Język niemiecki: IV edycja Konkursu Plastyczno-Językowego „In der Märchenwelt der Brüder Grimm“

Język niemiecki: IV edycja Konkursu Plastyczno-Językowego „In der Märchenwelt der Brüder Grimm“Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie zaprasza uczniów szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych do udziału w IV edycji Konkursu Plastyczno-Językowego „In der Märchenwelt der Brüder Grimm”.

Co trzeba zrobić, aby wziąć udział w konkursie? To bardzo proste! Należy napisać własną opowieść z dowolnie wybranymi bohaterami z baśni braci Grimm, dziejącą się we współczesnych czasach i przedstawić ją w formie krótkiego komiksu (w języku niemieckim).

Termin nadsyłania prac: 15 luty 2019 r.

Ogłoszenie wyników: marzec 2019.

Na zwycięzców czekają nagrody rzeczowe i dyplomy.

Zapraszamy do udziału w konkursie.

Bliższych informacji o organizacji konkursu udziela Dorota Liberda, nauczyciel konsultant, tel.(34) 360 60 04 wew. 224, e-mail: liberda@womczest.edu.pl.

Regulamin Konkursu Plastyczno-Językowego
Karta zgłoszenia – informacje nt. uczestnika/uczestników konkursu (załącznik nr 1)
Oświadczenie autorskie do pracy zgłoszonej w ramach konkursu (załącznik nr 2)
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych ucznia i nauczyciela/opiekuna (załącznik nr 3 i 4)