Konkurs z języka niemieckiego dla uczniów szkół ponadpodstawowych „Deutschland früher und heute: 30 Jahre Mauerfall (1989-2019)”

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w konkursie z języka niemieckiego Deutschland früher und heute: 30 Jahre Mauerfall (1989-2019)”, organizowanym z okazji 30. rocznicy upadku muru berlińskiego.

Termin i miejsce konkursu: 13.11.2019 r., godzina 11.00, Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, al. Jana Pawła II 126/130.

Na zwycięzców czekają nagrody rzeczowe i dyplomy.

Bliższych informacji udziela Dorota Liberda, nauczyciel-konsultant RODN „WOM” w Częstochowie, tel. 34 360 60 04, wew. 224, e-mail: liberda@womczest.edu.pl.

  1. Regulamin konkursu
  2. Karta zgłoszenia do konkursu (Załącznik nr 1)
  3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych ucznia (Załącznik nr 2)
  4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych nauczyciela/opiekuna (Załącznik nr 3)