Podsumowanie i wyniki konkursu literackiego „Czerwcowe dni 1979 roku moich bliskich z Janem Pawłem II w Częstochowie”

Konkurs literacki „Czerwcowe dni 1979 roku moich bliskich z Janem Pawłem II w Częstochowie” został zrealizowany w ramach projektu „NADZIEJA, ZWYCIĘSTWO”. Organizatorem konkursu był Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie we współpracy z Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Częstochowie i Towarzystwem Patriotycznym Kresy w Częstochowie. Honorowy Patronat nad przedsięwzięciem objęli:
Pani Urszula Bauer – Śląski Kurator Oświaty,
Arcybiskup dr Wacław Depo – Metropolita Częstochowski.

Konkurs adresowany był do uczniów województwa śląskiego i obejmował dwie kategorie wiekowe:
– uczniów siódmej i ósmej klasy szkoły podstawowej , dla których pracę konkursową stanowiła forma wywiadu ze świadkiem historii,
– uczniów liceum, technikum i branżowej szkoły I stopnia , którzy mieli napisać prace konkursową w formie opowiadania (z użyciem dialogu) o osobie będącej świadkiem historii.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie było zatem odnalezienie świadka tamtych wydarzeń i przedstawienie jego wspomnień oraz przeżyć. W ten sposób mogły zostać zrealizowane takie cele konkursu jak upamiętnienie I Pielgrzymki Papieża Jana Pawła II do Ojczyzny i podkreślenie jej przełomowego znaczenia dla Polaków – w wymiarze duchowym i historycznym, zainteresowanie młodzieży szkolnej najnowszą historią Polski, budowanie więzi międzypokoleniowych w oparciu o wartości oraz rozwijanie kultury języka polskiego i zdolności literackich młodzieży szkolnej.

Prace konkursowe oceniano wg następujących kryteriów:
– zgodność z tematem konkursu (0-1 pkt.),
– walory literackie tekstu: kreatywność w ujęciu tematu, umiejętność literackiej rekonstrukcji wydarzeń, bogactwo języka (0-5 pkt.),
– obecność własnych przemyśleń, ocen, refleksji, uczuć i emocji oraz ich forma artystyczna (0-5 pkt.),
– odniesienia faktograficzne: opis wydarzeń, realia przedstawione w związku z relacjami świadków historii (0-3 pkt.),
– wartość przesłania zawartego w tekście (0-3 pkt.),
– indywidualny i autorski charakter pracy (0-3 pkt.).

W konkursie wzięło udział 119 uczestników z 52 placówek województwa śląskiego. W większości byli to uczniowie szkół podstawowych.

Prace konkursowe reprezentowały bardzo wysoki poziom merytoryczny i literacki. Należy podkreślić , że wysoko zostały ocenione przez jury walory literackie tekstów, takie jak: kreatywność w ujęciu tematu, umiejętność literackiej rekonstrukcji wydarzeń czy bogactwo języka. Większość prac zawierała bardzo bogate odniesienia faktograficzne. Dominowały realnie przedstawione opisy wydarzeń. Zarówno wywiady, jak i opowiadania posiadały przemyślane i poprawne gatunkowo, formy. Na uwagę zasługiwała także obecność własnych rozważań, ocen, refleksji i emocji oraz poprawnie zrealizowana forma artystyczna. Język świadków historii charakteryzował się bogactwem emocji, które towarzyszyły opisywanym, doniosłym wydarzeniom. Należy podkreślić również indywidualny i autorski charakter większości prac konkursowych oraz obecność wartościowych przesłań.

Komisja konkursowa pracowała w składzie:
Przewodnicząca – kategoria szkoły podstawowe: Anna Płusa – nauczyciel bibliotekarz Publicznej Biblioteki Pedagogicznej Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie
Przewodnicząca – kategoria szkoły ponadpodstawowe: Agnieszka Grudzińska – nauczyciel-konsultant Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie,
Członkowie:
Grażyna Bochenkiewicz – wicedyrektor ds. doskonalenia nauczycieli Regionalnego  Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie,
nauczyciele języka polskiego z częstochowskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych: Monika Górna, Marta Furmańska, Ewa Zyngier, Joanna Garncarek, Dorota Ociepa.

