Konferencja „Aby Polska Polską była!” pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Śląskiego

15.12.2020 r. w Sali im. Jana Pawła II na Jasnej Górze odbyła się konferencja „Aby Polska Polską była!” związana z ogłoszeniem przez Sejmik Województwa Śląskiego roku 2020 „Rokiem Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia”. Organizatorem wydarzenia był Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie.

Ze względu na sytuację epidemiczną COVID-19 spotkanie miało charakter zamknięty.

Konferencja została zarejestrowana i  będzie udostępniona zainteresowanym nauczycielom poprzez nagranie filmowe.  Zapisy trwają na stronie internetowej Ośrodka.  Ponadto, wydarzenie było transmitowane na żywo w serwisie społecznościowym Facebook na profilu Radia Jasna Góra.

Zasadniczym celem konferencji było szerokie powszechnienie wiedzy na temat osoby Prymasa Tysiąclecia oraz wypracowanej przez niego koncepcji patriotyzmu. Prelegenci ukazali związki Kardynała z Częstochową i Jasną Górą. Wykazane zostały najważniejsze i nieprzemijające elementy myśli patriotycznej Stefana Kardynała Wyszyńskiego, które znajdują zastosowanie w czasach obecnych.

Danuta Sobczyk, Pełnomocnik Marszałka Województwa Śląskiego ds. współpracy z administracją publiczną – Otwarcie konferencji w imieniu Jakuba Chełstowskiego, Marszałka Województwa Śląskiego

Elżbieta Doroszuk, dyrektor RODN „WOM” w Częstochowie – Wprowadzenie do tematyki Konferencji, odczytanie słowa wstępnego od Pani Beaty Białowąs, Członka Zarządu Województwa Śląskiego

Ks. Radosław Rychlik, asystent Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej – referat pt. „Spuścizna Ojców naszych zobowiązaniem. Patriotyzm w ujęciu Prymasa Tysiąclecia”

Ks. dr Paweł Kostrzewski, dyrektor Archiwum Kurii Metropolitalnej w Częstochowie – referat pt. „Więź Prymasa Wyszyńskiego z Kościołem częstochowskim”

Ks. Sławomir Bednarski, prezes Fundacji „Servire homini” – referat pt. Po Bogu najbardziej kocham Polskę – najważniejsze i ponadczasowe wartości w myśli Stefana kardynała Wyszyńskiego”

dr Artur Dąbrowski, nauczyciel-konsultant RODN „WOM” w Częstochowie – referat pt. „Nowy najazd komunizmu na Polskę – Troska Prymasa Tysiąclecia o zachowanie polskiej tożsamości narodowej w dobie zaprowadzania ideologii marksistowskiej w Polsce”

Elżbieta Doroszuk, dyrektor RODN „WOM” w Częstochowie – Zakończenie Konferencji