Uczeń wobec zjawiska fonoholizmu

W dniach 30 września, 7 października i 21 października 2017 r. w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie odbyły się konferencje pt. „Uczeń wobec zjawiska fonoholizmu”.  W spotkaniach udział wzięli nauczyciele religii wszystkich typów szkół i placówek oświatowych, a także nauczyciele innych specjalności. Przedsięwzięcie zorganizowano we współpracy z Referatem Katechetycznym Kurii Metropolitalnej w Częstochowie.

Konferencja dotyczyła zagadnienia fonoholizmu, czyli nałogowego korzystania przez dzieci i młodzież ze zdobyczy naszej cywilizacji – tabletów, smartfonów i telefonów komórkowych. Spotkanie otworzyła oraz wprowadziła uczestników w tematykę szkolenia Iwona Karlak, nauczyciel-konsultant RODN „WOM” w Częstochowie.

Wykłady podczas konferencji poprowadził dr Maciej Dębski, pracownik naukowy Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego, a zarazem założyciel i prezes Fundacji DBAM O MÓJ Z@SIĘG, autor wielu publikacji naukowych dotyczących problemów współczesnego świata, m.in. bezdomności, przemocy w rodzinie, cyberbezpieczeństwa. Dr Maciej Dębski jest też pomysłodawcą ogólnopolskich badań z zakresu fonoholizmu i problemu cyberprzemocy, zrealizowanych wśród 22 000 uczniów oraz 4 000 nauczycieli. Na spotkaniu w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie poruszył zagadnienie nałogowego korzystania ze smartfonów, które stało się nowym wyzwaniem dla profilaktyki uzależnień dzieci i młodzieży. W drugiej części prelegent ukazał znaczenie relacji z najbliższymi jako najważniejszego czynnika chroniącego przed uzależnieniem w społeczeństwie cyfrowym, a także zasady i kierunki działań pozwalające na nabycie umiejętności odpowiedzialnego korzystania z mediów cyfrowych.

Spotkanie podsumował ks. Tomasz Mucha, wicedyrektor Referatu Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Częstochowie i wizytator katechetyczny. W słowach skierowanych do katechetów podkreślił znaczenie wielkiej odpowiedzialności rodziców oraz nauczycieli za wychowanie młodego pokolenia we współczesnym, multimedialnym świecie.

Iwona Karlak, Aleksandra Krawczyk
nauczyciele-konsultanci RODN „WOM” w Częstochowie

 Uczeń wobec zjawiska fonoholizmuUczeń wobec zjawiska fonoholizmuUczeń wobec zjawiska fonoholizmuUczeń wobec zjawiska fonoholizmuUczeń wobec zjawiska fonoholizmuUczeń wobec zjawiska fonoholizmu