Konferencja „Pilotażowe wdrożenie programowania w szkołach”


17 czerwca 2016 r. w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie odbyła się konferencja pt. „Pilotażowe wdrożenie programowania w szkołach”. Jej organizacja wypływała z zapowiedzi wprowadzenia nauczania programowania do edukacji formalnej, wyrażonej wspólnie przez Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Cyfryzacji oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Konferencja zorganizowana została z inicjatywy i we współpracy Kuratorium Oświaty w Katowicach, które reprezentował Pan Andrzej Jerzy Mróz – starszy specjalista Wydziału Rozwoju Edukacji, koordynator pilotażu z ramienia Kuratorium Oświaty w Katowicach. Współorganizatorami były również dwie placówki: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie oraz Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie, reprezentowane przez dyrektorów: Panią Katarzynę Wilk i Pana Zbigniewa Janusa, obecnych podczas konferencji.
Zasadniczym celem konferencji było przedstawienie założeń pilotażu wdrożenia programowania do edukacji formalnej w oparciu o innowacje pedagogiczne w szkołach oraz prezentacja rozwiązań technicznych i metodycznych w zakresie prowadzenia zajęć z programowania.
Prelegentami podczas konferencji byli: Pan Andrzej Jerzy Mróz – starszy specjalista WRE KO w Katowicach, Pan Jacek Turlejski – nauczyciel doradca metodyczny SOD w Częstochowie, Pan Tomasz Karoń – nauczyciel konsultant RODN „WOM” w Częstochowie oraz przedstawiciele firm: Pan Dariusz Michalski – Prokser.pl i Pan Adam Jaronicki – Pilchr.pl.
Wystąpienia prelegentów związane były z kwestiami formalnymi ściśle wiążącymi się z wdrożeniem innowacji pedagogicznej w szkołach w zakresie nauczania programowania, projektem nowej podstawy programowej kształcenia informatycznego, w tym z omówieniem pojęcia myślenia komputacyjnego, będącego jej zasadniczym elementem. Omówiono także innowacyjne rozwiązania metodyczne i techniczne pozwalające na efektywne kształcenie myślenia komputacyjnego oraz umiejętności programowania.
Na zakończenie konferencji poinformowano, że ośrodki doskonalenia nauczycieli będą wspomagać nauczycieli ze szkół przystępujących do pilotażu; osobami do kontaktu są: Pan Tomasz Karoń, RODN “WOM” w Częstochowie (tel. 34 3606004 wew. 227, karon@womczest.edu.pl) oraz Pan Paweł Guzikowski, SOD w Częstochowie (tel. 34 3625105 wew. 109, p.guzikowski@sod.edu.pl).
Konferencję prowadzili: Pani Grażyna Bochenkiewicz – wicedyrektor ds. doskonalenia nauczycieli RODN „WOM” w Częstochowie i Pan Grzegorz Papalski – wicedyrektor SOD w Częstochowie.

Tomasz Karoń, nauczyciel konsultant

  Konferencja „Pilotażowe wdrożenie programowania w szkołach”  Konferencja „Pilotażowe wdrożenie programowania w szkołach”  Konferencja „Pilotażowe wdrożenie programowania w szkołach”  Konferencja „Pilotażowe wdrożenie programowania w szkołach”  Konferencja „Pilotażowe wdrożenie programowania w szkołach”  Konferencja „Pilotażowe wdrożenie programowania w szkołach”  Konferencja „Pilotażowe wdrożenie programowania w szkołach”  Konferencja „Pilotażowe wdrożenie programowania w szkołach”  Konferencja „Pilotażowe wdrożenie programowania w szkołach”