Materiały z wideokonferencji, warsztatów oraz szkoleń 2015/2016 r.


Materiały wypracowane przez konsultantów Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie


2015/2016


EWD w działaniu
wtorek, 14 czerwca 2016
pobierz_dc


Uczeń z niepełnosprawnością w szkole
wtorek, 14 czerwca 2016
pobierz_dc


Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w czasie wakacji
poniedziałek, 13 czerwca 2016
pobierz_dc


Doradztwo edukacyjno-zawodowe w świetle prawa oświatowego
poniedziałek, 13 czerwca 2016
pobierz_dc


Edukacja zdrowotna w przedszkolu i w szkole podstawowej
czwartek, 9 czerwca 2016
pobierz_dc


Impresjonizm w kulturze i sztuce Praca z tekstami kultury
poniedziałek, 6 czerwca 2016
pobierz_dc


Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
czwartek, 2 czerwca 2016
pobierz_dc


Comment préparer des exercices lexicaux pour enseigner à lire et à écouter ?
poniedziałek, 23 maja 2016
pobierz_dc


Wykorzystanie wyników ewaluacji wewnętrznej wpracy szkoły zawodowej
czwartek, 19 maja 2016
pobierz_dc


Zaangażowanie społeczne w Społeczną Odpowiedzialność Biznesu
czwartek, 19 maja 2016
pobierz_dc


Wsparcie psychiczne poszkodowanego podczas udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
wtorek, 17 maja 2016
pobierz_dc


Nowe obowiązki Administratora Bezpieczeństwa Informacji
czwartek, 12 maja 2016
pobierz_dc


Wokół debaty oksfordzkiej
środa, 11 maja 2016
pobierz_dc


Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny dla dziecka, ucznia z niepełnosprawnością
poniedziałek, 9 maja 2016
pobierz_dc


Przez dziurkę od klucza…Życie wielkich Polaków – praca z uczniem uzdolnionym humanistycznie
poniedziałek, 9 maja 2016
pobierz_dc


Wielojęzyczność wczesnoszkolna wspierana nowoczesnymi technologiami
wtorek, 26 kwietnia 2016
pobierz_dc


Co możemy wyczytać na nekropoliach chrześcijańskich i kirkutach
poniedziałek, 25 kwietnia 2016
pobierz_dc


Nauczyciel animatorem twórczych działań dziecka /ucznia – propozycje kreatywnych ćwiczeń
czwartek, 21 kwietnia 2016
pobierz_dc


CLIL in teaching primary school pupils
czwartek, 14 kwietnia 2016
pobierz_dc


Upcykling podczas zajęć technicznych
wtorek, 12 kwietnia 2016
pobierz_dc


Przez dziurkę od klucza
poniedziałek, 11 kwietnia 2016
pobierz_dc


Jak korzystać z edukacyjnych zasobów internetowych zgodnie z prawem autorskim
piątek, 8 kwietnia 2016
pobierz_dc


Historyczny i religijny wymiar chrztu Polski
środa, 6 kwietnia 2016
pobierz_dc


Egzaminy zewnętrzne z historii i wiedzy o społeczeństwie
poniedziałek, 4 kwietnia 2016
pobierz_dc


Enseignement d’une matière intégré à une langue étrangère
czwartek, 31 marca 2016
pobierz_dc


Działania szkoły i nauczycieli na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży ze SPE
czwartek, 31 marca 2016
pobierz_dc


jak wykorzystać zasoby regionalne w nauczaniu przedmiotów humanistycznych
wtorek, 22 marca 2016
pobierz_dc


Gry edukacyjne w pracy nauczyciela przyrody i przedmiotów przyrodniczych
wtorek, 15 marca 2016
pobierz_dc


Edukacja włączająca uczniów z niepełnosprawnością
czwartek, 10 marca 2016
pobierz_dc


Cztery pory roku w przyrodzie
poniedziałek, 7 marca 2016
pobierz_dc


1 marca Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych
wtorek, 1 marca 2016
pobierz_dc


Nowoczesny warsztat pracy nauczyciela przedmiotów humanistycznych
czwartek, 11 lutego 2016
pobierz_dc


Ferie zimowe bezpieczne i zdrowe!
wtorek, 9 lutego 2016
pobierz_dc


Nowoczesne technologie w nauczaniu języków obcych w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej
wtorek, 9 lutego 2016
pobierz_dc


„Święta matematyka” w przyrodzie
piątek, 5 lutego 2016
pobierz_dc


Kształtowanie kompetencji społecznych w szkole/placówce
poniedziałek, 3 lutego 2016
pobierz_dc


Jadłospis ucznia – rola szkoły w promowaniu zdrowego żywienia
wtorek, 2 lutego 2016
pobierz_dc


Nowoczesne technologie w nauczaniu języków obcych w przedszkolu i szkole podstawowej
czwartek, 28 stycznia 2016
pobierz_dc


Zabawy i ćwiczenia rozwijające gotowość szkolną dziecka
wtorek, 26 stycznia 2016
pobierz_dc


Jak wykorzystać podstawę programową na II, III etapie edukacyjnym do celów orientacji zawodowej?
poniedziałek, 25 stycznia 2016
pobierz_dc


