Autor: admin5

Konsultacje indywidualne nauczycieli-doradców metodycznych

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie zatrudnił 20 nauczycieli-doradców metodycznych. Obejmują oni wsparciem nauczycieli przedszkoli i szkół z terenu Częstochowy oraz powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego zgodnie z powierzeniem wydanym przez Śląskiego Kuratora Oświaty. Zapraszamy do korzystania ze wsparcia w ramach konsultacji indywidualnych prowadzonych przez nauczycieli-doradców metodycznych, po wcześniejszym uzgodnieniu


Śląski Konkurs Matematyczny

Zachęcamy do udziału w XVII edycji Śląskiego Konkursu Matematycznego im. Krystyny Skórnik. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas pierwszych i drugich szkół ponadpodstawowych, a w wyjątkowych wypadkach uczniowie szkół podstawowych. W bieżącym roku szkolnym konkurs odbędzie się w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia „WOM” w Częstochowie, Aleja Jana Pawła II 126/130


Akademia Wychowawcy. System wspomagania wychowania metodą CUDER

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie zaprasza na  kolejną edycję „Akademii Wychowawcy” pt. „System wspomagania wychowania metodą CUDER”. Problematyka konferencji poruszy bardzo  istotne  sprawy  wychowawczo-profilaktyczne.  Tematem przewodnim będą zagadnienia związane z integracją osobową ucznia/wychowanka. Szkolenie skierowane jest do: dyrektorów szkół/placówek wychowawców klas pedagogów


Konkurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej dla uczniów klas gimnazjalnych

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie oraz Ochotniczy Sztab Ratownictwa i Łączności w Częstochowie zapraszają uczniów i nauczycieli gimnazjów z Częstochowy oraz powiatów: częstochowskiego, lublinieckiego, kłobuckiego i myszkowskiego do udziału w Regionalnym Konkursie Pierwszej Pomocy Przedmedycznej (regulamin). Konkurs odbędzie się 29.05.2018 r. w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, Al. Jana


V Powiatowy Konkurs Języka Francuskiego „Vive la France” dla uczniów oddziałów gimnazjalnych

I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta STO w Częstochowie oraz  Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie serdecznie zapraszają do udziału w V Powiatowym Konkursie Języka Francuskiego „Vive la France”, który odbędzie się 8 czerwca 2018 r. o godz. 10:00 w I Społecznym Liceum Ogólnokształcącym im. Zbigniewa Herberta STO w Częstochowie. Nasza


IX Forum Edukacji Twórczej

Zapraszamy nauczycieli przedmiotów artystycznych oraz zainteresowanych nauczycieli innych zajęć edukacyjnych na IX FORUM EDUKACJI TWÓRCZEJ „Stacja – animacja, przystanek – twórczość”, które odbędzie się 16 maja 2017 r. w godz. 15.00-18.00 w RODN „WOM” w Częstochowie w Foyer, a następnie w salach 231, 236, 237. Forum będzie połączone z warsztatami


Konkurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej dla uczniów gimnazjum

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie oraz Ochotniczy Sztab Ratownictwa i Łączności w Częstochowie zapraszają uczniów i nauczycieli gimnazjów z Częstochowy i powiatów: częstochowskiego, lublinieckiego, kłobuckiego i myszkowskiego do udziału w Regionalnym Konkursie Pierwszej Pomocy Przedmedycznej (regulamin). Konkurs odbędzie się 3.06.2016 r. w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, al. Jana


Konkurs „Żyj smacznie i zdrowo”.

Powoli dobiega końca termin nadsyłania zgłoszeń do Konkursu „Żyj smacznie i zdrowo”. W roku szkol. 2015/2016 konkurs otrzymał patronaty honorowe Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Sportu i Rekreacji oraz Ministerstwa Zdrowia. Aby zgłosić szkołę do Konkursu, wystarczy tylko: przeprowadzić co najmniej jedną lekcję w oparciu o scenariusze programu, zorganizować wydarzenie społeczne promujące


Projekt ORE i RODN „WOM” w Częstochowie – rekrutacja na bezpłatny kurs dla 10 liderów edukacji międzykulturowej i antydyskryminacyjnej

Projekt „Edukacja międzykulturowa i antydyskryminacyjna. Różnorodność w(śród) nas” Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie ogłasza rekrutację na bezpłatny kurs dla 10 liderów edukacji międzykulturowej i antydyskryminacyjnej. Oferta jest skierowana do nauczycieli wszystkich typów placówek oświatowych województwa śląskiego. Cykl zajęć


Konferencja przyrodnicza „Nasza Jura – walory przyrodnicze Jury Krakowsko-Częstochowskiej”

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie oraz Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Częstochowie zapraszają na konferencję przyrodniczą pt. „Nasza Jura – walory przyrodnicze Jury Krakowsko-Częstochowskiej”. Spotkanie poświęcone będzie różnorodności przyrodniczej Jury Krakowsko-Częstochowskiej, osobliwościom flory i fauny oraz specyfice ukształtowania terenu. Konferencja skierowana jest do: opiekunów