Konferencja pod tytułem „W poszukiwaniu matematycznych inspiracji”.

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie serdecznie zaprasza nauczycieli na konferencję „W poszukiwaniu matematycznych inspiracji”.

PROGRAM konferencji:
1. Powitanie zaproszonych gości i rozpoczęcie konferencji – Elżbieta Doroszuk, dyrektor RODN „WOM” w Częstochowie (15.00–15.10)
2. Kodowanie i szyfrowanie na lekcjach matematyki – Agnieszka Perczak, RODN „WOM” w Częstochowie (15.10–15.40)
3. O tym, czy 1/7 może być równa 5, o zastosowaniu arytmetyki modularnej w kryptografii oraz innych matematycznych metodach zabezpieczeń w sieciach komputerowych – prof. nzw. dr hab. Mirosław Kurkowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie (15.40 –  17.15)

Termin: 28 listopada 2019 r. w godz. 15.00 – 17.15
Miejsce: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie
Nauczycieli – uczestników konferencji obowiązuje karta zgłoszenia dostępna pod adresem: https://kartazgloszenia.womczest.edu.pl/.

Bliższych informacji udziela Agnieszka Perczak, nauczyciel-konsultant RODN „WOM” w Częstochowie, tel. 34 3606004 wew. 239

Serdecznie zapraszamy.

Agnieszka Perczak
nauczyciel-konsultant RODN „WOM” w Częstochowie