców metodycznych – sierpie ...

Oferta nauczycieli-doradców metodycznych w zakresie wspomagania nauczycieli przedszkoli i szkół sierpień 2022 r.

Czytaj więcej
28.06.2022

Podziękowania i życzenia Dyrektora RODN „WOM” w Cz ...

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele, składam Państwu najserdeczniejsze podziękowania za całoroczną współpracę, nasze twórcze spotkania i pełne ...

Czytaj więcej
24.06.2022

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej ...

Informujemy, że działając na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.) Min ...

Czytaj więcej
23.06.2022

Konferencja: XXX Szkoła Dydaktyki Matematyki

W imieniu Organizatorów serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji: XXX Szkoła Dydaktyki Matematyki, która odbędzie się w dniach 7–10 września ...

Czytaj więcej


Relacje

15.06.2022

Konferencja „Dwujęzyczny Przedszkolak”

13 czerwca 2022 r. w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie odbyła się konferencja dla dyrektorów i nauczycieli przedszkoli z ud ...

Czytaj więcej
31.05.2022

XII Ogólnopolski Kongres Wychowania do Życia w Rod ...

W dniach 16- 17 maja 2022 r. w Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku odbył się XII Ogólnopolski Kongres Wychowania do Życia w Rodzinie dla nauczycieli, d ...

Czytaj więcej
25.05.2022

XIII Forum Edukacji Twórczej w Regionalnym Ośrodku ...

Dziecięca Akademia Twórczości pod takim hasłem odbyło się 17 maja 2022 r. w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie XIII Forum Ed ...

Czytaj więcej
24.05.2022

Rozstrzygnięcie Wojewódzkiego konkursu literacko-m ...

23 maja 2022 r. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie nastąpiło rozstrzygnięcie Wojewódzkiego konkursu literacko-m ...

Czytaj więcej
Częstochowski
Biuletyn
Oświatowy
zobacz
Platforma
Moodle
zobacz
Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe
zobacz
Materiały
dla nauczycieli
zobacz