Henryk Sienkiewicz i rola jego twórczości w edukacji


Henryk Sienkiewicz i rola jego twórczości w edukacjiW przededniu 110. rocznicy nadania Literackiej Nagrody Nobla Henrykowi Sienkiewiczowi, w naszym Ośrodku odbyło się seminarium „Henryk Sienkiewicz i rola jego twórczości w edukacji”, podczas którego nauczyciele i uczniowie mieli okazję dowiedzieć się wielu ciekawostek z życia pisarza oraz faktów dotyczących potopu szwedzkiego. Wystąpieniem pt. „Ku pokrzepieniu serc…” Elżbieta Straszak, nauczyciel konsultant RODN „WOM” w Częstochowie wprowadziła uczestników w tematykę seminarium. Następnie głos zabierali zaproszeni prelegenci. Dr hab. Artur Żywiołek, prof. nadzw. AJD w swoim referacie „Apokalipsa według Henryka Sienkiewicza” zobrazował apokaliptyczną wizję Polski w twórczości noblisty. Dr Jarosław Durka, doradca metodyczny RODN „WOM” w Częstochowie, pracownik Uniwersytetu Opolskiego odniósł się do postaw patriotycznych Polaków w okresie „potopu” oraz czasów PRL. Ojciec mgr lic. Jan Stanisław Rudziński, OSPPE, kustosz Zbiorów Sztuki Wotywnej Jasnej Góry przybliżył słuchaczom postać ojca Augustyna Kordeckiego, który był dla wielu wielkim autorytetem. Opowiedział również o sanktuarium jasnogórskim w kontekście wojny polsko-szwedzkiej. Podsumowaniem seminarium była prezentacja oferty edukacyjnej PBP RODN „WOM” w Częstochowie „Henryk Sienkiewicz i rola jego twórczości w edukacji – zestawienie bibliograficzne” przygotowana i przedstawiona przez Jolantę Janicką, nauczyciela bibliotekarza PBP RODN „WOM” w Częstochowie.

Henryk Sienkiewicz i rola jego twórczości w edukacji  Henryk Sienkiewicz i rola jego twórczości w edukacji Henryk Sienkiewicz i rola jego twórczości w edukacji Henryk Sienkiewicz i rola jego twórczości w edukacji