II Powiatowy Konkurs Plastyczny „Święty Mikołaj nadchodzi” pod hasłem „Pierwsza gwiazdka”


15 stycznia 2016r. w naszym ośrodku odbyło się spotkanie podsumowujące II Powiatowy Konkurs Plastyczny „Święty Mikołaj nadchodzi” pod hasłem „Pierwsza gwiazdka”.

Podsumowanie konkursu w RODN”WOM” w Częstochowie Konkurs realizowany był przez Szkołę Podstawową nr 14 w Częstochowie przy współpracy z RODN „WOM” w Częstochowie. W konkursie wzięło udział 28 szkół podstawowych z terenu Częstochowy i powiatu.

Na konkurs plastyczny wpłynęło 300 prac, wykonanych przez dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Nadesłane prace podzielono na następujące kategorie: prace plastyczne wykonane dowolną techniką w formacie A4, A3 lub A5 – kartka świąteczna. Nagrodzono 16 prac, przyznano 25 wyróżnień.

KATEGORIA PRACE PLASTYCZNE – KLASY I-III
I miejsce – Weronika Ujma, SP nr 46 w Częstochowie
I miejsce – Aleksandra Dąbrowska, ZS-P nr 1 w Częstochowie
II miejsce – Michał Radziejowski, SP nr 13 w Częstochowie
II miejsce – Jakub Bińczyk, SP w Kusiętach
III miejsce – Hanna Zięba, Akademia „Soward” w Częstochowie
III miejsce – Magdalena Wieczorek, SP w Poraju

Wyróżnienia:Wręczenie nagrody w kategorii klas IV-VI
Julia Handzel,  ZS-P nr 1 w Częstochowie; Oliwier Rakowski, Akademia „Soward” w Częstochowie; Natalia Kita, SP nr 37 w Częstochowie; Aleksander Palacz, Akademia „Soward” w Częstochowie; Mateusz Peterson, Akademia „Soward” w Częstochowie; Oleg Szwedziński, SP nr 19 w Częstochowie; Martyna Chruścińska, SP nr 14 w Częstochowie; Oliwia Komperda, SP nr 49 w Częstochowie; Przemysław Rządkowski, SP nr 46 w Częstochowie; Zuzanna Sałata, SP nr 24 w Częstochowie, Oliwia Kauf, SP nr 14 w Częstochowie; Oliwia Bieleń, SP nr 8 w Częstochowie; Wojciech Nita, ZS-P nr 1 w Częstochowie; Julia Filipiak-Hadaś, SP nr 37 w Częstochowie; Natan  Zużewicz, SP nr 38 w Częstochowie.

KLASY IV-VI
I miejsce – Michelle Flis, SP nr 21 w Częstochowie
II miejsce – Małgorzata Pluta, SP nr 13 w Częstochowie
III miejsce – Laura Szymanek, SP nr 46 w Częstochowie

Wyróżnienia: Natalia Ren, SP nr 37 w Częstochowie; Aleksandra Stemplewska, SP nr 53 w Częstochowie; Weronika Świerczyńska, SP nr 24 w Częstochowie; Magdalena Jamska, SP nr 13 w Częstochowie; Oliwia Konik, SP nr 21 w Częstochowie; Patrycja Gawrońska SP nr14 w Częstochowie.

KATEGORIA KARTKA BOŻONARODZENIOWA
KLASY I-III
I  miejsce – Zuzanna Rakowska, SP nr 53 w Częstochowie
II miejsca – Kamila Przygoda, SP nr 53 w Częstochowie
III miejsce Weronika Skórkowska, SP nr 13 w Częstochowie

Wyróżnienia: Kamila Strugała, SP nr 46 w Częstochowie, Julia Ignasiak, SP nr 48 w Częstochowie.

KLASY IV-VI
I miejsce – Aleksandra Dudek, SP nr 53 w Częstochowie
I miejsce – Oliwia Stojanowska, Jasnogórska Szkoła Muzyczna w Częstochowie
II miejsce Martyna Muras, ZS-P nr 1 w Częstochowie
III miejsce – Aleksandra Milik, SP nr 21 w Częstochowie

Wyróżnienia: Weronika Blabuś, SP „Sokrates” w Częstochowie; Marcin Białek SP nr 13 w Częstochowie.

Wystawa prac uczniówEdukacja artystyczna jest ważnym elementem szerokiego procesu wychowania młodego człowieka. Jest zjawiskiem dynamicznym, podlegającym różnorodnym przemianom
i kształtującym system wartości ucznia. Obejmuje umiejętności i potrzeby dokonywania interpretacji odbieranych treści oraz potrzebę kształtowania osobistego stosunku do nich. Konkurs jest tym elementem procesu dydaktycznego, w którym uczniowie dostrzegają również to, co robią inni rówieśnicy.
Prace plastyczne wykonane przez uczniów w ramach naszego konkursu odznaczały się bardzo wysokim poziomem artystycznym. Wszystkim uczestnikom i nauczycielom serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.