Konferencja „Samorząd uczniowski a wychowanie dzieci ku wartościom”

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie zaprasza na konferencję pod tytułem „Samorząd uczniowski a wychowanie dzieci ku wartościom”Celem konferencji jest stworzenie przestrzeni do prezentacji  dobrej praktyki  w zakresie skutecznego kształtowania wartości i postaw uczniów przez działanie w samorządzie.

Termin konferencji: 15 maja 2019 r., godz. 12.00 – 14.00

Miejsce realizacji:  Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie; Al. Jana Pawła II 126/130; Aula Forum

Adresaci: nauczyciele opiekunowie samorządu uczniowskiego szkół podstawowych i gimnazjów z kilkuosobową delegacją uczniów

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez kartę zgłoszenia: kartazgloszenia.womczest.edu.pl
(z menu należy wybrać: konferencja, a następnie: datę i nazwę konferencji, uzupełnić i wysłać). Zapis elektroniczny dotyczy uczestnika konferencji – nauczyciela opiekuna samorządu uczniowskiego.

Dodatkowych informacji udziela Bożena Harasimowicz, nauczyciel-konsultant RODN „WOM” w Częstochowie; e-mail: harasimowicz@womczest.edu.pl, tel. 34 3606004 wew. 220.