Konsultacje indywidualne nauczycieli-doradców metodycznych

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie zatrudnił 20 nauczycieli-doradców metodycznych. Obejmują oni wsparciem nauczycieli przedszkoli i szkół z terenu Częstochowy oraz powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego zgodnie z powierzeniem wydanym przez Śląskiego Kuratora Oświaty.

Zapraszamy do korzystania ze wsparcia w ramach konsultacji indywidualnych prowadzonych przez nauczycieli-doradców metodycznych, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Dyżury nauczycieli-doradców metodycznych zatrudnionych w RODN „WOM” w Częstochowie