Dostosowanie wymagań edukacyjnych i ocenianie ucznia z dysleksją na lekcjach języka obcego

18 maja 2018 r. Panie Urszula Mielczarek i Ewelina Makowska, nauczyciele-konsultanci RODN „WOM” w Częstochowie przeprowadziły warsztaty dla nauczycieli języków obcych. Szkolenie poświęcone było ważnym zagadnieniom dotyczącym pracy z uczniem z dysleksją. Nauczyciele zapoznali się z obszarami dostosowania wymagań edukacyjnych do potrzeb ucznia z opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Podczas warsztatów omówiona została również niezwykle istotna kwestia oceniania ucznia z dysleksją. Nauczyciele otrzymali materiały związane z przedstawioną problematyką.

Ewelina Makowska, nauczyciel-konsultant RODN „WOM” w Częstochowie