Konferencja pt. „Seksualność nastolatka”.

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie zaprasza na konferencję psychologiczno-pedagogiczną zatytułowaną „Seksualność nastolatka” organizowaną przez Fundację Czyste Serca.

Konferencja odbędzie się 8 listopada br. od godziny 9.00 w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, Al. Jana Pawła II 126/130.

Konferencja organizowana jest w ramach projektu „Kampania informacyjna przeciwdziałania przestępczości wśród dzieci i nastolatków” finansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości.

W ramach konferencji przewidziana jest między innymi lekcja pokazowa z udziałem młodzieży pt. „Rola rodziców w życiu nastolatka” oraz prezentacja programu „Kolczasty nastolatek”, adresowanego do rodziców, nauczycieli, wychowawców i urzędników z obszaru edukacji.

Celem spotkania jest ukazanie potrzeb i problemów rozwojowych okresu dorastania oraz metod i form pomocnych w pracy pedagogiczno-profilaktycznej z młodzieżą.

Program konferencji

Sesja I „Kolczasty nastolatek”
9.00 – 9.15 Otwarcie konferencji
9.15 – 10.00 Lekcja pokazowa – Rola rodziców w życiu nastolatka
10.00 – 10.15 Przerwa
10.15 – 11.00 Wiesław Gajewski, prezes Fundacji Czyste Serca, Potrzeby rozwojowe okresu dorastania
11.00 – 11.30 Przerwa kawowa
11.30 – 12.15 dr Grażyna Kowalczyk, Uniwersytet Szczeciński, Psychopedagogiczne aspekty okresu dorastania – studium przypadków
12.15 – 13.00 Dyskusja
13.00 – 14.00 Przerwa z poczęstunkiem dla gości
Sesja II Seksualność nastolatka
14.00 – 14.20 Barbara Charczuk, ProRodzina – Szkolenia, Czekać – nie czekać? Inicjacja seksualna dylematem nastolatka
14.20 – 14.40 Aleksandra Gil. Fundacja Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii, Seksualność w smartfonowym lustrze – Nastolatki w CyberErze
14.40 – 15.00 Szymon Gajewski, Fundacja Czyste Serca, Program wychowania seksualnego „Seks 3D” – podstawowe założenia
15.00 – 15.15 Przerwa kawowa
15.15 – 16.15 Dyskusja z udziałem wszystkich prelegentów – Jak ukazać młodemu człowiekowi związek seksualności z miłością?
16.15 – 16.45 Pytania z sali
16.45 Zakończenie konferencji

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia potwierdzające udział w konferencji.
Zgłoszenia na konferencję należy przesyłać na adres e-mail: nienartowicz@womczest.edu.pl, tel. 34 360 60 04 wew. 233