Finał wojewódzkiego konkursu dla uczniów „Zdrowa dojrzałość”

Powitanie uczestników finału konkursu przez wicedyr. RODN „WOM” Grażynę Bochenkiewicz oraz nauczycieli-konsultantów, Elżbietę Doroszuk i Agnieszkę GrudzińskąW Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie 10.12.2018 r. miał miejsce finał wojewódzkiego konkursu „Zdrowa dojrzałość”, którego koordynatorką była Elżbieta Doroszuk, nauczyciel-konsultant RODN „WOM”. Konkurs ten jest jedną z form realizacji zadania zleconego przez Ministra Zdrowia ośrodkowi szkoleniowemu Lechaa Consluting i  finansowanego ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, a ukierunkowanego na poprawę zdrowia prokreacyjnego. Zadanie to przybrało kształt warsztatów pt. „W stronę dojrzałości” przeprowadzanych w tych szkołach, które zgłosiły chęć uczestnictwa w projekcie. Uczniowie biorący w nich udział oraz szkoły/placówki realizujące te zajęcia mogli wziąć udział w 2-etapowym konkursie promującym wśród młodzieży szkolnej kulturę zdrowotną poprzez popularyzację wiedzy na temat wpływu zdrowego stylu życia na zdrowie prokreacyjne. W ramach konkursu uczniowie przygotowywali w zespołach prezentację na jeden z podanych tematów oraz rozwiązywali test jednokrotnego wyboru sprawdzający wiedzę zdobytą podczas warsztatów. Do finału konkursu zakwalifikowało się 7 uczestników: Magdalena Czerwińska i Katarzyna Stępień z  Katolickiego Liceum Ogólnokształcące SPSK im. Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie, Kacper Gałeczka, Marta Lechowska, Mirosław Gondek z Zespołu Szkół Technicznych nr 1 w Rybniku oraz Maciej Pańczyk i Karol Nowak z SOSW w Dąbrowie Górniczej. Ich zadaniem było rozwiązanie testu składającego się z 30 pytań zamkniętych.

Liderzy debaty „Młodzież a zdrowie prokreacyjne” Drugim elementem finału stała się debata na temat „Młodzież a zdrowie prokreacyjne”, w której uczestniczyło 33 uczniów z następujących szkół: Zespół Szkół Technicznych nr 1 w Rybniku, Katolickie Liceum Ogólnokształcące SPSK im. Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie, SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej, Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego w Częstochowie, Zespół Szkół im. Bolesława Prusa w Częstochowie. Konkurs i debatę przeprowadzili nauczyciele konsultanci RODN „WOM”, Elżbieta Doroszuk i Agnieszka Grudzińska. Laureaci konkursu oraz wszyscy uczestnicy finału otrzymali cenne nagrody rzeczowe.

Agnieszka Grudzińska

nauczyciel-konsultant RODN „WOM” w Częstochowie

Rozdanie nagród uczestnikom konkursu Rozdanie nagród uczestnikom konkursu Rozdanie nagród uczestnikom konkursu Rozdanie nagród szkołom Wystąpienie w czasie debaty (Zespół Szkół Technicznych w Rybniku) Wystąpienie w czasie debaty (Zespół Szkół im. J. Kochanowskiego w Częstochowie) Uczniowie podczas debaty  Uczniowie podczas debaty