Konferencja dla polonistów „Nowa podstawa programowa z języka polskiego w szkołach ponadpodstawowych – filozofia zmiany, wymagania edukacyjne, planowanie pracy”

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie zaprasza na  konferencję

„Nowa podstawa programowa z języka polskiego w szkołach ponadpodstawowych – filozofia zmiany, wymagania edukacyjne, planowanie pracy”.

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli języka polskiego szkół ponadpodstawowych, a jego celem przygotowanie do wdrożenia nowej podstawy programowej.

Prelegentem konferencji będzie pani dr Wioletta Kozak z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, kierownik Wydziału Egzaminu Maturalnego.

Podczas szkolenia nauczyciele zapoznają się z nowymi wymaganiami edukacyjnymi w nauczaniu języka polskiego wynikającymi z wprowadzenia nowej podstawy programowej oraz z planowanymi zmianami dotyczącymi egzaminu maturalnego. Uzyskają także informacje na temat planowania pracy oraz otrzymają wskazówki metodyczne dotyczące kształcenia językowego i literackiego.

Pani dr Wioletta Kozak będzie też odpowiadała na pytania dotyczące podstawy programowej oraz kształtu nowej matury z języka polskiego.

Konferencja zostanie przeprowadzona

15.11.2018 r. (czwartek) w godz. 15:00-17:15

w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie w Auli „Forum”. Jest to forma nieodpłatna.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez kartę zgłoszenia: http://kartazgloszenia.womczest.edu.pl/  (z menu należy wybrać: konferencję -> a potem: datę i nazwę konferencji, uzupełnić i wysłać).

Organizatorem konferencji jest Agnieszka Grudzińska, nauczyciel-konsultant RODN „WOM” w Częstochowie, tel. 34 3606004 wew. 219.