Elementy CLIL na zajęciach języka niemieckiego

9 marca 2018 r.  nauczyciele języka niemieckiego uczestniczyli w warsztatach metodycznych pt. „CLIL als Schlüssel zur Förderung der Motivation im DaF-Unterricht”. Szkolenie było zorganizowane we współpracy z Goethe-Institut w Krakowie. Spotkanie prowadziły: pani Małgorzata Jędroch (Goethe-Institut w Krakowie) oraz pani Dorota Liberda, nauczyciel-konsultant RODN „WOM” w Częstochowie.

Podczas szkolenia nauczyciele języka niemieckiego mieli okazję dowiedzieć się, jak można prowadzić kreatywne zajęcia w języku obcym z wykorzystaniem metody nauczania CLIL. Uczestnicy poznali nowe sposoby połączenia kompetencji językowych z fachową wiedzą oraz praktycznego zastosowania języka obcego na zajęciach. Przedstawione rozwiązania można zastosować na wszystkich poziomach nauczania.

Dorota Liberda, nauczyciel-konsultant RODN „WOM” w Częstochowie