Konferencja „Aby Polska Polską była!” pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Śląskiego

 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy i Nauczyciele
przedszkoli, szkół, placówek,

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie organizuje Konferencję „Aby Polska Polską była!” związaną z ogłoszeniem przez Sejmik Województwa Śląskiego roku 2020 „Rokiem Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia”.

Konferencja odbędzie się 15.12.2020 r. w Sali im. Jana Pawła II na Jasnej Górze. Ze względu na sytuację epidemiczną COVID-19 wydarzenie będzie miało charakter zamknięty.

Konferencja zostanie zarejestrowana i udostępniona zainteresowanym nauczycielom poprzez nagranie filmowe dostępne online.

Program Konferencji:

  1. Wprowadzenie do tematyki Konferencji, Elżbieta Doroszuk, dyrektor RODN „WOM” w Częstochowie
  2. „Spuścizna Ojców naszych zobowiązaniem. Patriotyzm w ujęciu Prymasa Tysiąclecia”, Ks. Radosław Rychlik, asystent Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej
  3. „Więź Prymasa Wyszyńskiego z Kościołem częstochowskim”, Ks. dr Paweł Kostrzewski, dyrektor Archiwum Kurii Metropolitalnej w Częstochowie
  4. „Po Bogu najbardziej kocham Polskę” – najważniejsze i ponadczasowe wartości w myśli Stefana kardynała Wyszyńskiego, Ks. Sławomir Bednarski, prezes Fundacji „Servire homini”
  5. „Nowy najazd komunizmu na Polskę” – Troska Prymasa Tysiąclecia o zachowanie polskiej tożsamości narodowej w dobie zaprowadzania ideologii marksistowskiej w Polsce, dr Artur Dąbrowski, nauczyciel-konsultant RODN „WOM” w Częstochowie.

Zasady uczestnictwa:

Nauczyciele, chcący obejrzeć Konferencję proszeni są o wypełnienie karty zgłoszenia dostępnej pod adresem: https://kartazgloszenia.womczest.edu.pl/

Kartę zgłoszenia należy przesłać do 21.12.2020 r. (poniedziałek) do godz. 10.00.

Po zakończeniu zapisów nauczycielom, którzy wypełnili kartę zgłoszenia zostanie wysłany link do filmu z Konferencji na adres e-mailowy podany w karcie zgłoszenia.

Konferencję będzie można obejrzeć w dowolnym czasie – w terminie do 18.01.2021 r. (poniedziałek).

Nauczyciele, którzy obejrzą Konferencję otrzymają zaświadczenia o udziale w szkoleniu drogą elektroniczną – na adres e-mailowy podany w karcie zgłoszenia – po 18.01.2021 r. (poniedziałek).

Jak wypełnić kartę zgłoszenia: po przejściu na stronę karty zgłoszenia: https://kartazgloszenia.womczest.edu.pl/ prosimy wybrać rodzaj formy doskonalenia: „Konferencja”, a  następnie rozwinąć listę: „Nazwa kursu” i wybrać z niej docelową kartę zgłoszenia:  2020-12-15, „Aby Polska Polską była!”.

Serdecznie zapraszamy Dyrektorów i Nauczycieli.