Konferencja pt. „Włączanie ucznia z autyzmem, zespołem Aspergera w środowisko szkolne”

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie serdecznie zaprasza na Konferencję pt. „Włączanie ucznia z autyzmem, zespołem Aspergera w środowisko szkolne”.

Termin: 25 kwietnia 2019 r., godz.13.30-16.00

Miejsce: RODN „WOM” w Częstochowie, Al. Jana Pawła II 126/130, Aula „FORUM”

Program konferencji

13.30–13.40 Otwarcie konferencji oraz powitanie przybyłych gości

13.40–14.00 Edukacja włączająca w kontekście ucznia z autyzmem, zespołem Aspergera – Aneta Żurek, nauczyciel-konsultant, Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie

14.00–14.20 Rewalidacyjne oddziaływania środowiska szkolnego wobec ucznia z zespołem Aspergera – Jolanta Gęsiarz, pedagog, terapeuta, oligofrenopedagog, trener ART, Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie (PPP nr 3) oraz Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie

14.20–15.50 Dobre praktyki:

• Uczeń z zespołem Aspergera – „bezpieczne porządkowanie” otoczenia

– Agnieszka Nowak, oligofrenopedagog, terapeuta behawioralny, Zespół Szkół Specjalnych nr 23 im. J. Korczaka w Częstochowie

– Izabela Tokarczyk, oligofrenopedagog, terapeuta behawioralny, Zespół Szkół Specjalnych nr 23 im. J. Korczaka w Częstochowie

• Neuroterapie (Tomatis, biofeedback, sensomotoryka) w pracy z uczniem z autyzmem, zespołem Aspergera

– Marta Madejska, oligofrenopedagog, nauczyciel logopeda, certyfikowany specjalista metody Tomatis, certyfikowany terapeuta biofeedback, certyfikowany terapeuta treningu sensomotorycznego, certyfikowany terapeuta ręki, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 5 w Częstochowie

– Małgorzata Blukacz, oligofrenopedagog, surdopedagog, certyfikowany terapeuta biofeedback, certyfikowany terapeuta treningu sensomotorycznego, certyfikowany terapeuta ręki, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 5 w Częstochowie

– Justyna Sudnik-Wrzód, oligofrenopedagog, terapeuta Integracji Bilateralnej,  terapeuta ręki, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 5 w Częstochowie

• Mój „niebieski” dzień w szkole

– Agnieszka Kacprzak, nauczyciel współorganizujący edukację uczniów niepełnosprawnych, Szkoła Podstawowa w Starym Cykarzewie

– Magdalena Stobiecka, nauczyciel współorganizujący edukację uczniów niepełnosprawnych, Szkoła Podstawowa w Starym Cykarzewie

• Wspomaganie rozwoju dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych poprzez zajęcia z edukacji czytelniczej i medialnej – Anna Hiller, nauczyciel bibliotekarz PBP RODN „WOM” w Częstochowie

15.50–16.00 Podsumowanie i zakończenie konferencji

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Nauczycieli zainteresowanych udziałem w Konferencji prosimy obowiązkowe wypełnienie karty zgłoszenia.

Jak wypełnić kartę zgłoszenia: po przejściu na stronę, gdzie dostępna jest karta zgłoszenia, prosimy wybrać formę doskonalenia: „Konferencja”, następnie rozwinąć listę: „Nazwa kursu” i wybrać z niej docelową kartę zgłoszenia: „Włączanie ucznia z autyzmem…….”; kartę prosimy wypełnić online i kliknąć „wyślij”.
Dodatkowych informacji udziela Aneta Żurek, nauczyciel-konsultant RODN „WOM” w Częstochowie, tel. 34 360 60 04 wew. 234, e-mali: zurek@womczest.edu.pl