Konkurs „Matematyka w praktyce”

Szanowni Państwo, nauczyciele matematyki,

pragniemy poinformować, że 26.02.2019 r. rozpoczyna się XX edycja Powiatowego Konkursu „Matematyka w praktyce – Częstochowa 2019”.
Konkurs jest bezpłatny, organizowany przez IX Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida
w Częstochowie we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, pod patronatem Instytutu Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. J. Długosza w Częstochowie. Opiekę naukową nad konkursem sprawuje dr hab. prof. UJD Grażyna Rygał.
Celem konkursu jest rozbudzenie wśród młodzieży zamiłowania do matematyki oraz  doskonalenie umiejętności zastosowania wiedzy w zadaniach praktycznych.
Konkurs kierowany jest do uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych.
Konkurs jest trzyetapowy:
I etap – uczestnicy konkursu rozwiązują zadania samodzielnie w domu, w terminie od  26.02.2019 r. do 5.03.2019 r.; rozwiązania zadań dostarczają nauczycielowi uczącemu lub wyznaczonemu koordynatorowi szkolnemu, który sprawdza i ocenia prace według określonego schematu punktowania, a informację na temat ilości zakwalifikowanych
do  II etapu uczniów przesyła w terminie określonym w regulaminie na adres: Matematyka_w_praktyce@wp.pl
II etap – szkolny odbywa się 1.04.2019 r. o godzinie 12:00 na terenie szkół przystępujących do konkursu
III etap – międzyszkolny finał konkursu przeprowadzony zostanie 13.05.2019 r. o godzinie 9:00 w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie.
Więcej szczegółów na temat konkursu znajduje się w regulaminie.

Aby ułatwić uczniom i nauczycielom dostęp do materiałów, udostępniamy je na stronie konkursu: www.mwp.czest.pl

Gorąco zachęcamy do udziału w konkursie.

Organizatorzy konkursu:
mgr Teresa Baczyńska – nauczyciel matematyki IX LO im. C. K. Norwida w Częstochowie
mgr Anna Koba – nauczyciel matematyki SP nr 32 w Częstochowie
mgr Agnieszka Perczak – nauczyciel-konsultant RODN „WOM” w Częstochowie