Jak uczyć zdalnie? Sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych (nabór zamknięty)

Szanowni Państwo,
nauczyciele przedszkoli i szkół

nauczyciele-doradcy metodyczni wraz z nauczycielami-konsultantami RODN „WOM” w Częstochowie przygotowali dla Państwa sieci współpracy i samokształcenia podejmujące temat realizacji zdalnego nauczania na poszczególnych poziomach edukacji i w zakresie wybranego przedmiotu nauczania.

Celem sieci jest wymiana doświadczeń, identyfikacja problemów i ich rozwiązanie, analiza przykładów dobrej praktyki, tworzenie bazy sprawdzonych zasobów edukacyjnych, poszerzanie kompetencji i zdobywanie nowych umiejętności w ramach realizacji zdalnego nauczania w przedszkolach i szkołach. Sieci mają charakter praktyczny.

Szkolenia będą realizowane zdalnie na platformie Moodle RODN „WOM” w Częstochowie.

Czas pracy sieci wynosi 4 tygodnie. Planowane rozpoczęcie pracy: 20 kwietnia 2020 r.

20 kwietnia 2020r. uczestnicy otrzymają drogą e-mailową loginy i hasła do wybranej sieci współpracy i samokształcenia.

Sieci współpracy i samokształceniaoferta w PDF

Jak wypełnić kartę zgłoszenia: po przejściu na stronę karty zgłoszenia: https://kartazgloszenia.womczest.edu.pl/doradcy.php prosimy rozwinąć listę: „Formy doskonalenia”, „Przedmiot” i wybrać z niej docelową kartę zgłoszenia (np. Jak uczyć zdalnie biologii? Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli biologii szkół podstawowych). Kartę prosimy wypełnić online i kliknąć „wyślij”.

Uczestnicy sieci współpracy i samokształcenia otrzymają zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu.

Udział w pracy sieci jest bezpłatny.

OFERTA SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

l.p.

tytuł sieci współpracy i samokształcenia

nauczyciel-doradca metodyczny koordynujący pracę sieci

adresaci szkolenia

BIOLOGIA

1. Jak uczyć zdalnie biologii? Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli biologii szkół podstawowych Izabela Śledziona nauczyciele biologii szkół podstawowych

CHEMIA

2. Jak uczyć zdalnie chemii? Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli chemii szkół podstawowych – grupa I Olga Pląskowska-
-Grądys
nauczyciele chemii szkół podstawowych
3. Jak uczyć zdalnie chemii? Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli chemii szkół podstawowych – grupa II Adam Makówka nauczyciele chemii szkół podstawowych

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

4. Jak uczyć zdalnie dziecko w młodszym wieku szkolnym? Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
grupa I
Iwona Kiełczykowska nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
5. Jak uczyć zdalnie dziecko w młodszym wieku szkolnym? Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
grupa II
Katarzyna Trelińska nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

GEOGRAFIA

6. Jak uczyć zdalnie geografii? Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli geografii szkół podstawowych Justyna Klimczak nauczyciele geografii szkół podstawowych
7. Jak uczyć zdalnie geografii? Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli geografii szkół ponadpodstawowych Damian Włodarczyk nauczyciele geografii szkół ponadpodstawowych

HISTORIA

8. Jak uczyć zdalnie historii? Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli historii szkół podstawowych – grupa I dr Jarosław Durka nauczyciele historii szkół podstawowych
9. Jak uczyć zdalnie historii? Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli historii szkół podstawowych i ponadpodstawowych – grupa II Dorota Kawka nauczyciele historii szkół podstawowych i ponadpodstawowych
10. Jak uczyć zdalnie historii? Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli historii szkół podstawowych – grupa III Magdalena Lankamer-Bubacz nauczyciele historii szkół podstawowych

JĘZYK POLSKI

11. Jak uczyć zdalnie języka polskiego? Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli języka polskiego szkół podstawowych – grupa I Agnieszka Frejlich nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych
12. Jak uczyć zdalnie języka polskiego? Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli języka polskiego szkół podstawowych – grupa II Justyna Milejska-
-Cień
nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych
13. Jak uczyć zdalnie języka polskiego? Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli języka polskiego szkół podstawowych – grupa III Joanna Wójcik nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych
14. Jak uczyć zdalnie języka polskiego? Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli języka polskiego szkół podstawowych – grupa IV Józef Żmudziński nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych
15. Jak uczyć zdalnie języka polskiego? Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli języka polskiego szkoły ponadpodstawowej– grupa V Beata Gendek-
-Barhoumi
nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych

JĘZYK NIEMIECKI

16. Jak uczyć zdalnie języka niemieckiego? Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli języka niemieckiego szkół podstawowych Katarzyna Pochwat nauczyciele języka niemieckiego szkół podstawowych

MUZYKA

17. Jak uczyć zdalnie muzyki? Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli muzyki szkół podstawowych Izabela Witek nauczyciele muzyki szkół podstawowych

PRZEDMIOTY EKONOMICZNE

18. Jak uczyć zdalnie przedmiotów ekonomicznych? Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych Renata Pruska nauczyciele przedmiotów ekonomicznych

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

19. Jak pracować zdalnie z dzieckiem w wieku przedszkolnym? Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli wychowania przedszkolnego Barbara Buczkowska–Staniec nauczyciele wychowania przedszkolnego