IX Ogólnopolski Kongres Nauczycieli Wychowania do Życia w Rodzinie

IX Ogólnopolski Kongres Nauczycieli Wychowania do Życia w RodzinieIX Ogólnopolski Kongres Nauczycieli Wychowania do Życia w Rodzinie - program

Serdecznie zapraszamy na IX Ogólnopolski Kongres Nauczycieli Wychowania do Życia w Rodzinie
•  15 kwietnia 2018 r. w godz. 15.00 – 18.00 – nauczycieli-konsultantów i  doradców metodycznych (SEMINARIUM – forma nieodpłatna),
•  16 kwietnia 2018 r. w godz. 10.00 – 15.00 – nauczycieli uczących wychowania do życia w rodzinie oraz nauczycieli-konsultantów i doradców metodycznych (KONFERERENCJA – forma odpłatna).

Nauczycieli zainteresowanych udziałem w Kongresie prosimy o:

  • zapoznanie się z programem,
  • wypełnienie karty zgłoszenia,
  • dokonanie wpłaty (50 zł/osoba) na konto RODN „WOM” w Częstochowie, nr  52 1050 1142 1000 0023 5336 6129 (podając w tytule przelewu: KONGRES WDŻ oraz imię i nazwisko); na podstawie przesłanych danych przygotujemy Państwu fakturę, która będzie do odebrania w dniu Kongresu; w przypadku zgłoszenia i niewykorzystania miejsca, wpłata nie będzie zwracana.

Jak wypełnić kartę zgłoszenia: po przejściu na stronę, prosimy wybrać formę doskonalenia: „Seminarium” lub/i „Konferencja”, następnie rozwinąć listę: „Nazwa kursu” i wybrać z niej docelową kartę zgłoszenia: „IX Ogólnopolski Kongres…”; kartę prosimy wypełnić online i kliknąć „wyślij”.

Dodatkowych informacji udziela Elżbieta Doroszuk, nauczyciel-konsultant RODN „WOM” w Częstochowie, tel. 34 360 60 04 wew. 218, e-mali: doroszuk@womczest.edu.pl