Konferencja pod tytułem „Żołnierze Warszyca – czas nadziei…

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie serdecznie zaprasza nauczycieli wraz z uczniami na konferencję pod tytułem „Żołnierze Warszyca – czas nadziei. Pamięć i tożsamość – Historia mówiona. Śladami „Jaguara” i „Małego”, II Komendy Konspiracyjnego Wojska Polskiego. Zaproszenie do projektu”.
Konferencja współorganizowana jest we współpracy ze Stowarzyszeniem „Wolność i Niezawisłość” w Częstochowie.

 

PROGRAM konferencji:

  1. Powitanie zaproszonych gości i rozpoczęcie konferencji,  Elżbieta Doroszuk, dyrektor RODN „WOM” w Częstochowie (12.00–12.10)
  2. Przedstawienie celów projektu i zaproszenie do udziału w przedsięwzięciu, Elżbieta Straszak, nauczyciel-konsultant RODN „WOM” w Częstochowie (12.10–12.25)
  3. Filozoficzne aspekty terroru komunistycznego, dr Artur Dąbrowski, nauczyciel-konsultant RODN „WOM” w Częstochowie (12.25–12.55)
  4. Z dziejów Konspiracyjnego Wojska Polskiego, dr Ksawery Jasiak, Delegatura IPN w Opolu (12.55–13.30)
  5. Jak zrobić projekt – Archiwum historii mówionej, Ewelina Małachowska,  Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Katowicach (13.30–14.15)

Termin: 23 października 2019 r. w godz. 12.00 – 14.15
Miejsce: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie
Nauczycieli – uczestników konferencji obowiązuje karta zgłoszenia dostępna pod adresem: https://kartazgloszenia.womczest.edu.pl/.
Uczestnikami konferencji mogą być również uczniowie (5-8 osób).
Liczbę uczniów (wraz z podaniem pełniej nazwy szkoły i nauczyciela – opiekuna grupy) proszę zgłosić drogą e-mailową na adres: straszak@womczest.edu.pl
Bliższych informacji udziela Elżbieta Straszak, nauczyciel-konsultant RODN „WOM” w Częstochowie, tel. 34 3606004 wew. 240

Serdecznie zapraszamy.

Elżbieta Straszak
nauczyciel-konsultant RODN „WOM” w Częstochowie