Elementy CLIL na zajęciach języka niemieckiego

Elementy CLIL na zajęciach języka niemieckiego10 marca 2017 r.  nauczyciele języka niemieckiego uczestniczyli w warsztatach metodycznych pt. „Lernen im CLIL-Unterricht” zorganizowanych we współpracy z Goethe-Institut w Krakowie.  Spotkanie prowadziły: pani Małgorzata Jędroch (Goethe-Institut w Krakowie) oraz pani Dorota Liberda, nauczyciel-konsultant RODN „WOM” w Częstochowie.

Szkolenie było poświęcone tematyce nauczania dwujęzycznego na zajęciach języka niemieckiego. Nauczyciele mieli okazję poznać rozwiązania metodyczne w zakresie przekazywania wiedzy i słownictwa fachowego w języku niemieckim oraz tym samym wzbogacić własny warsztat pracy.

Podczas szkolenia zaprezentowano m.in. interaktywną aplikację językową LeYo! zawierającą ćwiczenia łączące obraz, dźwięk i kreatywną zabawę. Nauczyciele będą mogli zastosować omówione rozwiązania na wszystkich poziomach nauczania. Uczestnicy szkolenia nabrali pewności, że ćwiczenia interaktywne LeYo! stymulują wyobraźnię i kreatywność.

Elementy CLIL na zajęciach języka niemieckiegoElementy CLIL na zajęciach języka niemieckiego