Akademia Wychowawcy. Tutoring, czyli jak w praktyce inspirować ucznia do rozwoju

25 września 2017 r. w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie w ramach projektu „Akademia Wychowawcy”  odbyła się konferencja „Tutoring, czyli jak  w praktyce inspirować ucznia do rozwoju”. W konferencji uczestniczyli nauczyciele szkół i placówek,  wychowawcy klas, specjaliści szkolni.

Konferencja była poświęcona poznaniu idei tutoringu szkolnego. Wydarzenie we współpracy z Collegium Wratislaviense z Wrocławia przygotowała i prowadziła  Urszula Mielczarek, nauczyciel- konsultant  Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli ”WOM” w Częstochowie, która omówiła warunki i zasady organizacji przestrzeni do działania w zakresie pracy tutorskiej.

Podczas konferencji  prelegent  – trener Bartosz Fingas, reprezentujący Collegium Wratislaviense, podjął następujące tematy:

– Czy wielkoduszności można nauczyć? Idea, cele i wartości tutoringu,

– Tutoring od idei do praktyki – czyli doświadcz narzędzi tutorskich.

Głównym celem tutoringu jest dostrzeżenie talentu i rozwinięcie potencjału podopiecznego w  procesie zindywidualizowanej edukacji, nakierowanej na integralny rozwój obejmujący: wiedzę , umiejętności i postawy. Proces ten prowadzi tutor w ramach indywidualnych spotkań w atmosferze zaufania i dialogu, który  jest głównym narzędziem tutoringu.

W wyniku pracy tutorskiej uczeń zmienia wzory przekonań na własny temat. Umie odpowiedzieć sobie na pytania: Kim jestem? Ile jestem wart? Ile znaczę dla innych? Co potrafię? Jaki mam wpływ na  rzeczywistość?

Praca tutorska w szkołach i placówkach przyczynia się do wzrostu u ucznia: zdolności w podejmowaniu decyzji, samodzielności i odpowiedzialności za własny rozwój, umiejętności uczenia się w zakresie wyboru i oceny źródła informacji, odwagi w formułowaniu i głoszeniu własnych poglądów, poczucia własnej wartości i akceptacji siebie, umiejętności kreatywnego myślenia i działania, tolerancji i szacunku dla innych, umiejętności porozumienia się bez przemocy, na drodze dialogu, budowania dobrych relacji interpersonalnych, empatii  oraz wzrostu poziomu zaufania.

 

Urszula Mielczarek, nauczyciel konsultant RODN”WOM” w Częstochowie