Egzaminy Pearson General Level 3 w RODN „WOM” w Częstochowie


W czerwcu 2016 roku w naszym Centrum Egzaminacyjnym Pearson PTE funkcjonującym w RODN „WOM” w Częstochowie odbył się pierwszy egzamin ustny i pisemny na poziomie B2 (Level 3).

Nasze dzielne kandydatki to absolwentki kursów – doskonalącego z języka angielskiego i kwalifikacyjnego z zakresu wczesnego nauczania języka angielskiego. Egzaminy pisemne sprawdzane są przez egzaminatorów w Wielkiej Brytanii. Na wyniki czekamy do sierpnia 2016 roku.

Egzamin PTE General jest uznawany w 45 krajach. W Polsce honorowany jest przez:

  • Ministerstwo Edukacji Narodowej jako potwierdzenie kwalifikacji językowych wymaganych od przyszłych nauczycieli języka angielskiego, także nauczycieli wychowania przedszkolnego, planujących prowadzić zajęcia językowe,
  • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa wyższego jako zwolnienie z egzaminu doktorskiego w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego,
  • renomowane uczelnie w Polsce i za granicą,
  • Urząd Służby Cywilnej jako potwierdzenie znajomości języka angielskiego.

Marta Lipska, nauczyciel konsultant