Konferencja podsumowująca „Konkurs o tytuł Regionalnego Lidera Doradztwa Zawodowego”

Konkurs o tytuł Regionalnego Lidera Doradztwa ZawodowegoRegionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie serdecznie zaprasza  dyrektorów oraz nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek na Konferencję podsumowującą „Konkurs o tytuł Regionalnego Lidera Doradztwa Zawodowego” pod Honorowym Patronatem Pani Alicji Janowskiej – Dyrektora Delegatury w Częstochowie Kuratorium Oświaty w Katowicach.

Konkurs przeprowadzony został we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach Filia w Częstochowie i z Powiatową Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Kłobucku.

W ramach konferencji, której cele i treści wpisują się w realizację bieżącego kierunku  polityki oświatowej państwa – „Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego” nauczyciele – laureaci konkursu zaprezentują przykłady dobrej praktyki pedagogicznej – kreatywne, kompleksowe i sprawdzone rozwiązania w zakresie doradztwa zawodowego, podejmowane w przedszkolach, szkołach, placówkach.

Termin: 5 czerwca 2019 r., godz. 12:00 – 14:15.

Miejsce:  Aula „Forum” w RODN „WOM” w Częstochowie

W programie:

12.00–12.10 – Uroczyste otwarcie konferencji

12.10–13.40 – Wystąpienia autorów nagrodzonych prac konkursowych. Prezentacja przykładów dobrej praktyki pedagogicznej w zakresie realizacji doradztwa zawodowego w przedszkolach, szkołach, placówkach

13.40–14.15 – Przyznanie tytułu „Regionalnego Lidera Doradztwa Zawodowego” w poszczególnych kategoriach oraz wręczenie laureatom pucharów i dyplomów

Karta zgłoszenia: Aby wziąć udział w konferencji, należy obowiązkowo wypełnić i wysłać kartę zgłoszenia dostępną pod adresem: https://kartazgloszenia.womczest.edu.pl/  (z menu prosimy wybrać: Konferencja).

Konferencja jest bezpłatna.

Serdecznie zapraszam w imieniu Organizatorów konkursu

Grażyna Bochenkiewicz
wicedyrektor ds. doskonalenia nauczycieli
RODN „WOM” w Częstochowie