Ochrona danych osobowych w szkole/placówce
czwartek, 21 stycznia 2016
pobierz_dc


Neurodydaktyka – co wspiera, a co hamuje naturalne procesy uczenia się dziecka
wtorek, 19 stycznia 2016
pobierz_dc


Jak pracować z rodzicami nad wymaganiami państwa wobec szkoły
wtorek, 19 stycznia 2016
pobierz_dc


Efektywność nauczania w szkołach podstawowych – raport z wyników badań
piątek, 15 stycznia 2016
pobierz_dc


Praca z tekstami kultury na zajęciach historii i wiedzy o społeczeństwie
czwartek, 14 stycznia 2016
pobierz_dc


Wielojęzyczność w praktyce
wtorek, 12 stycznia 2016
pobierz_dc


Funkcja kwadratowa w zadaniach maturalnych
wtorek, 15 grudnia 2015
pobierz_dc


Nowoczesny warsztat pracy nauczyciela przedmiotów humanistycznych
poniedziałek, 14 grudnia 2015
pobierz_dc


Wymagania państwa jako podstawa pracy nowoczesnej szkoły
czwartek, 10 grudnia 2015
pobierz_dc


Planowanie i dokumentowanie pracy wychowawczo – dydaktycznej przedszkola
wtorek, 8 grudnia 2015
pobierz_dc


Edukacja włączająca w świetle prawa oświatowego
wtorek, 8 grudnia 2015
pobierz_dc


Dostosowanie programów nauczania do potrzeb i możliwości szkoły
czwartek, 3 grudnia 2015
pobierz_dc


Profilaktyka używania substancji psychoaktywnych w szkole/placówce
czwartek, 19 listopada 2015
pobierz_dc


Wielojęzyczność w polskiej szkole
wtorek, 17 listopada 2015
pobierz_dc


Narzędzia mobilne w pracy nauczyciela
czwartek, 12 listopad 2015
pobierz_dc


Edukacja globalna próbą odpowiedzi na problemy współczesnego świata
środa, 03 listopad 2015
pobierz_dc


Jak uczyć o Społecznej Odpowiedzialności Biznesu i zrównoważonym rozwoju
wtorek, 10 listopad 2015
pobierz_dc


Analiza wyników egzaminów zewnętrznych w szkole – przykład dobrej praktyki
poniedziałek, 9 listopad 2015
pobierz_dc


Bajki na lekcji języka niemieckiego
czwartek, 5 listopad 2015
pobierz_dc


Dziecko, uczeń z zaburzonym zachowaniem w szkole – działania szkoły i nauczycieli na rzecz wzmacniania bezpieczeństwa dzieci i młodzieży
środa, 04 listopad 2015
pobierz_dc


Praca z uczniem uzdolnionym humanistycznie
środa, 04 listopad 2015
pobierz_dc


Extra teaching materials to work with linguistically talented students
poniedziałek, 26 października 2015
pobierz_dc


Zasady prowadzenia debaty oksfordzkiej
czwartek, 22 października 2015
pobierz_dc


Internet na lekcji języka obcego
wtorek, 20 października 2015
pobierz_dc


„Realizacja zadań nauczyciela wychowania fizycznego w świetle przepisów prawa oświatowego”
czwartek, 16 października 2015
pobierz_dc


Quizuj z YouTube
czwartek, 8 października 2015
pobierz_dc


Rok szkolny 2015/2016 ”Rokiem Otwartej Szkoły”. Zaproszenie do realizacji wspólnych inicjatyw
środa, 7 października / środa, 30 września 2015
pobierz_dc


Egzaminy zewnętrzne z historii i Wos – analiza wyników z dnia 6.10.2015 r
wtorek, 6 października 2015
pobierz_dc


Matematyka w przyrodzie – przyroda w matematyce
wtorek, 29 września 2015
pobierz_dc


Procedury interwencyjne w szkole
czwartek, 23 września 2015
pobierz_dc


Wyobraź sobie, że…- inspirowanie twórczych działań dzieci i młodzieży w zakresie edukacji artystycznej
czwartek, 22 września 2015
pobierz_dc


Ewaluacja wewnętrzna – sposoby i cele prowadzenia badania w szkole/placówce
czwartek, 22 września 2015
pobierz_dc


Programowanie w Scratch – animacje komputerowe
poniedziałek, 21 września 2015
pobierz_dc


Rola dyrektora szkoły/placówki w rocznym kompleksowym wspomaganiu szkoły/placówki
czwartek, 17 września 2015
pobierz_dc


Realizacja zadań nauczyciela wychowania fizycznego w świetle przepisów prawa oświatowego
czwartek, 16 września 2015
pobierz_dc


Nauczyciel przyrody na miarę XXI wieku
poniedziałek, 14 września 2015
pobierz_dc


Eliminowanie przejawów nierówności i dyskryminacji w szkole
wtorek, 8 września 2015
pobierz_dc


Edukacja uczniów  z niepełnosprawnościami w świetle zmian w prawie oświatowym
wtorek, 8 września 2015
pobierz_dc


Aktualne zmiany w prawie oświatowym
piątek, 4 września / środa, 30 września 2015
pobierz_dc