Konkurs o tytuł „Regionalnego Lidera Doradztwa Zawodowego”

Konkurs o tytuł „Regionalnego Lidera Doradztwa Zawodowego”Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie serdecznie zaprasza wszystkie przedszkola, szkoły i placówki do udziału w Konkursie o tytuł „Regionalnego Lidera Doradztwa Zawodowego” pod Honorowym Patronatem Pani Alicji Janowskiej – Dyrektora Delegatury w Częstochowie Kuratorium Oświaty w Katowicach.

Nasze przedsięwzięcie organizowane jest w ramach ogłoszonego przez Ministra Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2018/2019 kierunku realizacji polityki oświatowej państwa „Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego”.

Konkurs adresowany jest do zespołów nauczycieli przedszkoli, szkół, placówek (maksymalnie 4-osobowych) z terenu Częstochowy oraz powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego i zawierciańskiego.

Zadaniem uczestników konkursu jest przedstawienie wybranych, różnorodnych przedsięwzięć realizowanych w zakresie doradztwa zawodowego przez przedszkole, szkołę, placówkę – w dwóch obowiązkowych formach:

  • prezentacji multimedialnej przy wykorzystaniu bezpłatnej aplikacji Sway (szczegóły w „Regulaminie konkursu)

oraz

  • artykułu spójnego z treściami przedstawionymi w aplikacji Sway.

Konkurs wiąże się z szeroką promocją działań przedszkoli, szkół i placówek podejmujących interesujące rozwiązania w zakresie realizacji doradztwa zawodowego. Nagrodzone prace konkursowe zostaną zaprezentowane podczas konferencji podsumowującej, będą opublikowane na łamach „Częstochowskiego Biuletynu Oświatowego” oraz na stronie internetowej RODN „WOM” w ramach „Przykładów dobrej praktyki”.

Najważniejsze terminy:

  • wstępna informacja od uczestników o przystąpieniu do konkursu – do 22 marca 2019 r.,
  • termin nadesłania prac konkursowych – do 10 maja 2019 r.,
  • wyłonienie laureatów konkursu – do 22 maja 2019 r.,
  • ogłoszenie wyników konkursu i konferencja upowszechniająca przykłady dobrej praktyki pedagogicznej – 5 czerwca 2019 r., godz. 12:00 – 14:15; miejsce konferencji – siedziba Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, Aleja Jana Pawła II 126/130 (Aula „FORUM”).

Do pobrania:

Regulamin Konkursu o tytuł „Regionalnego Lidera Doradztwa Zawodowego”

Karta zgłoszenia do konkursu (Załącznik nr 1),

Oświadczenie autorskie do zgłoszonej pracy (Załącznik nr 2),

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych nauczyciela (Załącznik nr 3),

Szczegółowych informacji udziela Sylwia Kurcab, nauczyciel-konsultant RODN „WOM” w Częstochowie, e-mail: kurcab@womczest.edu.pl, tel. 34 360 60 04 wew. 217