Etap regionalny Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Rodzinie

Etap regionalny Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o RodzinieW RODN „WOM” został przeprowadzony  II etap Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Rodzinie. W tym roku szkolnym odbywa się ona w Polsce po raz pierwszy.  28 lutego do siedziby RODN „WOM” przybyły drużyny ze szkół ponadgimnazjalnych z województwa śląskiego, aby wziąć udział w eliminacjach do etapu centralnego.
Zadaniem uczestników było przygotowanie prezentacji lub filmu na jeden z tematów zaproponowanych przez organizatorów Olimpiady. II etap (okręgowy) składał się z 2 części: w pierwszej zespół  przedstawiał przygotowany materiał, a w drugiej części odpowiadał na trzy pytania dotyczące problematyki zawartej w prezentacji multimedialnej lub filmie.

Komitet Okręgowy w składzie: p. Elżbieta Doroszuk (przewodnicząca komisji, nauczyciel-konsultant RODN „WOM” w Częstochowie), p. Ewelina Twardowska-Mucha (członek komisji, nauczyciel Zespołu Szkół Technicznych w Częstochowie) oraz p. Robert Jaczyński (członek komisji, wicedyrektor Liceum Katolickiego SPSK w Częstochowie) oceniał wypowiedzi 4 drużyn z następujących szkół:
– V LO z Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gliwicach,
– Technikum nr 5 Samochodowo-Mechatroniczne w Sosnowcu
– Zespół Szkół w Porębie
– II LO z Zespołu Szkół nr 2 w Rybniku.

Etap regionalny Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o RodzinieSpośród 15 tematów młodzież wybrała trzy: „Kobieta darem mężczyzny”, „Rodzina pierwszą szkołą życia”, „Od zakochania do miłości daleka/niedaleka droga”. Do etapu centralnego została zgodnie z regulaminem zarekomendowana jedna drużyna. Komisja oceniła najwyżej film przygotowany przez uczniów Mateusza Króla i Jakuba Mastalerczuka z Technikum Samochodowo-Mechatronicznego, ilustrujący temat „Rodzina pierwszą szkołą życia”. Praca ta została doceniona za pomysłowość w ujęciu wybranego zagadnienia, kreatywność i innowacyjność (m. in. za ciekawą technikę montażu).

Ogłaszając wyniki II etapu, Komisja podkreśliła, że na uwagę zasługuje wysoki poziom przedstawionych  prezentacji i zaangażowanie uczestników  w opracowanie zadań II etapu.  Złożyła także podziękowania nauczycielom – opiekunom zespołów za przygotowanie swoich uczniów do Olimpiady.

Agnieszka Grudzińska, nauczyciel-konsultant RODN „WOM”

Etap regionalny Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Rodzinie Etap regionalny Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Rodzinie Etap regionalny Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Rodzinie Etap regionalny Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Rodzinie