Akredytacja Śląskiego Kuratora Oświaty

W dniu 30 grudnia 2004 r. RODN „WOM” w Częstochowie otrzymał akredytację przyznaną przez Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach.