Konferencja pod tytułem „Wykorzystanie rekonstrukcji historycznych w dydaktyce przedmiotów humanistycznych”.

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie serdecznie zaprasza nauczycieli wraz z uczniami na konferencję pod tytułem „Wykorzystanie rekonstrukcji historycznych w dydaktyce przedmiotów humanistycznych”. Konferencja współorganizowana jest we współpracy ze Stowarzyszeniem Rekonstruktorów Historii Helle Berg w Opatowie, Muzeum 303 w Napoleonie.

PROGRAM konferencji:

  1. Powitanie zaproszonych gości i rozpoczęcie konferencji, Elżbieta Doroszuk, dyrektor RODN „WOM” w Częstochowie (12.00–12.10)
  2. Szkoła miejscem wprowadzenia uczniów w świat wartości, Sylwia Kurcab, nauczyciel-konsultant RODN „WOM” w Częstochowie (12.10–12.30)
  3. Rekonstrukcje historyczne dotyczące wydarzeń I i II wojny światowej na Górze Opatowskiej k. Kłobucka, ks. Maciej Woszczyk, Stowarzyszenie Rekonstruktorów Historii Helle Berg w Opatowie (12.30–13.10)
  4. Łącząc pokolenia poprzez żywe lekcje historii Muzeum 303 im. ppłk pil. Jana Zumbacha służy innym, Karolina Kulejewska, Muzeum 303 w Napoleonie (13.10–13.40)
  5. Wykorzystanie filmów historycznych w edukacji przedmiotów humanistycznych, Elżbieta Straszak, nauczyciel-konsultant RODN „WOM” w Częstochowie (13.40–14.00)
  6. Prezentacja wystawy przygotowanej przez Stowarzyszenie Rekonstruktorów Historii Helle Berg w Opatowie, Muzeum 303 w Napoleonie (14.00–14.15)

Termin: 21 listopada 2019 r. w godz. 12.00 – 14.15

Miejsce: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie

Karty zgłoszenia: do 18.11.2019 r.

Nauczycieli – uczestników konferencji obowiązuje karta zgłoszenia dostępna pod adresem: https://kartazgloszenia.womczest.edu.pl/.

Uczestnikami konferencji mogą być również zgłoszeni uczniowie (5-8 osób). Liczbę uczniów (wraz z podaniem pełniej nazwy szkoły i nauczyciela – opiekuna grupy) proszę zgłosić drogą e-mailową na adres: kurcab@womczest.edu.pl. Ze względu na organizację i bezpieczeństwo w czasie konferencji prosimy nie przekraczać liczby zgłoszonych uczniów.

Bliższych informacji udziela Sylwia Kurcab, nauczyciel-konsultant RODN „WOM” w Częstochowie, tel. 34 3606004 wew. 217.

Serdecznie zapraszamy.

Sylwia Kurcab
nauczyciel-konsultant RODN „WOM” w Częstochowie