Golgota Jasnogórska jako inspiracja lekcji przedmiotów humanistycznych

1. Wpis do księgi pamiątkowej Biblioteki Jasnogórskiej

W czasie ferii zimowych nauczyciele przedmiotów humanistycznych wzięli udział w warsztatach poświęconych niezwykłemu  pasyjnemu cyklowi obrazów Jerzego Dudy-Gracza –  Golgocie Jasnogórskiej. Szkolenie miało nietypową formę, bowiem w całości odbyło się w miejscu ekspozycji  wotywnego dzieła Dudy-Gracza, czyli na Jasnej Górze.

Na zajęciach poprowadzonych przez nauczycieli-konsultantów: Agnieszkę Grudzińską oraz Elżbietę Straszak zapoznano uczestników z historycznym kontekstem niezwykłych ujęć Drogi Krzyżowej, analizowano różnorodność i znaczenie umieszczonych przez artystę postaci  oraz rekwizytów, a także dokonano interpretacji osiemnastu stacji Golgoty w kontekście inspirowanej nimi poezji Ernesta Brylla. Zaproponowano także różne możliwości wykorzystania  obrazów na lekcjach języka polskiego i historii.

2. Wprowadzenie w cykl obrazów Jerzego Dudy-Gracza (Agnieszka Grudzińska)

Atrakcyjnym uzupełnieniem szkolenia było zwiedzanie ekspozycji muzealnej w Bastionie Świętego Rocha oraz możliwość zapoznania się z unikalnymi zbiorami Biblioteki Jasnogórskiej, m. in. z najstarszym XVI-wiecznym wydaniem Biblii w tłumaczeniu ks. Jakuba Wujka.

 

 

 

Dziękujemy uczestnikom za ogromne zaangażowanie w przebieg warsztatów, które planujemy powtórzyć  jeszcze w tym roku szkolnym.

Agnieszka Grudzińska, Elżbieta Straszak,
nauczyciele-konsultanci RODN „WOM” w Częstochowie

3. Uczestnicy szkolenia przed kolejnymi stacjami Golgoty Jasnogórskiej

4. Golgota Jerzego Dudy-Gracza – stacje pełne inspiracji

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Analiza obrazu Jerzego Dudy-Gracza

6. Krótki wykład przed wejściem do Bastionu Św. Rocha