Konsultacje online – doradcy metodyczni – aktualizacja

Szanowni Państwo,

Nauczyciele-doradcy metodyczni pozostają nadal w gotowości do udzielania konsultacji indywidualnych przy użyciu poczty elektronicznej i poprzez kontakt telefoniczny.
Zachęcamy Państwa do współpracy z nauczycielami-doradcami metodycznymi.
Dane kontaktowe zawiera TABELA.