Komisja konkursowa wyłoniła następujących laureatów:
Kategoria: szkoły podstawowe
I miejsce
Mateusz Rymkiewicz, Szkoła Podstawowa nr 31 im. Orła Białego w Częstochowie, opiekun Ewa Ossowska
II miejsce
Nikola Karoń, Szkoła Podstawowa im. 6. Pułku Piechoty w Starym Broniszewie, opiekun Monika Kasprzyk
Małgorzata Gacek, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Heleny i Ignacego Fików w Mysłowicach, opiekun Monia Krajewska-Hołda
Urszula Purgal, Szkoła Podstawowa nr 31 im. Orła Białego w Częstochowie, opiekun Aleksandra Bednarska-Chłopaś
III miejsce
Martyna Rozpędek, Szkoła Podstawowa im. Jarosława Dąbrowskiego w Zrębicach, opiekun Anna Zarzycka-Tomalska
Laura Nykiś, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Adama Mickiewicza w Kłobucku, opiekun Stefania Szczepaniec
Jakub Pająk, Szkoła Podstawowa im. Jarosława Dąbrowskiego w Zrębicach, opiekun Anna Zarzycka-Tomalska

Kategoria: szkoły ponadpodstawowe
I miejsce
Natalia Kuligowska, Liceum Ogólnokształcące im. Noblistów Polskich w Rydułtowach, opiekun Maria Firut
II miejsce
Julia Najnigier, Liceum Ogólnokształcące w Kamienicy Polskiej, opiekun Magdalena Gojowczyk
III miejsce
Emila Kos, IV Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Częstochowie, opiekun  Zbigniew Miszczak
Klaudia Tkacz, Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach, opiekun Beata Placek

Komisja przyznała  także następujące wyróżnienia:

Kategoria: szkoły podstawowe
Wiktor Krocz, Szkoła Podstawowa  nr 33 im. Marii Kownackiej w Częstochowie, opiekunowie: Anna Roskosz, Iwona Będkowska
Bartosz Cegła, Szkoła Podstawowa nr 3 w Łazach, opiekunowie: Agata Cegła, Aneta Łągiewka
Katarzyna Lewandowska, Szkoła Podstawowa nr 18 im. ks. Konstantego Damrota w Rudzie Śląskiej, opiekun  Iwona Merczyk
Franciszek Suchecki, Szkoła Podstawowa nr 7 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Częstochowie, opiekun Katarzyna Kosmala
Oskar Cierpiał, Szkoła Podstawowa w Nieradzie, opiekun Alicja Golis

Kategoria: szkoły ponadpodstawowe
Wiktoria Stępień, VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe w Częstochowie, opiekun Iwona Krysian
Nikola Radłowska, VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe w Częstochowie, opiekun Iwona Krysian
Adam Górski, V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie, opiekun Danuta Zielińska.

Nagrody i wyróżnienia przyznane w konkursie literackim „Czerwcowe dni 1979 roku moich bliskich z  Janem Pawłem II w Częstochowie”  wręczono podczas gali podsumowania konkursów organizowanych w ramach projektu „NADZIEJA, ZWYCIĘSTWO”.

Uroczystość, podczas której obecna była Pani Urszula Bauer, Śląska Kurator Oświaty,  odbyła się 16 października 2019 r. w Sali Papieskiej na Jasnej Górze. Relacje są dostępne na stronach:  TVP 3 Katowice, Częstochowskie 24 (relacja ze zdjęciami) , TV Orion (tu m. in. wywiad z laureatką I miejsca konkursu literackiego).

https://katowice.tvp.pl/44880180/o-nadziei-w-dniu-papieskim-wspomnienie-jana-pawla-ii-na-jasnej-gorze

http://czestochowskie24.pl/czestochowa/dzien-papieski-w-sercu-czestochowy/

http://www.tvorion.pl/?action=show_news&idNews=28464

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom, opiekunom i świadkom historii za tak liczny udział w konkursie.