RODN "WOM" w Częstochowie

KOMUNIKAT!

W związku z sytuacją epidemiologiczną i wynikającymi z niej zaleceniami Marszałka Województwa Śląskiego i Głównego Inspektora Sanitarnego, RODN “WOM” w Częstochowie odwołuje wszystkie zajęcia stacjonarne w ośrodku do 10.04.2020. Równocześnie zapraszamy do kontaktów online z konsultantami oraz doradcami metodycznymi.

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie