Akademia Wychowawcy. Współpraca z rodzicami gwarancją sukcesu wychowawczego


Akademia Wychowawcy. Współpraca z rodzicami gwarancją sukcesu wychowawczego

10 marca 2016 r. w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie odbyła się kolejna konferencja realizowana w ramach cyklu Akademia Wychowawcy, tym razem poświęcona tematowi  „Współpraca z rodzicami gwarancją sukcesu wychowawczego”.

W konferencji uczestniczyli nauczyciele przedszkoli,  wszystkich typów szkół i placówek oświatowych,  wychowawcy klas, pedagodzy i psycholodzy  szkolni.

Konferencja była   poświęcona poszukiwaniu  skutecznych form porozumiewania się z rodzicami. Konferencję przygotowała i prowadziła  Urszula Mielczarek, nauczyciel konsultant  z Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli ”WOM” w Częstochowie.

Przebieg konferencji był następujący:

  • Pani Urszula Mielczarek przedstawiła receptę na skuteczną współpracę nauczycieli z rodzicami.  Podstawowym warunkiem współpracy jest stworzenie wspólnoty w działaniu, a  celem – uświadomienie rodzicom, że rozwój dziecka zależy od wspólnie realizowanych działań przez szkołę i rodzinę.
  • Pani dr Elżbieta Napora, adiunkt z Akademii J. Długosza w Częstochowie, omówiła czynniki wspomagające poznawanie siebie na przykładzie  badań dzieci. Wskazała na związek pomiędzy oddziaływaniem środków przekazu na odbiór siebieAkademia Wychowawcy. Współpraca z rodzicami gwarancją sukcesu wychowawczego oraz jakość relacji z rówieśnikami, co tym samym stanowi obszar  propozycji do współpracy z rodzicami. Zwróciła uwagę na  rysunek dziecięcy, który wyraża problemy dziecka doświadczane i  przeżywane w domu rodzinnym oraz rzutujące na jego zachowanie i oceny w szkole.
  • Pani dr Elżbieta Kornacka- Skwara, adiunkt z Akademii Jana Długosza w Częstochowie, przedstawiła problemem umiejętności komunikowania się  nauczycieli z rodzicami w zakresie skutecznej współpracy. Przedstawiła podstawowe  kompetencje nauczyciela – ważne w komunikacji i zwróciła uwagę na aspekty przebiegu  komunikacji z rodzicem i uczniem. Podała przykłady, w jaki sposób  rozmawiać z rodzicami, komunikować  i rozwiązywać różne sytuacje szkolne.
  • Pani Mariola Szczepanik, psycholog z  Częstochowskiego  Centrum Wsparcia Rodziny,  powiedziała o trudnej sztuce przekazywania rodzicom negatywnych informacji o zachowaniu ich dzieci. Przestawiła cel, przeszkody i  czynniki , które wpływają na prawidłową współpracę. Podała konkretne przykłady dotyczące informowania  rodziców  o  zachowaniu i osiągnięciach  ich dzieci.

Urszula Mielczarek nauczyciel konsultant RODN”WOM” w Częstochowie

Materiały z konferencji

Urszula Mielczarek
dr Elżbieta Napora
dr Elżbieta Kornacka- Skwara
Mariola Szczepanik

Akademia Wychowawcy. Współpraca z rodzicami gwarancją sukcesu wychowawczegoAkademia Wychowawcy. Współpraca z rodzicami gwarancją sukcesu wychowawczegoAkademia Wychowawcy. Współpraca z rodzicami gwarancją sukcesu wychowawczegoAkademia Wychowawcy. Współpraca z rodzicami gwarancją sukcesu wychowawczegoAkademia Wychowawcy. Współpraca z rodzicami gwarancją sukcesu wychowawczego